Rozwój menedżerów i przywództwa

Rozwój brygadzistów i mistrzów – czy tylko szkolenia?

Maryla Korczyńska
Projekty rozwojowe zorientowane na podnoszenie kompetencji brygadzistów i mistrzów nie muszą ograniczać się wyłącznie do klasycznych szkoleń. Dużo lepsze rezultaty przynoszą zróżnicowane, uzupełniające się formy, bazujące na wspólnej pracy uczestników i wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

12 książek współczesnego menedżera

Redakcja bloga
W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Sprawdź 12 książek, które pomogą Ci rozwinąć współczesne kompetencje menedżerskie.

Rozwój mistrzów i brygadzistów - jakie kompetencje należy uwzględnić?

Maryla Korczyńska
Choć brygadziści i mistrzowie reprezentują najniższy szczebel kadry kierowniczej, ten poziom zarządczy jest jednym z trudniejszych do realizacji. Jakie kompetencje będą niezbędne na tych stanowiskach?

Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu

Redakcja bloga
Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?

Odwaga menedżerska - czym jest i dlaczego warto ją rozwijać?

Maryla Korczyńska
W jakim stopniu sukces organizacji zależy od kadry zarządzającej? Czym jest odwaga w kontekście roli przywódczej i dlaczego warto, aby menedżerowie pracowali nad jej rozwojem? Przyglądamy się pięciu sytuacjom, w których odwaga staje się niezbędną kompetencją lidera - zarówno w relacji z podwładnymi, jak i współpracownikami i przełożonymi.

Test Extended Disc czyli dla kogo jest?

Redakcja bloga
Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?

Co to jest badanie Extended Disc?

Redakcja bloga
Analiza behawioralna w formie testu Extended DISC pozwala zidentyfikować naturalne predyspozycje i talenty menedżera. Bazując na tej wiedzy, może on świadomie rozwijać swój potencjał, korygować zachowania, a w efekcie - podnosić poziom kompetencji.
1 2 3 9
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram