Efektywność własna

Przekonaj swoich pracowników, że zamiast próbować wydłużać dobę, warto skupić się na tym, na co realnie mają wpływ. Pomóż im zwiększyć własną efektywność, dzięki eliminacji „złodziei czasu”, dobrze postawionym celom, określaniu priorytetów i świadomie zaplanowanym działaniom.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Efektywność własna - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie z efektywności własnej?

Polecamy to szkolenie wszystkim, bez względu na zajmowane stanowisko, którzy czują potrzebę pracy nad własną efektywnością. W tym szczególności rekomendujemy je tym osobom, które:

ścigają się z deadline’ami i często nadrabiają zadania, pracując po godzinach,
łatwo się rozpraszają, a poświęcając się błahym rzeczom, tracą rachubę czasu,
mierzą się z tym, że realizacja zadań zawsze zajmuje więcej czasu niż przewidywały,
mają poczucie, że cierpią na nadmiar spraw pilnych i ważnych,
niespodziewane „wrzutki” od innych burzą im często cały plan dnia,
mają poczucie, że ich codzienna praca nie przybliża ich do realizacji celów zawodowych.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia z efektywności osobistej?

Dokonanie analizy, jak funkcjonujemy obecnie w czasie i identyfikacja elementów wymagających zmiany
Rozwijanie umiejętności stanowienia celów i określania priorytetów
Nabycie umiejętności efektywnego planowania działań
Skuteczne i świadome organizowanie własnego czasu
Świadome usprawnianie działań poprzez eliminowanie, delegowanie, racjonalizowanie i usprawnianie
Poznanie narzędzi i technik planowania, które sprzyjają sprawniejszej realizacji zadań

Kluczowe efekty:

Wyeliminowanie „rozpraszaczy” i złodziei czasu
85%
Umiejętne określanie priorytetów
95%
Zarządzanie „wrzutkami”
90%
Świadome planowanie działań i czasu na ich realizację
100%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Efektywność własna - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia „Efektywność własna”?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań.

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w szkoleniu z efektywności osobistej to m.in.:

Problemy związane z efektywnością osobistą i biznesową
Sytuacje i powody, dla których tracimy czas
Proces usprawniania działań
Monitorowanie własnej efektywności (fotografia dnia)
Ustalanie celów
Cele SMART
Cele zawodowe
Wybór priorytetów (macierz Eisenhowera)
Krzywa wydajności
Narzędzia i metody planowania działań
Trudne sytuacje międzyludzkie wpływające na efektywność osobistą i biznesową
Techniki asertywności wspierające efektywność własną

Jakich efektów można spodziewać się po naszym szkoleniu z efektywności osobistej?

O to, co okazało się dla nich najważniejsze i jakie efekty dostrzegają, zapytaliśmy uczestników, którzy mieli już okazję wziąć udział w szkoleniu poświęconemu wzmacnianiu efektywności osobistej. Sprawdź, jakimi opiniami podzielili się w ankietach poszkoleniowych:

„Podobał mi się test na temat samooceny i złodziei czasu, postaram się na to zwrócić uwagę”

„Uświadomiłem sobie, jakie działania faktycznie „kradną” nam nasz czas. Dostrzegłem złodziei czasu, których na co dzień nie dostrzegałem”

„Poznałam powody (przyczyny) niewyrabiania się w pracy (praca po godzinach)”

„Szkolenie „Efektywność własna” dało obraz tego, jak ważny jest czas i jego szanowanie”

„Ustalanie planu. Wybranie priorytetów. Czynności te pomogą zmniejszyć ilość czasu potrzebnego na wykonanie zadań, a co za tym idzie - będę mógł więcej czasu poświęcić na inne sprawy”

„Prawo Parkinsona pozwoliło mi zrozumieć, że trzeba zakładać ramy czasowe na wykonywanie danego zadania”

„Planowanie działań i narzędzia służące temu pomogą mi w lepszej i szybszej realizacji zadań. Moja efektywność osobista na pewno na tym zyska”

„Najcenniejsze były zasady planowania dnia, cele SMART – usystematyzowano, jak planować dzień, by uzyskać z niego jak najwięcej”

„Zrozumiałem, jak ważne jest dążenie do celu głównego poprzez osiąganie celów cząstkowych”

„Ważna była dla mnie praca na matrycy Eisenhowera - w celu wybrania priorytetów w pracy i uzmysłowieniu, że nie zawsze pilne jest ważne, a także fotografia dnia - aby ustalić złodziei czasu”

Efektywność osobista i biznesowa w praktyce - gdzie szukać czasu, gdy zaczyna nam go brakować?

Istotą zwiększania efektywności osobistej nie jest bezustanne wydłużanie godzin pracy, ale znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak produktywnie wykorzystać czas, którym już dysponujemy.

Wykonywanie zadań za innych, udział w spotkaniu bez odpowiedniego przygotowania, odrywanie się od ważnych spraw, sięganie po telefon i przeglądanie mediów społecznościowych, praca w nieergonomicznym środowisku, bycie więźniem perfekcjonizmu, planowanie bez uprzedniej analizy wniosków, niekorzystanie z wiedzy innych, nieprecyzyjne wytyczne do zadania… Pułapki nieefektywnego funkcjonowania w czasie, które obniżają efektywność osobistą i biznesową, mogą pojawić się w każdym aspekcie naszej pracy – od relacji z innymi pracownikami, przez rozwiązania systemowe i metody działania, po niesprawną komunikację wewnętrzną czy szkodliwe nawyki.

Praca nad świadomością, co kradnie nas czas, a następnie konsekwentne eliminowanie tych czynników, pomoże nam zyskać przestrzeń do przemyślanego planowania działań, zbliżających nas do realizacji założonych celów.


Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram