Rekrutacja i onboarding

Pierwsze miesiące zatrudnienia mają ogromny wpływ na to jak pracownik postrzega organizację i rzeczywistość pracy na objętym stanowisku. Jeśli na tym etapie nie zabezpieczymy sytuacji – wprowadzając nową osobę w strukturę, tłumacząc specyfikę jej obowiązków i ich znaczenie dla realizacji wspólnych celów, dość szybko może dotknąć ją poczucie zniechęcenia czy straty czasu.

Na skuteczną rekrutację i wdrożenie patrzymy z dwóch perspektyw – menedżera, który zarządza nowozatrudnioną osobą, jak i pracownika, który przejmuje część odpowiedzialności za efektywny onboarding. Proces ten jest bowiem ściśle powiązany z rozwojem ich kluczowych kompetencji. Z jednej strony oczekuje się od menedżera, że niejako poprowadzi podwładnego za rękę podczas jego pierwszych dni w organizacji, a z drugiej zaś – wysoko cenimy autonomię pracownika. Nasze działania w zakresie wsparcia rekrutacji i onboardingu mają więc na celu nie tylko wyposażenie przełożonego w narzędzia i kompetencje niezbędne do zarządzania procesem wdrożenia ale i – zgodnie z teorią Daniela Pinka – podniesienie motywacji podwładnego do pracy poprzez wzmocnienie trzech kluczowych elementów: poczucia samodzielności, poczucia mistrzostwa oraz poczucia sensu.

Rekrutacja i onboarding - oferta Profes

Wsparcie rekrutacji

Opracowanie narzędzi rekrutacji

  • on-line
  • stacjonarnie
  • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Kompleksowe wsparcie procesu rekrutacji nowego pracownika, obejmuje m.in. opracowanie modelu kompetencyjnego, opisów stanowisk, wzorów ogłoszeń, algorytmów rozmów z kandydatami w kontakcie bezpośrednim i pośrednim (telefonicznie, w ramach videokonferencji), kompletu zadań do prowadzenia rekrutacji metodą Assessment Centre oraz wzorów komunikatów słownych i mailowych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, wraz z możliwością poszerzenia zakresu wsparcia o współprowadzenie z osobami decyzyjnymi rozmowy rekrutacyjnej lub przeprowadzenie Assessment Centre.

Szkolenia przygotowujące do rekrutacji

  • on-line
  • stacjonarnie
Szkolenia zaprojektowane z myślą o osobach biorących udział w procesach rekrutacyjnych (przedstawiciele działów HR, kadry menedżerskiej, kadry zarządczej). Wspólnie z uczestnikami pracujemy nad określeniem kompetencji poszukiwanych w dotychczasowym doświadczeniu kandydatów, jak również postrzeganiem ich w kontekście przejawianego potencjału. Szkolenie jest realizowane w oparciu o dedykowane narzędzia rekrutacyjne: wzorcowe algorytmy rozmów, arkusze obserwacji i skupia się na takich zagadnieniach jak efektywna selekcja CV, prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych czy prowadzenie sesji Assessment Centre.

Wsparcie onboardingu

Onboarding do organizacji

  • stacjonarnie
  • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Wsparcie wdrożenia nowozatrudnionych osób do organizacji realizuje równolegle dwa istotne cele: przygotowanie pracowników do efektywnego funkcjonowania w strukturach firmy już od pierwszych tygodni pracy oraz zbudowanie w nich poczucia identyfikacji z zespołem, jego wartościami i celami. Onboarding do organizacji opiera się więc na formach wzmacniających pozytywne doświadczenia nowych pracowników, eventach rozwojowych i angażujących aktywnościach zespołowych.

Onboarding na stanowisko

  • stacjonarnie
  • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Kompleksowe wsparcie procesu wdrożenia pracowników, zaprojektowane z myślą o organizacjach zatrudniających na danym stanowisku dużą liczbę pracowników (w tym m.in. firmy handlowe czy usługowe). Proces wdrożenia opiera się na modelu kompetencyjnym, obowiązującym w danej firmie i określonym dla stanowiska zakresie zadań. Wsparcie obejmuje przygotowanie aktywności rozłożonych w czasie pierwszych miesięcy pracy nowozatrudnionej osoby, przy jednoczesnym wskazaniu źródeł i sposobów pozyskania wiedzy, przypisaniu odpowiedzialności za realizację zadań oraz ich sprawdzenie – tak, aby zarówno wdrażany, jak i wdrażający wiedzieli jakie umiejętności powinny zostać nabyte.
Zainteresowały Cię nasze usługi? Złóż zapytanie ofertowe!

Sprawdź także

Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy sprzedażowe - oferta Profes
Rozwój organizacji, menedżerów i przywództwa
Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy sprzedażowe - oferta Profes
Rozwój sprzedaży i obsługi Klienta
Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy sprzedażowe - oferta Profes
E-learning i gotowe produkcje
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram