Zarządzanie sprzedażą

Przygotuj swoich kierowników na zarządzanie sprzedażą, opierające się na analizie osiąganych wyników, widocznych tendencji i wiarygodnych danych. Wesprzyj ich we wdrożeniu rytmów zarządczych, dzięki którym będą skuteczniej realizować cele sprzedażowe.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Zarządzanie sprzedażą - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie z zarządzania sprzedażą?

Szkolenie oferujemy kierownikom, menedżerom, dyrektorom i wszystkim osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zespołem sprzedaży, w tym szczególności takim, które:

mają problem z realizacją planu sprzedażowego,
podejmują decyzje głównie w oparciu o własne przeczucia i obserwacje, a nie twarde dane,
administrują danymi sprzedażowymi, ale nie wyciągają z nich wniosków i nie przekładają ich na rekomendacje dla handlowców,
stawiają cele swojemu zespołowi, ale mają problem z ich weryfikowaniem i egzekwowaniem,
spotkania z zespołem realizowane są nieregularnie i adhoc,
nie wykorzystują w pełni potencjału spotkań sprzedażowych z handlowcami.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia z zarządzania sprzedażą?

Nabycie umiejętności stawiania celów sprzedażowych, prognostycznych i aktywnościowych pracownikom
Skuteczniejsze komunikowanie i weryfikacja celów oraz planowania ich realizacji
Budowanie kompetencji niezbędnych do zarządzania wynikami
Pogłębienie wiedzy na temat kluczowych wskaźników finansowych
Przygotowanie do zarządzania zespołem sprzedaży i prowadzenia efektywnych spotkań z handlowcami
Rozwój umiejętności prowadzenia spotkań weryfikujących realizację celów sprzedażowych z elementami coachingu zaradczego
Nabycie umiejętności analizowania danych sprzedażowych i potencjału działu handlowego

Kluczowe efekty:

Zarządzanie sprzedażą w oparciu o wiarygodne dane
95%
Wdrożenie rytmów zarządczych
100%
Stawianie i weryfikowanie celów sprzedażowych
90%
Skuteczniejsza realizacja planów sprzedażowych
80%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Zarządzanie sprzedażą - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia „Zarządzanie sprzedażą”?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań, a także struktury działu sprzedaży.

Przykładowe zagadnienia, jakie możemy uwzględnić w programie szkolenia z zarządzania sprzedażą to m.in.:

Cykl Deminga
Matryca celów aktywnościowych
Cele SMART
Prowadzenie spotkań stawiających cele sprzedażowe
Prowadzenie spotkań weryfikujących realizację celów sprzedażowych
Coaching zaradczy i udzielanie informacji zwrotnej
Ekonomia sprzedaży
Zarządzanie przez cele w organizacji
Systemy motywacyjne
Angażowanie podwładnych do realizacji zadań i prowadzenie spotkań
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
KPI
Analiza danych
Potencjał działu handlowego
Rytmy zarządcze kierownika sprzedaży
Lejek sprzedażowy

Jakie efekty pomoże uzyskać nasze szkolenie „Zarządzanie sprzedażą”?

Sprawdź, jakie efekty szkolenia z zarządzania sprzedażą docenili menedżerowie, którzy mieli już okazję wziąć w nim udział. 
Poniższymi refleksjami i ocenami podzielili się z nami w ankietach poszkoleniowych:

„Ważne było dla mnie uzyskanie informacji na temat wyznaczania celów pracownikom i uświadomienie sobie, jak często podczas feedbacku mylimy opis zachowania z oceną”

„Najważniejsze dla mnie było poznanie matrycy celów aktywnościowych”

„Podobała mi się praktyczna znajomość zagadnień u prowadzącego, która uwiarygodniła przekaz, przykłady z życia w zarządzaniu sprzedażą - postępowanie w danych sytuacjach”

„Poznałem schemat budowy planu sprzedaży”

„Zrozumiałem jak istotna jest kontrola w zarządzaniu zespołem sprzedaży”

„Szkolenie pomogło mi w refleksji nad sposobem stawiania celów, które mogą być podjęte w mojej organizacji”

„Nauczyłem się budowania celów działań sprzedażowych i przeliczania ich indywidualnie na zadania”

„Uporządkowałem sobie wiedzę o technikach. Potwierdziło mi się przekonanie, że mamy poważne wyzwanie w skutecznym wdrożeniu zarządzania sprzedażą”

„Wiem, że jeśli chodzi o zarządzanie sprzedażą, konsekwencja i spójność działań to podstawa”

Co jest istotne w zarządzaniu sprzedażą?

Fundamentem zarządzania zespołem sprzedaży są wiarygodne dane i to, w jaki sposób kierownik potrafi z nimi pracować – wyciągać wnioski, syntezować, dostrzegać tendencje, tworzyć rekomendacje i wdrażać adekwatne działania. Nasze szkolenie ma więc na celu nie tylko rozwinąć w uczestnikach umiejętności analizy danych, ale i pomóc im zrozumieć, jaki potencjał niesie ze sobą taki sposób pracy.

Ważna jest również systematyczna i planowa praca z zespołem handlowym w oparciu o regularne spotkania. Wdrażane w tym celu rytmy zarządcze pozwalają dokonywać cyklicznej weryfikacji prowadzonych przez sprzedawców działań i wprowadzać korekty sprzyjające realizacji założonego planu.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram