Aktywne pozyskiwanie leadów

Naucz swoich handlowców, jak aktywnie poszukiwać nowych klientów, nie obawiać się „zimnych telefonów” i wykorzystywać rzeczywiste przewagi Twojej organizacji, by doprowadzić do rozmowy na temat oferty.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Aktywne pozyskanie leadów - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie z pozyskiwania leadów sprzedażowych?

Szkolenie kierujemy do handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych, a w szczególności tych osób, które:

nie wiedzą, gdzie szukać nowych klientów,
opierają swoją sprzedaż wyłącznie na leadach dostarczanych przez dział marketingu,
dysponują niskiej jakości bazą klientów lub nie mają jej wcale,
unikają prób kontaktu z potencjalnymi klientami w obawie przed odmową,
aktualizacja CRM jest dla nich sporadycznym zajęciem,
nie wykorzystują w pełni potencjału pierwszej rozmowy z klientem.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia z aktywnego pozyskiwania leadów?

Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności handlowców za regularne pozyskiwanie leadów
Poznanie zasad prowadzenia efektywnego prospectingu
Usystematyzowanie procesu pozyskiwania leadów sprzedażowych/ pozyskiwania leadów B2B w Twojej organizacji
Nabycie umiejętności tworzenia bazy potencjalnych klientów i prowadzenia segmentacji rynkowych
Wypracowanie listy rzeczywistych przewag firmy
Budowanie świadomości odpowiedzialności za tworzenie wizerunku firmy, którą reprezentujemy
Identyfikacja możliwych powodów kontaktu, aby umówić spotkanie/telefon
Wypracowanie nawyku ciągłego uzupełniania bazy w informacje o klientach, pozyskane w efekcie rozmów

Kluczowe efekty:

Skuteczne pozyskiwanie leadów
95%
Zbudowanie bazy potencjalnych klientów
85%
Segmentacja potencjalnych klientów
85%
Przygotowanie do podjęcia pierwszego kontaktu
95%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Aktywne pozyskanie leadów - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia z pozyskiwania leadów biznesowych?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań.

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w szkoleniu „Aktywne pozyskiwanie leadów” to m.in.:

Oczekiwania klientów
Proces sprzedaży – etapy i cele
Korzyści pozorne i korzyści rzeczywiste
Prospecting – cele i metody pracy
Pozyskiwanie leadów sprzedażowych B2C
Pozyskiwanie leadów B2B
Budowanie bazy potencjalnych klientów
Segmentacje handlowe
Modele pracy z klientem
Standard przygotowania do pierwszego kontaktu z klientem
Błędy w pozyskiwaniu leadów

Jakie efekty pomoże uzyskać nasze szkolenie 
„Aktywne pozyskiwanie leadów”?

Szkolenie zostało zaprojektowane, by realnie wspierać skuteczne pozyskiwanie leadów biznesowych przez Twój zespół sprzedaży. 
Dzięki warsztatowej formie i praktycznym ćwiczeniom, opracowanym na bazie case studies z Twojej organizacji, handlowcy będą:

gotowi na regularne pozyskiwanie leadów i świadome planowanie własnych działań sprzedażowych,

lepiej wykorzystywać atuty firmy podczas rozmowy z klientem,

przygotowani, by poradzić sobie z odmową klienta na chęć spotkania i mimo to je umówić,

systematycznie budować bazę klientów i prowadzić segmentacje rynkowe,

chętniej realizować „zimne telefony”, wykorzystując zawarte w bazie klientów informacje,

lepiej rozróżniać role zakupowe osób decyzyjnych, niezbędne do skutecznego pozyskiwania leadów B2B.

Dlaczego warto inwestować w rozwój umiejętności pozyskiwania leadów biznesowych?

Pomyślna finalizacja transakcji z klientem jest poprzedzona sekwencją etapów, składających się w całości na proces sprzedaży. To od rezultatów poprzednich etapów zależeć będzie sukces kolejnych. Im lepiej handlowiec przeprowadzi pierwsze z nich, tym łatwiej będzie mu doprowadzić do sprzedaży.

Prospecting, a więc etap poszukiwania i pozyskiwania leadów oraz gromadzenia bazy potencjalnych klientów, pozwala handlowcowi zbudować fundament dla dalszych działań i poczuć się pewnie, podejmując pierwszy kontakt z rozmówcą. Odpowiednie przygotowanie pomoże mu swobodnie wejść w rolę ambasadora Twojej organizacji i budować jej pozytywny wizerunek w oparciu o rzeczywiste przewagi Twojej oferty.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram