Rezyliencja i budowanie odporności psychicznej

Przygotuj swoich pracowników na to, co trudne do przewidzenia i nieznane. Wesprzyj ich w budowaniu odporności psychicznej, wzmacniając ich poczucie sprawczości, samoświadomość, umiejętność zarządzania własnymi zasobami i orientację na szukanie rozwiązań.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Rezyliencja i budowanie odporności psychicznej - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie z rezyliencji i budowania odporności psychicznej?

Szkolenie zostało opracowane z myślą o tych osobach, które chcą wzmocnić własną odporność psychiczną i przygotować się na trudne do przewidzenia wyzwania. W szczególności rekomendujemy je tym, którzy:

czują się przytłoczeni nieprzewidywalnością i szybkim tempem, w jakim zmienia się rzeczywistość,
czują, że nie mają kontroli nad tym, co może wydarzyć się w przyszłości i jak to na nich wpłynie,
w trudnych i stresujących sytuacjach skupiają się na roztrząsaniu problemu i szukaniu winnych, zamiast pracować nad rozwiązaniem,
po niepowodzeniach i kryzysowych doświadczeniach długo dochodzą do siebie i ciężko im odzyskać równowagę,
funkcjonują na co dzień w wymagającym środowisku, czują się obciążeni obowiązkami i wypaleni,
trudno im się zregenerować, oczyścić głowę i odciąć na chwilę od wyczerpujących zadań.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia wspierającego rezyliencję i budowanie odporności psychicznej?

Wzmacnianie własnej odporności psychicznej i elastyczności wobec niespodziewanych, wymagających sytuacji
Świadome rozwijanie swojej sprężystości psychicznej (rezyliencja)
Wyciąganie refleksji i wniosków z własnych przeżyć, niepowodzeń i doświadczeń
Zyskanie poczucia kontroli i wpływu na przebieg i rezultat trudnych sytuacji zawodowych
Wzrost umiejętności adaptacji do nowych warunków i regeneracji po trudnych doświadczeniach
Nabycie umiejętności kontrolowania własnych emocji i niepoddawania się emocjom innych

Kluczowe efekty:

Większa odporność na stres i kryzysowe doświadczenia
90%
Większa świadomość własnego wpływu
95%
Gotowość do mierzenia się z nowymi wyzwaniami
85%
Szybsza regeneracja po trudnych doświadczeniach
90%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Rezyliencja i budowanie odporności psychicznej - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia z odporności psychicznej?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań oraz problemów, z jakimi mierzą się uczestnicy.

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w szkoleniu, jak budować odporność psychiczną to m.in.:

Odporność psychiczna i jej składowe
4 filary odporności (model 4C)
Osobowość silna immunologicznie
Zdrowe pole życiowe
Ocena zdrowego stylu życia
Rezyliencja w świecie BANI
Ja w zmianie
Na czym oprzeć budowanie odporności
Techniki budowania odporności psychicznej
Zarządzanie stresem
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Fixed mindset i growth mindset
Teoria autentycznego szczęścia

Jakich efektów można spodziewać się po naszym szkoleniu?

Szkolenie z odporności psychicznej i wzmacniania rezyliencji może być postrzegane zarówno jako doraźne wsparcie w zakresie radzenia sobie z aktualnymi trudnymi sytuacjami, jak i inwestycja w umiejętność przydatną w obliczu przyszłych wyzwań. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy będą:

czuli się bardziej sprawczy i zaangażowani („chcę” i „mogę” zamiast „muszę”),

trafniej odróżniali, co jest ich problemem i leży w ich strefie wpływu, a co jest problemem innych osób,

czuli, że mają wpływ na własne samopoczucie, satysfakcję i poziom szczęścia,

lepiej rozumieli emocje i wynikające z nich zachowania innych, dzięki czemu łatwiej się od nich zdystansują,

brali odpowiedzialność za swoje emocje i reakcje („poniosły mnie emocje” zamiast „on znów mnie wkurzył”),

skupiali się na poszukiwaniu rozwiązań i możliwości działania, zamiast roztrząsania, kto jest winny i dlaczego,

potrafili zadbać o własną równowagę psychiczną w obliczu kryzysowych doświadczeń,

chętniej podejmowali wyzwania, czując pewność, że sobie z nimi poradzą.

Co to jest rezyliencja?

Rezyliencja to określenie, pochodzące od angielskiego słowa „resilience”, oznaczającego odporność, sprężystość. Wykorzystuje się je do opisania umiejętności dostosowywania się i radzenia sobie ze zmieniającymi się warunkami, niespodziewanymi wyzwaniami, trudnościami stającymi na naszej drodze i kryzysowymi sytuacjami, które potrafią zachwiać naszą równowagą psychiczną.

O osobie rezylientnej mówimy, że jest odporna na stres i niesprzyjające okoliczności, zna swoje możliwości i ograniczenia, jest świadoma zakresu własnego wpływu, akceptuje zaistniałą sytuację i aktywnie szuka rozwiązań oraz bierze odpowiedzialność za działania i stan, w jakim się znajduje.

W świecie coraz bardziej złożonych i trudnych do zrozumienia wyzwań, rezyliencja postrzegana jest jako kompetencja wspierająca utrzymywanie efektywności pracownika i jego elastyczności w dostosowywaniu się do zmian.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram