Współpraca w zespole

Przekonaj swoich pracowników, że dzielące ich różnice mogą być dobrą podstawą do osiągania wspólnych celów. Pomóż im zwiększyć efektywność współpracy w zespole, czerpiąc z siły różnorodności, wzajemnego zaufania i skutecznej komunikacji.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Współpraca w zespole - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie „Współpraca w zespole”?

Szkolenie kierujemy do członków różnych rodzajów zespołów, m.in.: projektowych, handlowych, produkcyjnych, współpracujących w ramach jednego działu, międzydziałowych, a w szczególności tych, w których:

nie wykorzystuje się w pełni potencjału zespołu i umiejętności indywidualnych osób,
tworzą się podgrupy, wrogie sobie obozy, pracujące w silosach informacyjnych,
funkcjonują w nich osoby o skrajnie różnych typach osobowości, temperamentach i nawykach,
niektórzy członkowie stawiają swój interes ponad cele zespołu,
współpraca w zespole jest nastawiona głównie na zadania, bez koncentracji na ludziach i ich potrzebach,
pojawiają się konflikty, które utrudniają terminową realizację celów.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia „Współpraca w zespole”?

Sprawna i efektywna realizacja wspólnych celów
Budowanie świadomości, czym jest zespół
Poznanie czynników, które wspierają i zagrażają funkcjonowaniu zespołu
Nabycie umiejętności rozpoznawania różnych typów osobowości
Doskonalenie umiejętności współpracy z różnymi typami osobowości
Nabycie gotowości do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
Trening rozmów nastawionych na efektywną współpracę w zespole

Kluczowe efekty:

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole
95%
Poczucie odpowiedzialności za jakość współpracy w zespole
95%
Właściwe podejście do różnych typów osobowości
90%
Umiejętność rozwiązywania konfliktów
80%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Współpraca w zespole - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia ze współpracy w zespole?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki zespołu i realizowanych wspólnie projektów.

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w szkoleniu „Współpraca w zespole” to m.in.:

Zespół i jego cechy
Zjawisko synergii w zespole
Zalety i szanse pracy w zespole
Zagrożenia pracy w zespole
Oznaki słabości zespołu
Charakterystyka typów osobowości
Współpraca z różnymi typami osobowości
Reguły współpracy
Zespół w sytuacjach konfliktowych
Typy konfliktów
Źródła konfliktów
Fazy konfliktów
Jak unikać pseudorozwiązywania konfliktów?
Style rozwiązywania konfliktów
Rozmowa nastawiona na współpracę

Jakich efektów można spodziewać się po naszym szkoleniu z efektywnej współpracy w zespole?

Sprawdź, jakimi refleksjami i spostrzeżeniami odnośnie efektów podzielili się nami uczestnicy szkoleń z efektywnej współpracy w zespole:

„Zacznę zwracać większa uwagę na innych ludzi, na sposób ich postępowania, styl pracy, aby ich zrozumieć i spróbować do nich lepiej i bardziej wyrozumiale podchodzić”

„Godna zastosowania i bardzo przydatna w pracy i w życiu codziennym jest znajomość typów osobowości”

„Wiedza ze szkolenia z efektywnej współpracy w zespole pozwala żyć i współpracować w zgodzie”

„Dowiedziałem się o swoim typie osobowości, która to wiedza pomoże mi nad dalszą pracą nad sobą, przezwyciężaniu problemów”

„Już teraz wiem, że kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem – należy dążyć do współpracy”

„Współdziałanie, dobrze zorganizowane pozwala znaleźć lepsze od indywidualnych rozwiązanie”

„Uświadomiłem sobie że sytuacja konfliktowa może być rozwiązana na wiele sposobów, których sobie bez przemyślenia nie uświadomimy. Trzeba myśleć!”

Dlaczego warto rozwijać efektywną komunikację i współpracę w zespole?

Istnieje jeden wyjątek od reguły, w której 1+1=2. W kwestii współpracy w zespole i wykorzystywania tkwiącego w nim potencjału, 1+1 powinno dać nam 3, czyli wartość większą niż tylko suma możliwości każdej osoby.

Prawdziwie skuteczny zespół nie tylko realizuje zadania, ale robi to sprawniej, mądrzej i efektywniej. Czerpie z różnorodnych doświadczeń, zderza odmienne punkty widzenia, pracuje kreatywnie i motywuje się wzajemnie do rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów. Tak rozumiana efektywna komunikacja i współpraca w zespole skutkuje nie tylko wyższą jakością generowanych rozwiązań, ale i satysfakcjonującą atmosferą, wpływającą na zadowolenie pracowników.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram