Zarządzanie zespołem hybrydowym

Pomóż swoim menedżerom w skutecznym zarządzaniu zespołem pracującym na odległość. Zapewnij im narzędzia wspierające efektywną komunikację, delegowanie zadań, monitorowanie pracy i motywowanie pracowników funkcjonujących w rozproszeniu.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Zarządzanie zespołem hybrydowym - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie z zarządzania zespołem hybrydowym?

Szkolenie zostało opracowano z myślą o team leaderach, menedżerach, dyrektorach, kierownikach projektu i wszystkich tych, którzy:

zarządzają zespołem funkcjonującym w rozproszeniu,
od czasu przejścia w tryb hybrydowy zauważyli spadek motywacji swoich pracowników,
dostrzegają trudności w komunikacji lub jest ona wyłącznie zadaniowa,
nie wiedzą, jak monitorować pracę rozproszonego zespołu,
zauważają spadek własnej efektywności pracy.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W czym pomoże szkolenie z zarządzania zespołem hybrydowym?

Uświadomienie sobie, jak zmieniła się rola i odpowiedzialność współczesnego menedżera w zakresie zarządzania zespołem
Trafne rozpoznanie czynników mobilizujących i wspierających efektywność pracy zdalnej
Nabycie umiejętności identyfikowania i radzenia sobie z czynnikami hamującymi realizację celów rozproszonego zespołu
Wzmocnienie umiejętności delegowania zadań i monitorowania ich statusów
Wypracowanie reguł i zasad skutecznej komunikacji zespołowej na odległość
Wdrożenie menedżerskich rytmów zarządczych
Trafne identyfikowanie potrzeb pracowników pracujących na odległość, w tym rozpoznanie symptomów wypalenia zawodowego
Wzmocnienie dobrych relacji i motywacji w rozproszonym zespole

Kluczowe efekty:

Efektywne zarządzanie zespołem na odległość
90%
Skuteczna komunikacja w rozproszonym zespole
85%
Wzrost skuteczności spotkań prowadzonych online
95%
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zdalnej
90%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Zarządzanie zespołem hybrydowym - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia z zarządzania zespołem hybrydowym?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań. Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w szkoleniu „Zarządzanie zespołem hybrydowym” to m.in.:

Rola menedżera wczoraj i dziś
Praca z zespołem rozproszonym
Zarządzanie zespołem na odległość
Dzienny rytm pracy zespołu
Mobilizatory i destruktory w pracy rozproszonej
Koncepcja pracy głębokiej
Zlecanie i delegowanie zadań
Monitorowanie pracy zespołu rozproszonego
Bariery w komunikacji z zespołem rozproszonym
Rytmy zarządcze menedżera
Prowadzenie skutecznych spotkań online
Reguły i zasady skutecznej komunikacji zespołowej na odległość
Trudne sytuacje w pracy zdalnej
Social contract
Motywowanie rozproszonego zespołu

Jakie efekty przyniesie to szkolenie?

O największą wartość z udziału w szkoleniu z zarządzania zespołem hybrydowym zapytaliśmy naszych uczestników. 
Sprawdź, jakimi opiniami podzielili się menedżerowie w ankietach poszkoleniowych:

„Najważniejszy był dla mnie temat kontraktów zespołowych. Ogólnie całe 2 dni były bardzo produktywne i ułatwią mi objęcie nowego stanowiska”

„Doceniam przede wszystkim wskazówki dotyczące udzielania informacji zwrotnej - w szczególności rozwiązywanie problemów (powtarzających się) z pracownikami”

„Wiem, jak radzić sobie z roszczeniami pracowników, pomocne okazały się materiały szkoleniowe dotyczące przeprowadzania trudnych rozmów z pracownikami”

„Rozumiem, jak ważny jest kontrakt zespołowy, pomocny w dużym rozproszonym zespole i propozycje na rozwiazywanie problemów”

„Dużo cennych wskazówek, jak popracować nad komunikacją w rozproszeniu”

„Forma warsztatów jest świetna, nie pozwala się nudzić i sprawia, że uczestnik myśli nad wszystkimi zagadnieniami”

Jakie wyzwania rodzi zarządzanie zespołem hybrydowym?

Funkcjonowanie w rzeczywistości VUCA nauczyło nas, że w przypadku wielu aktualnych wyzwań wnioski z przeszłości czy dotychczasowe sposoby działania nie znajdują już obecnie zastosowania. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania zespołem funkcjonującym w rozproszeniu. Brak bezpośredniego kontaktu z pracownikami może rodzić specyficzne trudności, których dotychczas w firmie nie doświadczano, m.in.:

1) z perspektywy pracownika: ograniczenie komunikacji do kwestii związanych wyłącznie z realizacją zadań, trudność w uzyskaniu bieżącej informacji zwrotnej, poczucie wyobcowania i osłabienia więzi w grupie, a wreszcie spadek motywacji, poczucie wypalenia,

2) z perspektywy menedżera: brak bezpośredniej obserwacji, utrudniona możliwość monitorowania efektów pracy podwładnych i określenia poziomu ich zaangażowania, spadek motywacji pracowników, spadek efektywności zespołu, ryzyko tworzenia się grup wewnętrznych w zespole,

3) z perspektywy organizacji: trudność w utrzymaniu jednolitej kultury organizacyjnej, rozmycie wspólnych wartości, norm, zasad współpracy, spadek poziomu identyfikacji pracowników z celami firmy.

Decyzja o zmianie dotychczasowego modelu pracy i zarządzanie zespołem hybrydowym wymagać więc będą od menedżera dostosowania narzędzi, zasad i metod do nowych realiów.


Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram