Klauzula informacyjna

Język prawniczy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły przetwarzania przedstawiamy poniżej:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROFES sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405004, NIP: 8971001265, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z nim jest możliwy drogą telefoniczną (+71 341 29 51) lub mailowo (rodo@profes.com.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, umożliwienia otrzymywanie przez Państwa newslettera i wykorzystywanie jego funkcjonalności, marketing w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowanie i optymalizację na stronach www, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Przekazujemy Państwa dane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom zapewniającym obsługę informatyczną administratora, dostawcom usług IT, dostawcą usług telekomunikacyjnych, operatorom, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane,
 • podwykonawcom, dostawcom oprogramowania i narzędzi informatycznych,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do oferowania produktów i usług, realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych (wysyłki newslettera), a w przypadku niepodania danych taka wysyłka będzie niemożliwa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. W stosunku do przetwarzanych danych osobowych mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany następujące operacje: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie, uaktualnianie. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a w każdym wypadku nie krócej jednak niż przez okres niezbędny dla zapewnienia prawidłowego rozliczenia usług związanych z przetwarzaniem Państwa danych, a także w celu zapewnienia praw Administratora i podmiotów, którym powierzył dane do przetwarzania, tj. przez okres przedawnienia roszczeń objętych realizowanymi czynnościami oraz przez okres, w którym realizowanie czynności i ich rozliczenie może być przedmiotem kontroli ze strony właściwych organów publicznych, np. organów skarbowych oraz przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Język potoczny

Pamiętaj, że poniższy tekst nie jest prawnie obowiązującą Klauzulą informacyjną. Ma jedynie na celu rozjaśnić Ci prawnicze pojęcia, które wszystkim z nas sprawiają trudność. By zapoznać się z oficjalną wersją Klauzuli informacyjnej, zerknij na wersję po lewej stronie „Język prawniczy”

Przyjmując Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jesteśmy zobowiązani prawem, aby przekazać Ci kilka istotnych informacji na ten temat:

1. Co oznacza, że jesteśmy administratorem Twoich danych?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że na naszych serwerach, w systemach informatycznych, archiwum lub w innych miejscach mogą znajdować udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe, takie jak np. Twoje imię, nazwisko, mail czy numer telefonu.

2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe. Oznacza to, że wykonujemy różne związane z nimi czynności, takie jak: zbieranie danych, gromadzenie na serwerze, przeglądanie, archiwizowanie, przenoszenie czy usuwanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie swoich danych osobowych, możesz do nas zadzwonić na numer: +48 (71) 341 29 51 lub napisać maila na adres: rodo@profes.com.pl.

3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Istnieją dwa powody, dla których posiadamy Twoje dane:

 • cel pierwszy to oferowanie Ci naszych produktów i usług, dopasowywanie ich do Twoich potrzeb i oczekiwań, dostarczanie Ci aktualnych informacji o naszej pracy poprzez newsletter. Cel ten obejmuje również prowadzenie działań marketingowych w internecie oraz pozycjonowanie i optymalizację naszej strony, aby była cennym źródłem informacji dla Ciebie i innych Klientów.
 • cel drugi to archiwizowanie danych.  

Musisz wiedzieć, że wszelkie działania związane z przetwarzaniem Twoich danych odbywają się zgodnie z zapisami RODO, w pełnej trosce o ich bezpieczeństwo.

4. Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych firm czy wykonawców, a w związku z tym, przekazujemy im Twoje dane. Mogą to być:

 • dostawcy świadczący dla nas usług: obsługi informatycznej, usług IT, usług telekomunikacyjnych, operatorzy, kancelarie prawne, biura rachunkowe czy firmy archiwizujące/usuwające dane,
 • dostawcy oprogramowania i narzędzi informatycznych, z których korzystamy w codziennej pracy,
 • firmy świadczące nam usługi marketingowe.

W przypadku każdej takiej współpracy, robimy wszystko, by zabezpieczyć Twoje dane, np. podpisujemy umowy, które ściśle określają jakie dane udostępniamy, co nasz współpracownik może z nimi zrobić i na jakich zasadach. 

5. Czy musisz przekazać nam swoje dane?

Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy przekażesz nam swoje dane osobowe. Dzięki nim, będziemy mogli kontaktować się z Tobą, by przesłać Ci informacje o naszej ofercie lub newsletter. Masz jednak pełne prawo, by nie przekazywać nam swoich danych, a w efekcie - nie otrzymywać od nas tego typu informacji.

6. Twoje prawa

Pamiętaj, że możesz swobodnie korzystać z przysługujących Ci praw, a są to:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo przeniesienia swoich danych osobowych.

W każdej chwili możesz również skorzystać z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Jeśli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz skorzystać ze swojego prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy Cię, by w takiej sytuacji w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie masz.

7. Kto podejmuje decyzje w sprawie Twoich danych?

Pewne działania związane z Twoimi danymi mogą dziać się automatycznie. Mowa tu o np. o utrwalaniu, przechowywaniu, uaktualnianiu lub usuwaniu danych. Nie pozwalamy jednak technologii (bez udziału człowieka) podejmować decyzji dotyczących Twoich danych, jak również nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej.

8. Jak długo będziemy mieć dostęp do Twoich danych?

Będziemy mieć dostęp do Twoich danych, aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody. W wyjątkowych przypadkach, np. podczas kontroli organów skarbowych, czas ten może się wydłużyć przez obowiązujące nas przepisy prawne. Przez cały ten czas będziemy jednak dbali o ich pełne bezpieczeństwo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram