Dobrostan i równowaga psychiczna

Pokaż swoim pracownikom, że czujesz się współodpowiedzialny za ich wellbeing i to, z jakim samopoczuciem funkcjonują w pracy. Pomóż im nabyć kompetencje, dzięki którym wzrośnie ich gotowość do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi i łatwiej będzie im utrzymać wewnętrzną równowagę.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Dobrostan i równowaga psychiczna - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie „Dobrostan i równowaga psychiczna”?

Szkolenie zostało opracowane z myślę o pracownikach, chcących bardziej świadomie zarządzać swoim wellbeingiem, w tym w szczególności tych, którzy:

odczuwają w pracy ciągłą presję i napięcie, skutkujące długotrwałym stresem,
czują się nadmiernie obciążeni pracą, mierzą się z przytłoczeniem i wypaleniem,
przenoszą problemy z życia prywatnego na pracę i odwrotnie, trudno im utrzymać work-life balance,
odczuwają niepewność związaną ze zmiennością rynku pracy, obawiają się o zatrudnienie czy konieczność nabycia nowych kompetencji,
mają wrażenie, że zawodowo stoją w miejscu, a ich kariera przeżywa stagnację,
doświadczyli zmian wpływających na ich pracę (np. przejście na model hybrydowy) i trudno im się w nich odnaleźć.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia wspierającego dobrostan psychiczny?

Zrozumienie, jakie elementy kształtują nasz dobrostan
Poznanie zakresu swojego wpływu na własny wellbeing
Nabycie wiedzy, jak odzyskać równowagę psychiczną w kryzysowych sytuacjach zawodowych
Wzmocnienie uważności na własne potrzeby
Skupienie się na pozytywnych aspektach, odsuwając na bok negatywne myśli
Budowanie odporności na stresujące sytuacje, które zaburzają równowagę psychiczną

Kluczowe efekty:

Zyskanie poczucia wpływu na swój wellbeing
100%
Panowanie nad własną równowagą psychiczną
85%
Gotowość do mierzenia się z przyszłymi wyzwaniami
85%
Poczucie równowagi, motywujące do działania
90%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Dobrostan i równowaga psychiczna - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia z dobrostanu i równowagi psychicznej?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań oraz problemów, z jakimi mierzą się uczestnicy.

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w szkoleniu z dbania o dobrostan psychiczny i równowagę to m.in.:

Wellbeing z życiu zawodowym i prywatnym
Wymiary dobrostanu psychicznego
Potrzeby mózgu i ich zaspokajanie
Elementy szczęśliwego życia
Model PERMA
Hedonistyczna adaptacja i jak sobie z nią radzić
Interwencje pozytywne
Semantyka „zdrowego myślenia”
Rezyliencja i budowanie sprężystości psychicznej
Równowaga psychiczna a nasze zasoby
Zasady dbania o osobisty dobrostan psychiczny i fizyczny
Model kształtowania wellbeingu
Odporność psychiczna - jak ją budować i jak odzyskać równowagę psychiczną?

Jakich efektów można spodziewać się po naszym szkoleniu?

Udział w szkoleniu wellbeing jest dla uczestników szansą na wzmocnienie samoświadomości i trafne zidentyfikowanie, co i w jakim stopniu wpływa na ich równowagę psychiczną. Wyposażeni w tę wiedzę, będą mogli podejmować lepsze decyzje zawodowe, uwzględniające ich własne potrzeby i ograniczenia, a przy tym:

będą lepiej radzili sobie z napięciem i skuteczniej zarządzali sytuacjami stresowymi w pracy

poczucie wewnętrznego spokoju i równowagi da im przestrzeń do pracy nad zwiększeniem własnej produktywności

będę lepiej diagnozować potrzeby innych osób, co wpłynie na wzmacnianie relacji w miejscu pracy

poczują większą pewność siebie dzięki nabyciu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi

„oczyszczą głowę”, dzięki czemu z większą śmiałością i odwagę będą stawiać własne cele zawodowe

dobrostan psychiczny wzmocni ich motywację i chęć angażowania się w projekty

Dlaczego warto, by pracodawca wspierał wellbeing pracowników?

Jak potwierdzają badania „State of the Global Workplace” (2023) Instytutu Gallupa, stres z jakim mierzą się obecnie pracownicy, utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. Niemal co drugi (44%) przyznaje, że doświadcza dużego stresu. Wynikające z niego napięcia, obawy i frustracje stały się już niemal naszą codziennością, a co kluczowe w tym kontekście – często mają one swoje źródła w przyczynach typowo zawodowych, np. przeciążeniu obowiązkami, złym zarządzaniu czy nieefektywnej kulturze organizacji.

Troska o wellbeing pracowników, jeszcze do niedawna rozpatrywana w kategoriach trendu, dziś jest realną przewagą pracodawców, chcących pozyskać i utrzymać najlepsze na rynku talenty. Instytut Gallupa szacuje, że aż 51% badanych pracowników szuka obecnie nowego zatrudnienia, a wśród ich trzech najważniejszych oczekiwań znalazło się nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale i lepszy dobrostan. Brak zaangażowania pracodawcy w wzmacnianie wellbeingu może więc wkrótce stać się jednym z czynników znacząco obniżających atrakcyjność, a nawet dyskwalifikujących organizację w oczach potencjalnych pracowników.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  Skuteczne zarządzanie zespołem: jak być liderem, a nie tylko szefem
  Rynek pracownika wypiera powoli władczych i zdystansowanych szefów. Zastępują ich menedżerowie, którzy budują autorytet wynikający nie tyle z władzy, co z osobowości, postawy czy doświadczenia. Jak być dobrym liderem i nadążyć za zmianami na rynku pracy? Skuteczne zarządzanie zespołem - czym jest? Efektywne zarządzanie zespołem polega na stosowaniu różnych działań,…
  Czytaj dalej
  Kultura odwagi: Budowanie środowiska wspierającego ryzyko i innowacje
  Kreatywność pomaga zachować zdrowie, korzystnie wpływa na komunikację w zespole i jest zaliczana do ważnych czynników rozwijających gospodarkę [1]. W jaki sposób liderzy mogą budować kreatywne zespoły? Przyjrzyjmy się elementom środowiska i dobrym praktykom wspierającym innowacyjność pracowników. Co to środowisko pracy? Środowisko zawodowe tworzą wszystkie warunki, w których wykonywane są…
  Czytaj dalej
  Rozwój top managementu - jakie kompetencje należy uwzględnić?
  Dyrektorzy, członkowie zarządów, prezesi i właściciele niosą na sobie ogromną odpowiedzialność kreowania kultury zarządzania w organizacji. Sposób, w jaki funkcjonują, wpływa na sposób, w jaki funkcjonuje cała firma – od podległych im menedżerów aż do młodszego specjalisty czy stażysty. Jak pomóc im w realizacji tego wyzwania? Sprawdź listę 19 kompetencji,…
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram