Doświadczenia, które tworzymy

Ofertę 5-letniego projektu dla Klienta w branży automotive tworzył 9-osobowy zespół przez łącznie 1620 godzin, czego efektem była interaktywna prezentacja, ważąca niemal 500 MB.
Współpraca z jednym z naszych Klientów trwa już ponad 10 lat, w czasie których przeszkoliliśmy pracowników fizycznych, mistrzów i brygadzistów, pracowników Biura Obsługi Klienta, konsultantów, kadrę kierowniczą - łącznie ponad 5100 TMD (osobodni).
W jednym z największych projektów rozwojowych ostatnich lat zaangażowanych było w sumie 32 Trenerów i Konsultantów oraz 17-osobowy zespół wspierający.
Poszukujemy do skutku. Pracujemy wytrwale. Zawsze realizujemy ambitne cele. Nigdy się nie poddajemy. Nie opuszczamy naszych Klientów. Stajemy się częścią ich rzeczywistości.

Drążymy. Nie ustajemy. Dajemy wartość. Potrzebujesz dowodów? Daj się przekonać i zobacz, co o współpracy z nami mówią nasi Klienci.

 • Wsłuchujemy się w Klienta.
 • Wkładamy dużo energii, by zrozumieć Klienta, jego oczekiwania i sytuację w której znajduje się jego organizacja.
 • Tworząc ofertę, dokładamy starań, by Klient odnalazł w niej trafną interpretację swoich potrzeb.
 • Angażujemy Klienta na różnych etapach projektu, by mieć pewność, że w pełni realizujemy jego oczekiwania.

 • Zaczynamy od „czystej kartki” - projektujemy od podstaw działania, nowe formy dydaktyczne i sposób realizacji celów, które będą właściwie odpowiadać na potrzebę Klienta.
 • Na każdym z etapów projektu wprowadzamy korekty, które zmaksymalizują wartość dodaną dla Klienta.
 • Nie ustajemy w wysiłkach, jesteśmy konsekwentni. Jesteśmy głęboko przekonani, że „kropla drąży skałę”.

 • Do kwestii rozwoju organizacji podchodzimy systemowo. Patrzymy szerzej niż zdefiniowane oczekiwania Klienta, wskazując związki przyczynowo-skutkowe i działania, które warunkują właściwe spełnienie jego oczekiwań.
 • Rozwijamy kompetencje przez pryzmat realnych aktywności zawodowych Uczestników. Nigdy nie działamy w oderwaniu od kontekstu ich obowiązków i specyfiki organizacji.
 • Zarówno w działaniach diagnozujących, jak i rozwojowych, wyróżnia nas podejście on the job – a więc prowadzenie aktywności w miejscu pracy.
 • Aby zadbać o motywację Uczestników i późniejsze wykorzystanie nowych kompetencji w praktyce, włączamy przełożonych w projekt.

 • Skupiamy się na celach projektu, które stanowią nasz podstawowy punkt odniesienia.
 • Dbamy o to, aby prowadzone przez nas projekty ewoluowały stosownie do potrzeb Klienta i zmieniających się okoliczności.
 • Inspirujemy Klientów.
 • Nieustannie szukamy działań i form, które dadzą najlepszy efekt dla Klienta.
 • Klient ma partnera w projekcie w postaci Konsultanta Zarządzającego, który towarzyszy mu od pierwszego zapytania ofertowego aż po zakończenie projektu.

 • Każdy problem zgłaszany przez Klienta, znajduje u nas swoje rozwiązanie.
 • Jesteśmy silnym wsparciem w realizacji zadań organizacyjno-logistycznych.
 • Wspieramy HR w komunikacji z Zarządem i biznesem.

 • Bardzo starannie podchodzimy do każdej z przygotowywanych ofert. Budujemy je tak, aby Klient po przeczytaniu miał pełne wyobrażenie tego, co mu proponujemy.
 • Cechuje nas wysoka kultura biznesowa, przejawiająca się w staranności, solidności, rzetelności i dotrzymywaniu terminów.
 • Dążymy do minimalizowania wysiłku naszych Klientów.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram