Trudne sytuacje w pracy menedżera

Zapewnij menedżerom bezpieczną przestrzeń na przećwiczenie trudnych sytuacji, popełnianie błędów i wypracowanie właściwych reakcji. Przygotuj ich do odważnego i efektywnego przekazywania niepopularnych decyzji, stawiania granic i rozwiązywania konfliktów w zespole.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Trudne sytuacje menedżerskie - oferta Profes

Dla kogo jest szkolenie z trudnych sytuacji menedżerskich?

Szkolenie to opracowaliśmy z myślą o menedżerach, team leaderach, mistrzach i innych osobach zarządzających, które:

mierzą się z wyrzutami sumienia, gdy muszą odmówić pracownikowi,
unikają przekazywania trudnych decyzji,
mają poczucie, że często wbrew sobie idą na rękę pracownikowi,
mają w swoich zespołach skonfliktowane osoby,
obawiają się, że zachowując się asertywnie, popsują relacje z zespołem.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W czym pomoże szkolenie z trudnych sytuacji w pracy menedżera?

Nauczenie się, jak asertywnie odmawiać
Zmniejszenie obaw wobec przekazywania trudnych decyzji i zwiększenie efektywności tego typu rozmów
Ocena roli w pracy, wspierająca zrozumienie, jak działania i postawa menedżera wpływają na jego podwładnych
Doskonalenie umiejętności przekazywania krytycznych informacji w sposób konstruktywny, sprzyjający rozwojowi pracownika
Przetrenowanie prowadzenia negocjacji w pracy menedżera (w tym odpowiadania na zarzuty pracownika)
Nabycie umiejętności właściwego rozpoznania i oceny sytuacji w pracy (potencjalne napięcia, konflikty)
Zwiększenie efektywności w zakresie rozwiązywania konfliktów
Nabycie gotowości i pewności siebie do mierzenia się z wyzwaniami w pracy menedżera
Przećwiczenie właściwych reakcji w bezpiecznym środowisku

Kluczowe efekty:

Przyswojenie metod asertywnej komunikacji
85%
Przekazywanie trudnych decyzji
95%
Rozwiązywanie konfliktów
90%
Zmniejszenie obaw i zwiększenie pewności siebie
85%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Trudne sytuacje menedżerskie - oferta Profes

Jaki jest zakres szkolenia
z trudnych sytuacji w pracy menedżera?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań. 

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w zakresie szkolenia z sytuacji stresowych w pracy menedżera to m.in.:

Odwaga menedżerska
Asertywność w pracy menedżera
Techniki komunikacji asertywnej
Przekazywanie trudnych decyzji
Szefowskie NIE
Prowadzenie negocjacji w pracy menedżera
Rozmowa na temat zmiany
Obiekcje pracowników
Rozmowa nastawiona na współpracę
Charakterystyka i typy konfliktów
Style rozwiązywania konfliktów

Jakie efekty przyniesie to szkolenie?

Zobacz, jakie efekty zidentyfikowali menedżerowie, którzy już uczestniczyli w tym szkoleniu:

„Poznałem język faktów, który usprawnia komunikację”

„Wiem, jak ważna jest odpowiednia komunikacja z zespołem. Zwrócenie uwagi na to, jakie komunikaty są efektywne”

„Używanie faktów zamiast ocen - zdaję sobie sprawę, że to mój problem i wyzwanie w pracy”

„Szkolenie dało mi świadomość, jak często skupiamy się na celach bez uwzględniania czynnika ludzkiego”

„Rozwiazywania konfliktów pokazało iż z konfliktów można wyciągnąć wspólne korzyści”

„Po szkoleniu zostaje ze mną myślenie o ludziach bardziej niż o zadaniu”

„Warto było poznać mój wpływ na zachowanie rozmówcy, ocena sytuacji w pracy stanie się przez to łatwiejsza”

„Cieszę się, że była możliwość przećwiczenia tematyki w postaci praktycznych warsztatów i przygotowania się na sytuacje stresowe w pracy”

„Cenna była kwestia związana z rozwiązywaniem konfliktów, konfrontacja pracowników, danie im możliwości znalezienia rozwiązania”

Jakie trudne sytuacje stanowią wyzwanie w pracy menedżera?

Istotą pracy menedżera jest zarządzanie ludźmi, a co za tym idzie - mierzenie się z ich emocjami, obawami, stresem, różnorodnymi przekonaniami, a nawet sprzecznymi dążeniami. Kiedy dochodzą one do głosu, powodując zdenerwowanie pracownika, pojawienie się negatywnej postawy, pretensji czy zarzutów, odpowiedzialnością menedżera jest stawić tej sytuacji czoła. To, jak sobie z tym poradzi będzie miało bowiem wpływ nie tylko na relacje z danym pracownikiem, ale obejmie swoim oddziaływaniem cały zespół.

Wykazanie się asertywnością i odwagą, dojście do interesów, jakimi kieruje się podwładny, oparcie komunikatów na faktach czy wreszcie – utrzymanie konsekwentnej decyzji to elementy, które w obliczu trudnych sytuacji budują autorytet menedżera.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram