Blog PROFES

Wellbeing pracowników – coś więcej niż kolejna moda

Natalia Strzelecka
Jesteśmy przepracowani. Jesteśmy przebodźcowani. Jesteśmy przeciążeni. Aż 8 na 10 z nas odczuwa zmęczenie, u 42% występują związane z tym dolegliwości bólowe, a dla 41% czas wolny i odpoczynek nie wystarcza, by się zregenerować. To nasza nowa rzeczywistość, w której pracodawcy muszą poczuć się do odpowiedzialności i ujrzeć w wellbeingu coś więcej niż chwilowo modne słowo.

Rozwój brygadzistów i mistrzów – czy tylko szkolenia?

Maryla Korczyńska
Projekty rozwojowe zorientowane na podnoszenie kompetencji brygadzistów i mistrzów nie muszą ograniczać się wyłącznie do klasycznych szkoleń. Dużo lepsze rezultaty przynoszą zróżnicowane, uzupełniające się formy, bazujące na wspólnej pracy uczestników i wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Standardy kontra dobre praktyki w sprzedaży i obsłudze klienta

Redakcja bloga
Ujednolicony model sprzedaży czy rozpoznawalne, charakterystyczne praktyki w obsłudze klienta to dla wielu organizacji element budujący ich przewagę konkurencyjną i świadomość marki wśród odbiorców. Czym różnią się wykorzystywane w tym kontekście standardy i dobre praktyki? Jak wdrożyć te formy w organizacji?

Stres na produkcji i w magazynie – jak pomóc pracownikom?

Natalia Strzelecka
Przeciążenie pracą, presja czasu, obciążenia fizyczne, odpowiedzialność za jakość procesu, dbałość o standardy i procedury bezpieczeństwa, uważność na potencjalnie ryzykowne zdarzenia, a do tego – wcale nierzadko – praca w uciążliwych lub szkodliwych warunkach. Czynników stresogennych na produkcji i w magazynach nie brakuje. Jakie mogą mieć konsekwencje i jak je minimalizować?

12 książek współczesnego menedżera

Redakcja bloga
W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Sprawdź 12 książek, które pomogą Ci rozwinąć współczesne kompetencje menedżerskie.

Rozwój mistrzów i brygadzistów - jakie kompetencje należy uwzględnić?

Maryla Korczyńska
Choć brygadziści i mistrzowie reprezentują najniższy szczebel kadry kierowniczej, ten poziom zarządczy jest jednym z trudniejszych do realizacji. Jakie kompetencje będą niezbędne na tych stanowiskach?

Rozwój w rękach pracownika - czy to może się udać?

Artur Olszewski
Z badań Pracuj.pl wynika, że aż 46% organizacji zapytanych o obszar szkoleń i rozwoju, przyznaje, że „kładzie nacisk na samodzielność i inicjatywę pracowników” w tym zakresie. Czy oddanie sterów pracownikom ma sens? Jaką rolę powinien odgrywać w tym układzie menedżer?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram