Diagnoza.
Rozwój.
Doradztwo.

Trzy kroki do spójnego, nastawionego na efekt i opłacalnego projektu rozwojowego dla Twojej organizacji. Postaw na skuteczną firmę szkoleniową.

Diagnoza

Twoje zapytanie to skutek, my poszukamy przyczyny. Dzięki temu upewnisz się, że reagujesz na właściwy problem. Szkolenia biznesowe dla firm pozwolą Ci postawić skuteczną diagnozę.

Rozwój kompetencji

Nie wydawaj pieniędzy na szkolenie biznesowe dla firm, które mogłaby kupić każda inna firma. Rozwijaj kompetencje w ramach rozwiązań, które powstają specjalnie dla Twojej organizacji.

Doradztwo w biznesie

Ty identyfikujesz wyzwania, my podpowiadamy, gdzie spojrzeć, by zobaczyć więcej. Pozwól poszerzyć swoją perspektywę o know-how zbierane przez 30 lat pracy jako firma szkoleniowa z Wrocławia.

FAQ

  • Zmieniamy kulturę zarządzania – wspieramy rozwój kompetencji menedżerskich i przywództwa

  • Zwiększamy efektywność procesu sprzedaży – rozwijamy kompetencje handlowe, wspieramy sprzedaż i obsługę klienta

  • Włączamy nowe technologie do rozwoju – tworzymy gotowe i dedykowane szkolenia e-learningowe oraz nowoczesne formy microlearningowe

Od 30 lat towarzyszymy w rozwoju największym organizacjom w Polsce, oferując wnikliwą diagnozę, praktyczne podejście do rozwoju kompetencji i doradztwo.

Działamy wedle zasady „Rozwój, którego potrzebujesz. Współpraca, której chcesz”, co oznacza, że:

 • każdy projekt rozwojowy poprzedza dogłębna diagnoza Twoich potrzeb,

 • działania w ramach projektu prowadzone są przez trenerów-praktyków i opierają się na zróżnicowanych formach rozwojowych,

 • projektowane szkolenia mają praktyczny wymiar i są dopasowane do specyfiki Twojej firmy i stanowisk uczestników,

 • uczestnicy pracują na case studies z rzeczywistości Twojej organizacji,

 • angażujemy przełożonych w projekty rozwojowe, w których uczestniczą ich pracownicy,

a jednocześnie:

 • na czas trwania projektu stajemy się dodatkowym działem Twojej organizacji, Twoim +1,

 • na każdym etapie współpracy towarzyszy Ci Konsultant Zarządzający, wspierany przez Biuro Projektów PROFES,

 • jesteśmy partnerem, z którym możesz podzielić się odpowiedzialnością (nasi Klienci mówią: „Zdejmujecie mi problemy z głowy”),

 • bierzemy na siebie więcej niż inni, żebyś Ty już nie musiał/-a.

Szkolenie jest z jedną form rozwoju, wykorzystywaną przez nas, aby pomóc Twojej organizacji w osiągnięciu konkretnych celów rozwojowych.

Projekt rozwojowy to pewnego rodzaju proces, który obejmuje kompleksowy zakres działań, dobranych przez Konsultanta Zarządzającego zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Twojej firmy. Może on uwzględniać np. diagnozę kompetencji, adekwatne aktywności rozwojowe (np. prework, szkolenia, zadania wdrożeniowe, coaching) oraz doradcze (np. opracowanie i wdrożenie standardów zarządczych).

Mówimy o naszych szkoleniach biznesowych, że są „szyte na miarę”, ponieważ projektujemy je w odpowiedzi na Twoje potrzeby oraz dopasowujemy do specyfiki Twojej branży, organizacji i stanowisk uczestników. Przygotowanie oferty jest więc poprzedzone rozmową z Konsultantem Zarządzającym, który diagnozuje sytuację i stara się jak najlepiej poznać potrzeby, oczekiwania i wyzwania Twojej firmy.

Podstawowym założeniem naszych szkoleń biznesowych jest ich praktyczny wymiar, który wspiera uzyskanie takich efektów jak:

  • skuteczniejsze realizowanie funkcji kierowniczych (po szkoleniach menedżerskich),

  • wzrost efektywności sprzedaży (po szkoleniach sprzedażowych),

  • nabycie umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami i wdrożenie ich w codzienną pracę.

W przypadku projektów rozwojowych efekty są pochodną założeń i oczekiwań, sprecyzowanych jeszcze przed jego rozpoczęciem. Szczególnie w przypadku projektów o charakterze strategicznym dla organizacji, kładziemy duży nacisk na to, aby proponowane przez nas działania wspierały osiąganie jej celów biznesowych. Określenie wspólnie z Klientem dokąd zmierzamy i co chcemy wypracować, jest jednym z najważniejszych momentów na etapie przygotowania projektu.

Oczywiście, trafna diagnoza sytuacji jest dla nas punktem wyjścia do dalszych działań. By rozpocząć prace nad projektem musimy mieć pewność, że znamy organizację i jej potrzeby na tyle, by stać się jej partnerem i inicjatorem zmian. W tym celu wykorzystujemy różne formy diagnozujące, takie jak: badania kompetencji pozwalające zdiagnozować luki kompetencyjne uczestników, badania ankietowe, warsztaty z przełożonymi, analiza wyników ocen pracowniczych czy rozpoznanie najczęściej występujących trudności i wyzwań w danej grupie docelowej.

Jak najbardziej. Aby przekonać Zarząd do realizacji projektu rozwojowego, kluczowe jest zidentyfikowanie istotnych biznesowo powodów, dla których jest on ważny dla organizacji. Decydując się na współpracę z PROFES, możesz liczyć na pełne wsparcie naszych Konsultantów Zarządzających w tym zakresie. Standardowo, jeszcze przed złożeniem oferty, organizujemy spotkanie, aby porozmawiać o celach i powodach realizacji projektu, poznać inicjatora pomysłu i jego perspektywę, a także dobrze zrozumieć uzasadnienie biznesowe tego przedsięwzięcia i określić efekty, jakie ma ono przynieść dla organizacji.

Tak, oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie rozwojowe, które często przybiera formę rozbudowanych projektów. Dzięki licznemu zespołowi trenerów i konsultantów, jak również opiece Konsultanta Zarządzającego i Biura Projektów PROFES, duże projekty rozwojowe realizowane są z dbałością o najwyższą jakość merytoryczną, efektywną komunikację i terminowość.

Cenimy sobie również długotrwałe relacje z Klientami:

 • Z jednym z naszych Klientów współpracujemy już od ponad 10 lat, w czasie których zrealizowaliśmy niemal 800 dni szkoleniowo-doradczych i przeszkoliliśmy zróżnicowane grupy (pracownicy fizyczni, mistrzowie, brygadziści, dział obsługi klienta, kadra menedżerska) - łącznie ponad 6500 TMD (osobodni).

 • Od 7 lat wspieramy rozwój pracowników sieci dealerskiej jednego z liderów rynku motoryzacyjnego w Polsce. Prowadzimy badania potrzeb, szkolenia, warsztaty, coachingi, eventy rozwojowe training on the job i certyfikację - w ciągu roku realizujemy średnio 300 dni szkoleniowo-doradczych.

 • W ramach współpracy z dużą firmą produkcyjną, prowadzimy równolegle 3 edycje projektu dla kadry menedżerskiej, obejmującego badania efektywności przywódczej LEA 360 i aktywności rozwojowe w wymiarze grupowym i indywidualnym.

Wbrew pozorom taka sytuacja jest jednym z naszych ulubionych wyzwań. Nie jest wcale tak rzadkie, że osoby które brały udział w wielu szkoleniach, wciąż borykają się z pewnymi lukami kompetencyjnymi. Kluczowe w tym przypadku jest zindywidualizowanie podejścia i oparcie się na wysoce praktycznych formach. Możemy to uzyskać m.in. poprzez:

 • realizację badania kompetencji w formule 360°, które pozwoli zdiagnozować każdego uczestnika, a przy tym zwiększyć jego samoświadomość na temat własnych umiejętności i tego, jak postrzega go otoczenie,

 • realizację spotkań coachingowych, podczas których uczestnicy mogą skonfrontować się z problemami, o których wstydzą się mówić w grupie na sali szkoleniowej,

 • uwzględnienie w procesie rozwojowym praktycznych treningów opartych na case studies i symulacjach, stanowiących wyzwanie dla uczestników.

Grono naszych dotychczasowych Klientów obejmuje kilka tysięcy instytucji zróżnicowanych branż, w tym z sektora produkcyjnego, motoryzacyjnego, sieci sprzedaży, a także finansowego, energetycznego czy usług. Sprawdź listę Klientów, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować.

Tak, realizujemy działania na terenie całego kraju. Choć nasza siedziba mieści się we Wrocławiu, PROFES tworzą trenerzy, konsultanci i specjaliści z różnych stron Polski. Pracujemy tam, gdzie w danym momencie jesteśmy potrzebni.

Akademia Menedżera PROFES

Katarzyna Nowakowska
Sprawdź ofertę szkoleń dla menedżerów i pracowników HR dofinansowaniem nawet do 100%!

Zapraszamy na bezpłatne webinary dla HR

Katarzyna Nowakowska
Sprawdź tematy bezpłatnych webinarów z cyklu "HRowe poranki", organizowanego we współpracy z firmą Centrum Szkoleń Verte.
1 2 3 44

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami i najnowszymi trendami w dziedzinie zarządzania? Podaj swój adres e-mail i zapisz się aby otrzymywać bezpłatny newsletter!

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram