Rozwój organizacji, menedżerów i przywództwa

Efektywne przywództwo wymaga zrozumienia podejścia, wedle którego odpowiedzialność lidera dotyczy nie tylko jego własnych osiągnięć czy wyników biznesowych działu, lecz także – sukcesów zespołu i organizacji.

Realizując plan rozwoju menedżera i działania rozwojowe dla Menedżerów różnego szczebla, za cel stawiamy zarówno poszerzenie wiedzy, wzrost kompetencji oraz przyswojenie nowych narzędzi, jak i wzmocnienie postawy uczestników, skutkującej wzięciem odpowiedzialności zarówno za osiągane efekty, jak i rozwój swój i podwładnych.

Przykładamy dużą uwagę, by nasze programy rozwoju pracowników i menedżerów w tym badania kompetencji, szkolenia menedżerskie, wizyty coachingowe czy Training on the Job, były osadzone w rzeczywistości uczestnika, zarówno w kontekście branży oraz organizacji, jak i jego zespołu.

Ikona Diagnoza

Diagnoza

Badania LEA

 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Badanie Leadership Effectiveness Analysis™ (badanie kompetencji metodą 360 stopni) zapewnia informację zwrotną, dotyczącą 22 praktyk przywódczych z perspektywy Menedżera, jego przełożonego, współpracowników oraz podwładnych. Wyniki badanego są porównywane z grupą normatywną liderów z całego świata, dzięki czemu pozwalają na weryfikację, jak postrzegana jest jego obecna rola przywódcza.

Czego się nauczysz w ramach Badanie Leadership Effectiveness Analysis™:

 • Udoskonalisz cechy przywódcze,
 • zdobędziesz szerszy zakres umiejętności menedżerskich,
 • dowiesz się jakie zachowania normatywne przejawiasz jakio lider,
 • opanujesz techniki komunikacji w oparciu o swoje/zdobyte umiejętności menedżerskie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Badania Extended Disc

 • on-line
Analiza behawioralna Extended Disc pozwala na identyfikację stylów komunikacji Menedżera, w tym stylu, który Menedżer identyfikuje jako oczekiwany od niego w organizacji. Pomaga ona rozpoznać naturalne predyspozycje i talenty, by na tej podstawie rozwijać kompetencje i nabywać nowe umiejętności. Extended Disc wyróżnia cztery podstawowe style.

Czego się nauczysz w ramach Badanie Extended Disc:

 • Zidentyfikujesz swoje cechy charakteru jakie przejawiasz jako menedżer,
 • odkryjesz ukryte talenty menedżerskie,
 • rozwiniesz kompetencje i nabędziesz nowe umiejętności jako lider.

SKONTAKTUJ SIĘ

Kontekstowe Badanie Kompetencji

 • on-line
Badanie kompetencji Menedżerów oparte na konkretnych, osadzonych w rzeczywistości firmy i adekwatnych do sytuacji kejsach, uwzględniających m.in. zróżnicowanie zadań, poziomu odpowiedzialności i dynamiki pracy Menedżerów. Badanie jest realizowane w formie online i może być przeprowadzone w wersji 180°, 270° i 360°.

Czego się nauczysz w ramach kontekstowego badania kompetencji:

 • Na podstawie przygotowanych case-studies posiądzesz umiejętności menedżerskie,
 • rozwiniesz umiejętności poznawcze jako menedżer na bazie zrealizowanych studiów przypadku.

SKONTAKTUJ SIĘ

Development Centre

 • on-line
 • stacjonarnie
Proces wielowymiarowej oceny kompetencji Menedżerów bazujący na realizacji zróżnicowanych zadań przy jednoczesnej obserwacji, dokonywanej przez asesorów. Development Centre pozwala identyfikować mocne strony Menedżerów i obszary do dalszego rozwoju.

Czego się nauczysz w ramach Development Centre:

 • Jak dokonać oceny własnych wartości i umiejętności menedżerskich,
 • poznasz swoje mocne strony,
 • poznasz obszary, które pozwolą Ci rozwinąć się jako menedżer.

SKONTAKTUJ SIĘ

Program rozwoju kompetencji

Program First Time Manager

 • stacjonarnie
 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Program opracowany z myślą o nowo mianowanych menedżerach, kierownikach i mistrzach, oparty na najczęściej występujących trudnych sytuacjach z ich zawodowej codzienności. Ma on na celu wyposażenie menedżera w konkretne umiejętności i narzędzia, które ułatwią mu wejście w rolę zarządczą i pozwolą efektywnie wykonywać związane z nią zadania.

Szkolenia i warsztaty menedżerskie

 • on-line
 • stacjonarnie
Szeroki wybór szkoleń i warsztatów dla Menedżerów pozwalający na rozwinięcie kluczowych kompetencji, w tym stawiania oczekiwań pracownikom, budowania zespołu, motywowania czy delegowania. Szkolenia i warsztaty menedżerskie nastawione są na maksymalny trening umiejętności praktycznych i dostarczenie uczestnikom narzędzi i metod pracy do wdrożenia od zaraz.

Program Rozwoju Menedżerów

 • on-line
 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Oparty na kilku poziomach przywództwa program ukierunkowany na wsparcie celów biznesowych organizacji oraz dostarczenie Menedżerom skutecznych metod i narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w pracy. Program Rozwoju Menedżerów obejmuje m.in.: szkolenia, lekcje e-learningowe, warsztaty, zadania wdrożeniowe, diagnozę kompetencji, inspiracje oraz coaching indywidualny.

Akademia Brygadzisty i Mistrza

 • stacjonarnie
 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Wysoce praktyczny i angażujący program rozwojowy, który wspiera brygadzistów i mistrzów w przyswajaniu kluczowych narzędzi i zachowań menedżerskich. Akademia Brygadzisty i Mistrza autorstwa PROFES jest zorientowana na wypracowanie realnych efektów wpływających na cele biznesowe organizacji. Program obejmuje m.in.: diagnozę, praktyczne szkolenia i treningi kompetencji oraz sesje indywidualne.

Program Rozwoju Menedżera Sprzedaży

 • stacjonarnie
 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Kompleksowy program zorientowany na poprawę wyników działu sprzedaży, obejmujący kilkuetapowy audyt punktu sprzedaży i zindywidualizowane działania rozwojowe. Precyzyjne wnioski wyciągnięte na etapie diagnozy pozwalają trafnie definiować zarówno zakres rozwoju kompetencji kierownika sprzedaży, jak i konkretne strategie sprzedażowe, których wdrożenie pomoże zwiększyć efektywność działu.

Coaching menedżerski

 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Cykl biznesowych sesji coachingowych, w ramach których menedżer poszerza perspektywę, identyfikując znaczenie swoich zachowań, decyzji i reakcji oraz odkrywając swój potencjał. Coaching pozwala na zwiększenie elastyczności i efektywności działania oraz precyzyjniejsze formułowanie celów i kierunków dalszej aktywności. Opiera się on na pracy na zasobach osoby coachowanej, a więc jej dotychczasowych doświadczeniach, umiejętnościach, nawykach.

Mentoring menedżerski

 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Proces rozwoju opierający się na aktywnej pracy menedżera z mentorem, który dzieli się z nim swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu zarządzania. Sesje mentoringowe mają charakter rozwojowy i inspiracyjny – mentor występuje tu w roli eksperta, który udziela rad, podpowiada rozwiązania, pomaga rozwijać konkretne kompetencje, towarzysząc menedżerowi na jego ścieżce kariery.

Rozwój outside-the-box

 • stacjonarnie
 • on-line/stacjonarne (hybrydowo)
Nieszablonowe, alternatywne dla klasycznych szkoleń formy rozwojowe dla menedżerów – maksymalnie praktyczne, maksymalnie blisko ich rzeczywistości zawodowej, maksymalnie dostosowane do wyzwań i realiów pracy lidera. Rozwój w formule outside-the-box opiera się na konstelacji form stacjonarnych i online’owych, realizowanych zarówno grupowo, jak i indywidualnie.

Gotowe produkcje e-learningowe

 • on-line
Pakiet menedżerskich pigułek i szkoleń e-learningowych, stanowiący doskonałe wzmocnienie wiedzy z zakresu kluczowych umiejętności zarządczych. Produkcje e-learningowe PROFES opierają się na przystępnych, skondensowanych treściach, zawierających praktyczne wskazówki, klarowne przykłady i przydatne narzędzia.
Zainteresowały Cię nasze usługi? Złóż zapytanie ofertowe!

Sprawdź także

Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy sprzedażowe - oferta Profes
Rozwój sprzedaży i obsługi Klienta
Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy sprzedażowe - oferta Profes
E-learning i gotowe produkcje
Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy sprzedażowe - oferta Profes
Rekrutacja i onboarding
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram