Polityka prywatności

Język prawniczy

I. Administrator danych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest „PROFES Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koreańskiej 13, zwany dalej „Administratorem”.

Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, oraz szanując Państwa prawo do prywatności informuje, że wdrożył środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz innych ustaw. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

W każdym możliwym miejscu, w którym korzystacie Państwo z naszych usług znajdują się przekazane w przystępnej formie informacje dotyczące danych osobowych. Ponadto dokładamy wszelkich starań celem ułatwienia Państwu wykonywania wszelkich przysługujących praw. Staramy się także maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych.

Informujemy również, że Administrator w ramach świadczonych usług wdrożył pseudonimizację oraz anonimizację danych osobowych, tak aby jak najmniejsza liczba osób miała dostęp do Państwa danych.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową (rodo@profes.com.pl) oraz telefonicznie (pod numerem: +48 71 341 29 51).

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty - albo zasilą bazę naszych Klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 90 dni. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,.

Na podstawie art.6 ust.1 lit. B RODO przetwarzamy także Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji na platformie e-learningowej. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług, udostępniane dane osobowe (w tym: imię, nazwisko i adres e-mail) przetwarzane są przez czas wynikający z zawartej umowy o świadczenie usług szkoleniowych w postaci e-learningu. Dane osobowe podane w związku z tą usługą przetwarzane są jedynie do momentu zakończenia trwania umowy, a następnie w związku z nałożonymi na Administratora obowiązkami oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art.6 ust. 1 lit. F i lit. C RODO. Wyjaśniamy, że dotyczy to konieczności przechowywania Państwa danych z uwagi na przepisy prawa obligujące „PROFES” do ich przechowywania przez czas do tego niezbędny ze względów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług e-learning ze względu na konieczność zachowania możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich praw, które to terminy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do „PROFES”, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej);

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór języka czy rozmiaru czcionki). Pozwalają także na ulepszanie serwisu i aplikacji, czy też utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie powielać czynności logowania. Pliki cookies wykorzystywane są także do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany, bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. W ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej można uzyskać informacje o innych, ewentualnych opcjach w powyższym zakresie. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyślne ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. Wybór w tym zakresie pozostawiamy Państwu.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu administrowania stroną internetową. Są to takie dane jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do PROFES. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem „PROFES” jest administrowanie stroną internetową).

„PROFES” oferując Państwu na stronie internetowej różne usługi w zakresie głównych działań biznesowych, pozostawia także Państwu możliwość skontaktowania się z nami w sprawie tej oferty i podjęcia rozmów w zakresie zawarcia umowy. Decyzję w tym zakresie pozostawiamy zawsze Państwu. Podając dane osobowe w takich sytuacjach, Administrator przetwarza je na podstawie art.6 ust. 1 lit. B. Po zamknięciu korespondencji dane te są usuwane w terminie 90 dni.

Dbając o pełną satysfakcję z oferowanych przez PROFES usług informujemy, że na Państwa życzenie umożliwiamy także możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych i handlowych. Wyrażając zgodę na otrzymywanie tych informacji, uzyskają Państwo dostęp do wiadomości o aktualnych wydarzeniach oraz artykułów eksperckich, które umożliwią w przyszłości nawiązanie współpracy, a w efekcie przyczynią się do optymalizacji procesów w Państwa firmie. Podstawą prawną przetwarzania podanych w wyżej wymienionych celach danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. A.  Przetwarzamy te dane do czasu cofnięcia zgody, a decyzja w tym zakresie zawsze należy do Państwa. Z chwilą cofnięcia zgody, oraz upływu 30 dni niezbędnych na wykreślenie Państwa danych z naszych baz systemowych, dane zostaną całkowicie usunięte.

Nie zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe podane bezpośrednio nam jako Administratorowi. W wielu wypadkach PROFES otrzymuje Państwa dane do przetwarzania na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorami Państwa danych osobowych. W takich sytuacjach, np. uczestniczenia w szkoleniu, dokonania wpisu certyfikatu ukończenia studiów, badania kompetencji i wszystkich pozostałych usług świadczonych przez „PROFES”, przetwarzamy Państwa dane powierzone przez Administratorów. Powierzenie oznacza, że niezwłocznie po wykonaniu usługi i zgodnie z treścią umowy „PROFES” jako podmiot przetwarzający zwraca lub usuwa całkowicie Państwa dane. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach zależny jest od czasu określonego w umowie z Administratorem.  Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje w zakresie przysługujących Państwu praw oraz o fakcie powierzenia nam przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu, otrzymują Państwo od Administratora danych osobowych. „PROFES” zapewnia Państwa jednakże, że ściśle będzie współpracował z Administratorem w zakresie udzielania Państwu informacji o przetwarzaniu danych.

 III. Przysługujące państwu prawa

 1. Uprzejmie informujemy, że podczas przetwarzania danych osobowych przez „PROFES” jako Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Między innymi dlatego szczegółowo informujemy Państwa o podstawach przetwarzania danych osobowych.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,  w związku ze szczególną sytuacją. W tej sytuacji jednakże Administrator zgodnie z przepisami może mimo wszystko odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Swoje uprawnienia Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@profes.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: +48 71 341 29 51

IV. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych, o które prosi „PROFES” na stronie internetowej jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. W wielu wypadkach jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie przez Państwa z oferowanych  usług, bądź nawiązanie kontaktu.  W przypadkach, gdy „PROFES” przetwarza Państwa dane jako podmiot przetwarzający podstawy przetwarzania danych oraz konsekwencje ich podania lub niepodania określa Państwa Administrator.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie, w stosunku do osób pozostawiających swoje dane osobowe na stronie internetowej „PROFES”. Nie mniej informujemy jednak, że oferowane przez „PROFES” usługi wiążą się z profilowaniem, w zakresie w jakim dotyczą prowadzenia badań kompetencyjnych, AC/DC, czy certyfikacji określonych stanowisk, które to wykonujemy  na zlecenie Państwa Administratorów.

VI. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością umożliwienia tym podmiotom dostępu do Państwa danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe,  prawne,  czy współpracujące przy realizacji umów i zleceń. W takim przypadku „PROFES” również dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w tym celu zawiera z wymienionymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, ściśle określając warunki przetwarzania, zakres dostępu do danych,  a nawet możliwe operacje przetwarzania. „PROFES” dba również o to, aby niezwłocznie po zakończeniu umowy dane zostały przez ten podmiot trwale usunięte, jak również zastrzega sobie w umowach prawo do kontroli tego podmiotu.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom publicznym. Są to jednakże podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania takich danych osobowych, a przepisy wskazują również sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

„PROFES” jako podmiot gospodarczy, oferując szereg usług sprzyjających rozwojowi firm w swoim głównym procesie biznesowym, wykorzystuje narzędzia informatyczne, za pomocą których Państwa dane osobowe mogą zostać, zależnie od usługi przekazane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Przekazanie danych w takich wypadkach odbywa się na podstawie art.49 ust. 1 lit. A i lit. B RODO, a zatem takie przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa o której mowa, może być zarówno umową łączącą Państwa z Administratorem, dla którego „PROFES” jest jedynie podmiotem przetwarzającym, albo w indywidualnym zakresie umową łączącą Państwa z „PROFES” jako Administratorem.

Informujemy jednocześnie, że Państwa dane osobowe są przekazywane w przypadku badania efektywności przywódczej LEA do USA.

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Mamy jednak nadzieję, że zechcą Państwo w pierwszej kolejności poinformować nas o wszelkich wątpliwościach w tym zakresie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Język potoczny

Pamiętaj, że poniższy tekst nie jest prawnie obowiązującą Polityką prywatności. Ma jedynie na celu rozjaśnić Ci prawnicze pojęcia, które wszystkim z nas sprawiają trudność. By zapoznać się z oficjalną wersją Polityki prywatności, zerknij na wersję po lewej stronie „Język prawniczy”

I. Administrator danych - co to właściwie oznacza?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że na naszych serwerach, w systemach informatycznych, archiwum lub w innych miejscach mogą znajdować się Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, mail, numer telefonu. Ponieważ zależy nam na tym, żebyś czuł/-a się bezpiecznie, jak również tak każe nam prawo – realizujemy różne działania, które mają na celu ochronę Twoich danych. Robimy z nimi tylko to, na co wyraziłeś/-aś zgodę, nikomu ich nie udostępniamy, nie przetrzymujemy ich bez powodu.

Jeśli będziesz chciał/-a dokonać zmiany w swoich danych osobowych, ograniczyć zgodę, którą nam dałeś/-aś, usunąć je z naszych serwerów lub skorzystać z każdego innego prawa, które ci przysługuje – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci to ułatwić. Twoje dane będą u nas do momentu, kiedy będzie to wymagane. Jeśli nie będzie takiej potrzeby, usuniemy je.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie swoich danych osobowych, możesz do nas zadzwonić na numer: +48 (71) 341 29 51 lub napisać maila na adres: (rodo@profes.com.pl).

II. Po co przetwarzamy Twoje dane?

Istnieje kilka powodów, dla których możemy posiadać Twoje dane osobowe. Najważniejsze z nich to:

Zapytania ofertowejeśli Twoje dane znalazły się u nas, ponieważ przesłałeś/-aś zapytanie ofertowe, będziemy mieć do nich dostęp przez cały czas trwania naszej korespondencji. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami – dane trafią do naszej bazy Klientów. Jeśli niestety nasze drogi się rozejdą – usuniemy je ze wszystkich miejsc, w których się znajdują natychmiast lub do 90 dni (w zależności od miejsca).

Szkolenia e-learningowejeśli korzystasz z naszych szkoleń e-learningowych i zarejestrowałeś/-aś się na platformie online, mamy dostęp do Twoich danych obejmujących imię, nazwisko i adres e-mail. Będziemy trzymać je wyłącznie do momentu zakończenia usługi, to znaczy do momentu trwania umowy i przez czas, jaki prawo nakazuje archiwizować tego typu umowy.

Pliki cookiesw momencie, w którym wchodzisz na naszą stronę internetową, na urządzeniu z którego korzystasz zapisują się pliki cookies, czyli dane informatyczne zawierające zazwyczaj nazwę domeny, która odwiedziłeś/-aś, czas przechowywania na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Używamy ich, aby zwiększyć Twój komfort korzystania z naszej strony i dostosowywać jej zawartość do Twoich preferencji. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Nasza strona internetowa może umieścić taki plik cookie tylko, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Administrowanie stroną internetowąTwoje dane mogą być również potrzebne nam do administrowania stroną. W tym przypadku mówimy o: adresie IP, dacie i czasie serwera, informacjach dotyczących przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Dane te są zapisywane automatycznie przy każdej wizycie na naszej stronie w tzw. logach systemuczyli zapisach zdarzeń, jakie mają miejsce na stronie. Jest to konieczne, żebyśmy mogli administrować naszą stroną.

Informacje marketingowe i handloweaby mieć dostęp do naszych informacji marketingowych, w tym newslettera oraz informacji handlowych, możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym: imię, adres e-mail) w celu ich otrzymywania. W ten sposób będziesz na bieżąco z naszymi artykułami, poradami, inspiracjami, informacjami o naszych wydarzeniach i produktach.

Przetwarzanie danych powierzonychnie zawsze Twoje dane trafiają do nas bezpośrednio jako do Administratora. W wielu przypadkach otrzymujemy je w związku z tzw. umowami powierzenia, zawartymi z innymi Administratorami. Dzieje się tak np. jeśli bierzesz udział w szkoleniach, badaniach kompetencji lub innych świadczonych przez nas usługach, które realizujemy na zlecenie Twojego pracodawcy. W takiej sytuacji on jako Administrator powierza nam Twoje dane, co oznacza, że mamy do nich dostęp tak długo, jak określa to nasza umowa (potem je zwracamy lub usuwamy).

III. Twoje prawa

Przez cały czas, kiedy będziemy mieć dostęp do Twoich danych osobowych, możesz w pełni korzystać z przysługujących Ci praw:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przeniesienia swoich danych osobowych.

Jeśli będziesz chciał/-a z nich skorzystać, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci to ułatwić.

Jeśli będziesz chciał/-a skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się nami telefonicznie pod numerem: +48 (71) 341 29 51 lub mailowo pod adresem: rodo@profes.com.pl.

IV. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nie, nie musisz. Podanie jakichkolwiek danych osobowych, o które prosimy Cię na naszej stronie internetowej jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Twojej decyzji. Pamiętaj jednak, że w wielu sytuacjach brak podania danych uniemożliwi Ci skorzystanie z naszej oferty, a także nawiązanie z nami kontaktu.

V. Czy technologia decyduje o Twoich danych?

Na naszej stronie internetowej nie stosujemy rozwiązań technicznych, które bez udziału człowieka, podejmowałyby jakiekolwiek decyzje związane z Twoimi danymi.

VI. Kto ma dostęp do Twoich danych oprócz nas?

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych firm czy wykonawców - firm informatycznych, hostingowych, prawnych czy firm/osób współpracujących z nami przy realizacji umów i zleceń. W przypadku każdej takiej współpracy, robimy wszystko, by zabezpieczyć Twoje dane. Każdorazowo podpisujemy umowę, która ściśle określa jakie dane udostępniamy, co nasz współpracownik może z nimi zrobić i na jakich zasadach. Dbamy również o to, aby tuż po zakończeniu umowy dana firma/osoba trwale usunęła dane i – zgodnie z zawartą umową – możemy to skontrolować.
 2. Może zdarzyć się też tak, że będziemy zmuszeni do udostępnienia Twoich danych podmiotom publicznym (np. sądowi). Trudno nam sprecyzować, kto może w przyszłości zgłosić się do nas z takim żądaniem. Pamiętaj jednak, że przy każdej takiej sytuacji, będziemy dokładnie i wnikliwie to analizować, aby nie udostępnić Twoich danych osobie do tego nieuprawnionej.

VII. Czy Twoje dane trafią do państw trzecich?

Czasem korzystamy z narzędzi informatycznych (systemy, aplikacje, programy, itp.), za pomocą których Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do tzw. państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOB), obejmującego kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię oraz Liechtenstein. Przekazanie danych odbywa się zgodnie z zapisami RODO i ma miejsce wtedy, kiedy jest to niezbędne do wykonania danej usługi.

Jeśli bierzesz udział w badaniu efektywności przywódczej Leadership Effectiveness Analysis (LEA), Twoje dane są przekazywane do USA.

VIII. Twoje prawo do wniesienia skargi

Jeśli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz skorzystać ze swojego prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie masz.

IX. Co jeszcze?

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub obaw, zachęcamy Cię do kontaktu z nami. Wiemy, że ochrona danych osobowych to ważna kwestia, dlatego możesz mieć pewność, że w każdej takiej sytuacji zrobimy wszystko co w naszej mocy, żebyś czuł/-a się bezpiecznie.

Kontakt jest możliwy drogą telefoniczną pod numerem: +48 (71) 341 29 51 lub mailowo pod adresem: rodo@profes.com.pl.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram