W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój.

Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze w tak złożonej rzeczywistości, polecamy listę lektur przygotowaną przez Małgorzatę Zarembę, Trenerkę i Konsultantkę PROFES:

 1. „Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy” Nassim Nicholas Taleb, przekład: Olga Siara, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2020
 2. „Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem” Nassim Nicholas Taleb, przekład: Olga Siara, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2022
 3. Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację” Daniel H. Pink, Wydawnictwo Studio EMKA, 2016
 4. „Firma bez strachu. Jak zbudować kulturę organizacyjną, w której bezpiecznie jest wyrażać pomysły, zadawać pytania i przyznawać się do błędów” Amy C. Edmondson, przekład: Monika Malcherek, Wydawnictwo MT Biznes, 2020
 1. „Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia”  Cass Sunstein, Richard Thaler, przekład: Justyna Grzegorczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2018
 2. „Motywacja i uczenie się. Psychologia. Kluczowe koncepcje” Philip Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann, przekład: Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, Wydawnictwo PWN, 2017
 3. „Nowa psychologia sukcesu” Carol S. Dweck, przekład: Anna Czajowska, Wydawnictwo MUZA, 2017
 4. „Odwaga w przywództwie. Cztery kompetencje autentycznego lidera” Brenne Brown, przekład: Magdalena Witkowska, Wydawnictwo MT Biznes, 2019

 1. „Pracować inaczej” Frederic Laloux, przekład: Marek Konieczniak, Wydawnictwo Studio EMKA, 2015
 2. „Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku” Agnieszka Piątkowska, Wydawnictwo Onepress, 2021
 3. „Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić” Heath Chip, Heath Dan, przekład: Anna Gralak, Wydawnictwo Znak Literanova, 2022
 4. Zarządzanie szczęśliwym zespołem. Gry, narzędzia i praktyki, które zmotywują każdy zespół” Jurgen Appelo, przekład: Monika Malcherek, Onepress, 2022