Kierowanie i motywowanie pracowników

Pomóż swoim menedżerom zrozumieć, że ich zachowania i zaniechania mają realny wpływ na motywację podwładnych. Wesprzyj ich w skutecznym zarządzaniu, które wzmocni utożsamianie się pracowników z Twoją firmą i ich zaangażowanie w realizację wspólnych celów.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Kierowanie i motywowanie pracowników - oferta szkolenia Profes

Dla kogo jest szkolenie z kierowania i motywowania pracowników?

Szkolenie kierujemy do osób na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla, które na co dzień zarządzają zespołem, a przy tym:

zauważają spadek motywacji u swoich pracowników,
są przekonane, że największy wpływ na motywację mają pieniądze,
niechętnie delegują zadania, wolą zrobić coś same, ale lepiej,
ich pracownicy reagują negatywnie na udzielany feedback,
mają w zespole osoby o różnych poziomach dojrzałości,
mierzą się z wysoką rotacją w zespole.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jakie są cele i korzyści naszego szkolenia z kierowania i motywowania pracowników?

Poznanie zasad motywowania pracowników
Zwiększenie skuteczności zarządzania poprzez dopasowanie stylu kierowania do poziomu dojrzałości, rozwoju i motywacji pracownika
Doskonalenie umiejętności rozwijania pracowników poprzez delegowanie zadań
Przećwiczenie udzielania pochwały i reprymendy pracownikom oraz nabycie świadomości, że można traktować te narzędzia motywacyjnie
Zyskanie większej pewności w prowadzeniu rozmów korygujących
Wyzbycie się ugruntowanych, negatywnych przekonań oraz zyskanie umiejętności indywidualnego spojrzenia na pracowników i czynniki, które ich motywują

Kluczowe efekty:

Poznanie zasad motywowania pracowników
100%
Wzrost umiejętności delegowania
100%
Umiejętność dopasowania właściwego stylu kierowania
90%
Zwiększenie efektywności praktyk zarządczych 
85%
Nabycie umiejętności planowania działań wspierających realizowane zmiany
Przygotowanie do pełnienia swoich funkcji menedżerskich w sytuacji zmian organizacyjnych
Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w procesie zmian
Poznanie i zrozumienie różnych reakcji ludzi na zmiany
Radzenie sobie z oporem pracowników wobec zmiany
Identyfikacja etapów zmiany i mechanizmów rządzących emocjami członków zespołu
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań dotyczących wprowadzania zmian, przykazywania oczekiwań i unikania nieporozumień
Umiejętność pracy z własnym oporem wobec zmiany
Wzmocnienie własnego przekonania, ułatwiającego wejście w rolę ambasadora zmiany

Kluczowe efekty:

Zaplanowanie procesu wdrożenia zmiany
95%
Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji
90%
Radzenie sobie z oporem pracowników
80%
Wzrost efektywności komunikacji w procesie zmian
85%
Wzrost własnego przekonania wobec zmiany
80%
Kierowanie i motywowanie pracowników - oferta szkolenia Profes

Jaki jest zakres szkolenia „Motywowanie pracowników i kierowanie”?

Oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego programu będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań.

Przykładowe zagadnienia, które możemy uwzględnić w zakresie szkolenia „Motywowanie pracowników i kierowanie” to m.in.:

Teorie motywacji i zasady motywowania pracowników
Niefinansowe motywowanie pracowników – odpowiedzialność i możliwości menedżera
Style kierowania a dojrzałość i motywacja pracowników
Feedback bieżący jako narzędzie motywowania pracowników
Motywowanie pracowników poprzez wyrażanie uznania
Pochwała i reprymenda – zasady i trening udzielania
Trening rozmów korygujących
Delegowanie zadań jako narzędzie motywowania i rozwijania
Różnice pokoleniowe a motywacja
Reagowanie na demotywację pracownika

Jakie kompetencje rozwija nasze szkolenie z kierowania i motywowania pracowników?

Sprawdź, jak szkolenie „Motywowanie pracowników i kierowanie” oceniają uczestnicy, którzy wzięli w nim udział. 
Przeczytaj o efektach, jakimi podzielili się w ankietach poszkoleniowych:

„Mam świadomość istnienia różnych motywatorów i tego, że trzeba znaleźć właściwy dla danego pracownika”

„Najważniejsze było dla mnie poznanie typów osobowości i stylów kierowniczych. Zwiększyła się moja świadomość istnienia odmiennych osobowości i tego, jakie to ma znaczenie w pracy. Te style pomogły mi lepiej zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje i jak się "poruszać" w zespole”

„Najważniejsze dla mnie były 4 typy osobowości - poprawi to komunikację i pracę w moim zespole”

„Wykonywane podczas szkolenia testy, pozwalały mi poznać samego siebie”

„Najważniejsze było dla mnie nauczenie się pochwały, nie umiem chwalić i zmiana tego to mój plan”

„Szkolenie Motywowanie pracowników, pokazało jak różnie każdy z nas rozumie motywowanie i że każdego z nas motywują inne rzeczy”

Dlaczego motywowanie pracowników jest jedną z ważniejszych kompetencji menedżerskich?

Choć motywowanie pracowników jest jedną z czterech funkcji zarządzania, nasze doświadczenia pokazują, że menedżerowie często je zaniedbują. Nastawienie na realizację zadań, podnoszenie wyników i kontrolowanie zespołu sprawia, że kierowanie pracownikami, zwracanie uwagi na ich potrzeby czy wspieranie ich rozwoju schodzi na dalszy plan.

Tymczasem motywacja podwładnych to dla menedżera kapitał, dzięki któremu może on zainwestować w rozwój w swojego obszaru, umacniać jego znaczenie dla całej organizacji i skuteczniej realizować stawiane cele. Motywowanie pracowników jest niezbędne do tego, by wzbudzić ich zaangażowanie – a stąd już tylko o krok do przyjęcia wartości firmy, zbudowania silnej więzi z organizacją, wychodzenia z inicjatywą czy przyjmowania odpowiedzialności. Słowem – odpowiednie motywowanie pracowników to właśnie ten element, który sprawia, że chcą oni pracować w Twojej organizacji.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram