Onboarding w różnych typach firm - blog Profes

Projektowanie harmonogramu wdrożenia wymaga uwzględnienia wielu uniwersalnych aspektów, takich jak  złożoność zadań, wielkość organizacji czy ilość wymaganej wiedzy. Jakie znaczenie w tym procesie ma specyfika branży? Czy istnieją różnice między onboardingiem w banku, firmie handlowej czy produkcyjnej?

Onboarding pracownika w banku — procedury, produkty i pozytywne doświadczenie klienta

Aspekty formalno-prawne: Wyjątkowo duży obszar onboardingu w banku zajmują aspekty formalno-prawne. Pracownicy muszą poznać procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ze względu na wrażliwy charakter danych kluczowe są tu także kwestie cyberbezpieczeństwa. Liczne kłopoty wizerunkowe związane z wyciekiem danych osobowych pokazują, jak ważne jest wyczulenie na to kadry już podczas pierwszych tygodni pracy.

Komunikacja formalna i instrumenty finansowe: Onboarding w banku powinien objąć również naukę komunikacji formalnej. Jest ona podstawą tworzenia profesjonalnych relacji z klientami, którzy zawierzają organizacji nierzadko dorobek całego życia. Kluczowe jest także jest dogłębne poznanie instrumentów finansowych, za które pracownik będzie odpowiedzialny. Ta wiedza pomaga budować wizerunek instytucji jako kompetentnej i godnej zaufania.

Pozytywne doświadczenia klientów: Branża finansowa jest jednym z obszarów, w których najmocniej wybrzmiewają aspekty związane z Customer Experience Management, a więc budowaniem pozytywnych doświadczeń klientów i wzmacnianiem w ten sposób ich lojalności. W procesie onboardingu warto więc zawrzeć aktywności rozwojowe, w ramach których pracownicy uczą się, jak identyfikować i minimalizować wysiłek klienta, czyniąc interakcję z bankiem bardziej przyjazną, intuicyjną i dającą poczucie bezpieczeństwa.

Sprawdź „Onboarding do organizacji” - kliknij w baner reklamowy

Onboarding pracownika w firmie handlowej — checklista i zasady wdrożenia

Uwzględnienie rotacji pracowników: Sieci sprzedaży cechują się dużą rotacją. Projektując onboarding w firmie handlowej warto zwrócić uwagę na czas jego trwania i formę gwarantującą powtarzalność procesu. Każda sieć powinna określić, jaką wiedzę i umiejętności musi przyswoić dana osoba, aby była gotowa do samodzielnej realizacji celów, jakie stawia przed nią organizacja. Zakres ten pomoże usystematyzować wdrożenie, wypełniając je adekwatnymi źródłami wiedzy, aktywnościami rozwojowymi, zadaniami i formami sprawdzającymi. Im wyższa rotacja w danej organizacji, tym procesy wdrożenia powinny być sprawniejsze i bardziej zautomatyzowane.

Proces sprzedaży i obsługi klienta: Onboarding w firmie handlowej, np. sieci sprzedaży, wymaga od pracownika nauki elastyczności. Każdy klient ma specyficzne potrzeby, oczekiwania i obawy, więc do każdego trzeba mieć nieco odmienne podejście. Szkolenie wdrożeniowe powinno uwzględniać bardzo rozbudowany obszar badania potrzeb i konstruowania na jego podstawie dopasowanej oferty, jak również wzmacniać w pracownikach umiejętność realizacji poszczególnych etapów sprzedaży.

Przewagi konkurencyjne marki i jej wartości: Kluczowe w przypadku pracowników, którzy będą mieli kontakt z klientami, jestzbudowanie w nich przekonania wobec marki, jaką reprezentują i produktu/usługi, jaki sprzedają.Ważne więc, aby onboarding zawierał elementy poświęcone wartościom marki oraz przewagom konkurencyjnym, jakie oferuje ona swoim klientom. Poznając specyficzny świat marki i chodząc w ten sposób w rolę jej ambasadorów, nowo zatrudnione osoby będą potrafiły w bardziej wiarygodny i autentyczny sposób rozmawiać z klientami o ofercie.

Więcej informacji na temat onboardingu w sieciach sprzedaży przeczytasz w artykule "Onboarding w sieci sprzedaży".

Onboarding pracownika produkcji — zasady działania, bezpieczeństwo i skuteczność

BHP i zarządzanie stresem: Firmy produkcyjne, podobnie jak instytucje bankowe, mają wiele ściśle zdefiniowanych procesów, które decydują o sprawnym funkcjonowaniu organizacji. Dzięki nim zachowana jest odpowiednia jakość produktów i bezpieczeństwo obsługi. Niezbędnym elementem wdrożenia będzie więc rozbudowany moduł BHP, uzupełniony o aspekty zarządzania jakością czy zarządzanie stresem. W warunkach produkcyjnych nie brakuje bowiem czynników stresogennych, które mogą negatywnie wpływać na koncentrację. Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nimi jest ważnym elementem profilaktyki i zapewniania bezpieczeństwa pracy. 

Zrozumienie procesów i efektywnościowe myślenie: Prowadząc procesy onboardingowe w firmie produkcyjnej skupiamy się przede wszystkim na dogłębnym zrozumieniu przez pracownika pojęcia procesu. Nowo przyjęta osoba staje się częścią większego organizmu, a jej błędy, w skrajnych przypadkach, mogą zablokować linię produkcyjną. Podczas wdrożenia, kluczowe więc okazują się aktywności rozwojowe i ćwiczenia zespołowe, dzięki którym nowy pracownik rozumie swoją rolę i wpływ własnych działań na realizację celów organizacji.

Więcej o tym, jak wcielamy ten aspekt w życie w onboardingu w firmie produkcyjnej znajdziesz w osobnym artykule: "Onboarding w firmie produkcyjnej".

Podsumowanie

Onboarding w firmie produkcyjnej, handlowej i banku jest podobny, bo podobne są jego cele. Skupia się on na jak najszybszym przystosowaniu pracownika do pracy. Usamodzielnienie niemal zawsze wymaga wprowadzenia w specyfikę działalności firmy, kulturę organizacyjną, jej strukturę oraz produkty. Do sprawnego wykonywania obowiązków konieczny jest także instruktaż stanowiskowy, zapewnienie elementów niezbędnych do rozpoczęcia pracy (laptop, telefon służbowy, odzież ochronna, dostęp do systemów i narzędzi, przepustki), jak również szkolenia z umiejętności miękkich.

Z naszego doświadczenia wynika jednak, niektóre elementy są szczególnie ważne w zależności od branży. Są to:

  • onboarding w banku – rozwinięcie aspektów formalno-prawnych, nauka komunikacji formalnej, poznanie produktów bankowych i zabezpieczeń, wdrożenie w założenia Customer Experience Management i przygotowanie do budowania pozytywnych doświadczeń klientów;
  • onboarding w firmie handlowej – szkolenia z zakresu realizowania procesu sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem badania potrzeb, wiedza na temat różnic pokoleniowych, ćwiczenie elastycznego podejścia do klienta, poznanie przewag konkurencyjnych i wartości marki;
  • onboarding w firmie produkcyjnej – dogłębne poznanie pojęcia procesu i wszystkich procesów na danym stanowisku, dbałość o kwestie bezpieczeństwa, zarządzania stresem i zarządzania jakością.