W nowym cyklu „Rozwój outside the box” przyglądamy się nieszablonowym formom rozwojowym, skupiającym się na maksimum praktyki, wykorzystującym maksimum rzeczywistości Twojej organizacji i generującym maksimum zaangażowania Menedżerów. Część szósta: video podsumowania.

Na jaki Twój problem odpowiedzą video podsumowania?

„Choć menedżerowie uczestniczą w szkoleniach czy warsztatach, mają później naturalną trudność we wdrożeniu nowo zdobytej wiedzy i umiejętności w praktykę zawodową. W walce o zmianę nawyków brakuje im zaangażowania przełożonych, którzy nie wiedzą jak wesprzeć swoich podwładnych”.

Jaki jest cel video podsumowań i na czym polegają?

Ta forma ma na celu krótkie przypomnienie lub podsumowanie przebiegu szkolenia, wraz ze wskazaniem jakie tematy były podejmowane przez Trenera, z czym grupa sobie radziła, a co wymaga wzmocnienia oraz jakie powinny być dalsze kroki. Video jest nagrywane przez Trenera tuż po zakończeniu szkolenia lub warsztatu, „na gorąco” – tak, aby nie pominąć kluczowych informacji. Zwykle trwa ono nie dłużej niż 5 minut, co sprawia, że jest wygodną i nieobciążającą czasowo formą.

Jakie są rodzaje video podsumowań?

1. Video-podsumowanie dla przełożonego

Film stworzony dla przełożonego ma na celu:

  • poinformowanie go nad czym pracowali jego podwładni,
  • omówienie flip-chartów wypracowanych podczas szkolenia,
  • przekazanie z czym uczestnicy sobie radzili,
  • udzielenie wskazówek, na co sam przełożony powinien zwrócić uwagę w dalszej pracy z uczestnikami.

Czy ta forma sprawdzi się w Twojej organizacji? Tak, jeśli poszukujesz sposobu nieinwazyjnego zaangażowania przełożonych w projekt, dzięki któremu zyskają oni wiedzę, czego mogą oczekiwać od swoich pracowników po szkoleniu i jak ich w tym wesprzeć.

2. Video-podsumowanie dla uczestników

Film dla uczestników, wysyłany jest około 7-10 dni po szkoleniu. Stanowi on krótkie przypomnienie i podsumowanie, zawierające najważniejsze tematy poruszane „na sali” oraz wskazówki, o czym powinni pamiętać i jakie dalsze kroki powinni podjąć.

Czy ta forma sprawdzi się w Twojej organizacji? Tak, jeśli potrzebujesz wsparcia w zmotywowaniu uczestników szkolenia do wdrożeniu tego, czego się nauczyli w codzienną pracę.


Sprawdź także: 

  • „Rozwój outside the box” – obejrzyj animację, aby poznać ideę stojącą za nowym podejściem do rozwoju Menedżerów
  • Trening sytuacyjny – sprawdź, jak wesprzeć Menedżerów w nabywaniu umiejętności wykorzystania narzędzi menedżerskich w praktyce
  • Warsztat „Przygotuj, pokaż” – poznaj formę, która pozwala Menedżerom zmierzyć się z trudnymi, złożonymi sytuacjami
  • Wzajemne obserwacje - dowiedz się, jak wesprzeć wymianę wiedzy i umiejętności menedżerskich w organizacji
  • Grupa moderacyjna - sprawdź, w jaki sposób Menedżerowie mogą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami
  • Zadania prework - sprawdź nasz sposób na przygotowanie Menedżerów do praktycznej pracy na sali szkoleniowej