W nowym cyklu „Rozwój outside the box” przyglądamy się nieszablonowym formom rozwojowym, skupiającym się na maksimum praktyki, wykorzystującym maksimum rzeczywistości Twojej organizacji i generującym maksimum zaangażowania Menedżerów. Część czwarta: grupa moderacyjna.

Na jaki Twój problem odpowie grupa moderacyjna? 

„Pracownicy na podobnych stanowiskach często nie wiedzą, że mierzą się z tymi samymi problemami. Wielu z nich wypracowało już swój własny sposób działania, który mógłby być inspiracją dla innych. Brakuje jednak w organizacji przestrzeni, która pozwoliłaby im na rozmowę, wymianę wiedzy wynikającej z ich doświadczeń i wspólne zastanowienie się nad najlepszymi rozwiązaniami.”

Jaki jest cel grupy moderacyjnej?

Celem grupy moderacyjnej jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i Dobrych Praktyk w organizacji. Jest to możliwe dzięki dyskusji osób na pokrewnych stanowiskach, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami menedżerskimi. Podczas rozmowy mogą wymienić się informacjami nie tylko na temat tego, jak realizują standardy, ale również na temat tego, co się sprawdza, z czym mają problem. Dobrym tematem dla grupy moderacyjnej mogą być również trudne sytuacje z ich codziennej pracy, np. udzielanie reprymendy pracownikowi, który nie chce jej przyjąć. Warunkiem niezbędnym jest jednak duża otwartość Uczestników, ich dojrzałość i brak chęci rywalizacji pomiędzy członkami grupy.

Na czym polega grupa moderacyjna?

W jednym z projektów rozwoju Mistrzów, opracowaliśmy typowe dla tego szczebla rutyny kierownicze, np. „bieżąca kontrola pracy” czy „poranna odprawa”. Zadaniem Uczestników było zapoznać się z przygotowanym standardem (dzięki podręcznikowi standardów), nauczyć się go stosować (szkolenie), przetrenować (praktyczny warsztat), a następnie – zacząć wykorzystywać w praktyce. Po upływie kilku tygodni mieli spotkać się wewnątrz swojego działu, aby podzielić się doświadczeniami z wdrożenia standardów i stworzyć propozycje ich korekty. Spotkanie zwieńczone było wyborem 1-2 przedstawicieli, którzy stawali się reprezentantami działu i mieli brać udział w warsztacie grupy moderacyjnej. Tak „zrekrutowana” grupa moderacyjna dzieliła się doświadczeniami z wdrożenia, rekomendowała i uzgadniała korekty, dzieliła się Dobrymi Praktykami, które w ciekawy sposób uzupełniały omawiane standardy. Nad całością czuwał Trener moderujący spotkanie, który wspomagał Uczestników poprzez zadawanie trafnych pytań i utrzymywanie dyskusji na właściwym torze.

Jakie są rodzaje grup moderacyjnych?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje grupy moderacyjnych:

Grupa moderacyjna poświęcona standardom 

Dla kogo? Dla Menedżerów pracujących w oparciu o te same lub pokrewne standardy. Grupa pozwala im wymienić się doświadczeniami z wdrożenia i skonsultować ewentualne zmiany.

Grupa moderacyjna poświęcona wyzwaniom menedżerskim

Dla kogo? Dla Menedżerów, którzy chcą wymienić się doświadczeniami związanymi z wyzwaniami z ich codziennej pracy, np. radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, prowadzeniem rozmów korygujących czy rozwijaniem swoich pracowników.

Im większa organizacja, tym większe pole do realizacji takich działań. Dzieje się tak, ponieważ w dużej organizacji pracownicy znają się w mniejszym stopniu,  mają mniej kontaktów, a co za tym idzie - jest dużo nieformalnej wiedzy, którą nie mają okazji się wymienić.

Co o tej formie sądzą Menedżerowie?

„Uświadomiłem sobie, że podobne problemy występują w różnych obszarach spółki, więc są prawidłowości, z którymi można coś zrobić.”

„Doceniam możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Czasem pozwoliły nawet coś od kogoś odgapić, a czasem – otworzyć na coś oczy.”

Jakie ciekawe sytuacje zdarzają się w grupie moderacyjnej?

Bardzo często grupa moderacyjna staje się bezpieczną przestrzenią do przedyskutowania trudnych sytuacji. Okazuje się, że biorąc udział w dyskusji, Menedżer wcale nie dzieli się wyłącznie Dobrą Praktyką, ale przede wszystkim dzieli się swoim problemem. W tym momencie może okazać się, że nie jest osamotniony w tej sytuacji, ponieważ np. cztery inne osoby borykają się z tym samym i zaczynają się wspólnie zastanawiać, jak postąpić. Rozpoczyna się konstruktywna dyskusja, dzięki której powstaje nowy pomysł na działanie.

Co równie ciekawe, grupa moderacyjna może wspierać budowanie poczucia własnej wartości. Często Menedżerowie nie są świadomi, że ich metody są ciekawe i jest to dla nich zaskakujące, kiedy ktoś nazywa ich intuicyjny sposób działania Dobrą Praktyką. „Sprawdziło mi się raz czy dwa, więc robię tak już od pięciu lat…Nawet nie wiedziałem, że można to nazwać Dobrą Praktyką” – można usłyszeć. Świadomość, że ktoś docenia ich pomysły, może pomóc im poczuć się docenionymi.


Sprawdź także: 

  • „Rozwój outside the box” – obejrzyj animację, aby poznać ideę stojącą za nowym podejściem do rozwoju Menedżerów
  • Trening sytuacyjny – sprawdź, jak wesprzeć Menedżerów w nabywaniu umiejętności wykorzystania narzędzi menedżerskich w praktyce
  • Warsztat „Przygotuj, pokaż” – poznaj formę, która pozwala Menedżerom zmierzyć się z trudnymi, złożonymi sytuacjami
  • Wzajemne obserwacje - dowiedz się, jak wesprzeć wymianę wiedzy i umiejętności menedżerskich w organizacji