Gotowe szkolenia e-learningowe z umiejętności menedżerskich

Od budowania zespołu i stawiania zadań, przez przekazywanie trudnych decyzji po prowadzenie rozmów coachingowych - zapewnij menedżerom dostęp do kompleksowej bazy gotowych produkcji, wspierających rozwój kluczowych kompetencji zarządczych.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Gotowe szkolenia e-learningowe i pigułki wiedzy menedżerskie - oferta Profes

Tematy gotowych szkoleń i pigułek menedżerskich

Sprawdź tematy ponad 30 gotowych produkcji dla menedżerów:

Budowanie zespołu 
– szkolenie e-learningowe

Pomożemy Twoim menedżerom zrozumieć, jak działa efektywny zespół i wesprzemy ich w planowaniu konkretnych działań, które pozwolą im zadbać o potrzeby członków zespołu na każdym etapie jego budowania.
Cel SMART 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak wyznaczyć, doprecyzować i sparametryzować cel, by zwiększyć jego szansę na realizację i uczyć go zrozumiałym, akceptowalnym i motywującym dla pracownika.
Delegowanie 
– szkolenie e-learningowe

Pomożemy Twoim menedżerom przełamać niechęć wobec delegowania i nauczymy ich, jak wykorzystać tę kompetencję do motywowania i rozwijania swoich pracowników.
Delegowanie 
– pigułka wiedzy

Przeprowadzimy Twoich menedżerów przez 9 kroków delegowania i podpowiemy im, jak unikać powszechnie popełnianych błędów.
Expose szefa 
– pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów, jak w jasny i klarowny sposób przedstawić pracownikom, ich własny system wartości, ustalić reguły gry w zespole i stworzyć podstawy do udzielania bieżącego feedbacku.
Fazy przechodzenia przez zmianę 
– pigułka wiedzy

Pomożemy Twoim menedżerom lepiej zrozumieć, jak wygląda proces przechodzenia przez zmianę, jak przygotować zespół do nowej sytuacji i jakie działania podjąć, by zniwelować potencjalne negatywne skutki.
Feedback – wyzwania menedżerskie 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak udzielać informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i jak dostosować narzędzia feedbacku do sytuacji oraz realizowanego celu.
Kanapka krytyki w monologu i dialogu – pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów, jak budować komunikację opartą na bieżącej wymianie informacji, tak by z jednej strony wskazywać pracownikowi obszary wymagające rozwoju, a z drugiej - zwiększać jego motywację do zmiany.
Model GROW 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak wzmocnić coachingowy styl zarządzania poprzez efektywne rozmowy coachingowe z pracownikami i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwoju.
Motywowanie 
– szkolenie e-learningowe

Nauczymy Twoich menedżerów, jak skutecznie motywować pracowników, odnosząc się do poziomu ich kompetencji, doświadczeń i ważnych dla nich motywatorów, a także jak wykorzystywać w tym celu udzielanie pochwał, feedbacku negatywnego i delegowanie.
Pochwała 
– pigułka wiedzy

Przeprowadzimy Twoich menedżerów przez zasady udzielania konstruktywnej pochwały, tak aby potrafili motywować pracownika do efektywniejszej pracy poprzez docenianie i wzmacniania jego oczekiwanych zachowań.
Prowadzenie spotkań z zespołem 
– pigułka wiedzy

Pomożemy Twoim menedżerom przygotować i realizować efektywne spotkania z zespołem, tak aby każdy ich uczestnik miał poczucie dobrze spożytkowanego czasu i znał stawiane wobec niego oczekiwania.
Przekazywanie trudnych decyzji pracownikowi – pigułka wiedzy

Przygotujemy Twoich menedżerów do zdecydowanego przedstawiania decyzji, które są trudne dla pracownika i wyjaśniania powodów ich podjęcia przy jednoczesnej obronie własnych granic i własnego stanowiska.
Przywództwo sytuacyjne - poziom dojrzałości pracowników 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, czym jest kompetencja a czym motywacja i jak te obydwa czynniki zmieniają się w miarę wzrostu dojrzałości pracownika. Pomożemy im również ocenić poziom dojrzałości ich podwładnych.
Przywództwo sytuacyjne – style kierowania – pigułka wiedzy

Przeprowadzimy Twoich menedżerów przez 4 style kierowania oraz nauczymy elastycznego posługiwania się nimi i właściwego dopasowywania stylu do poziomu dojrzałości pracowników.
Reprymenda 
– pigułka wiedzy

Przeprowadzimy Twoich menedżerów przez zasady udzielania konstruktywnej reprymendy, tak aby potrafili zwrócić pracownikowi uwagę na zachowanie, które jest niewłaściwe i które chcą zmienić.
Rozmowa korygująca 
– pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów udzielania informacji zwrotnej poprzez precyzyjne nazwanie problemu w kategorii zachowań pracownika i zaangażowania go w identyfikację przyczyn problemu, poszukiwanie rozwiązań i zaplanowanie działań korygujących.
Rozmowa rozwojowa/ oceniająca 
– pigułka wiedzy

Przygotujemy Twoich menedżerów do prowadzenia efektywnych rozmów rozwojowo-oceniających, w tym udzielania feedbacku, planowania celów rozwojowych oraz określania potrzeb rozwojowych pracownika i sposobów ich realizacji.
Rozmowa w stylu coachingowym 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak rozwijać pracowników poprzez uruchamianie ich potencjału oraz wskazywanie kierunków rozwoju, a także wzmacniać ich samodzielność.
Rozwiązywanie konfliktów 
– pigułka wiedzy

Przygotujemy Twoich menedżerów do właściwego reagowania na konflikty między podwładnymi, w tym budowania poczucia odpowiedzialności pracowników za zakończenie sporu i inspirowanie ich do znalezienia rozwiązania konfliktowej sytuacji.
Spotkanie informujące o zmianie  
– pigułka wiedzy

Wprowadzimy Twoich menedżerów w temat skutecznego informowania pracowników o zmianie z uwzględnieniem ich potrzeb, wynikających z różnego nastawienia wobec nowej sytuacji.
Stawianie zadań
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak efektywnie i skutecznie przekazywać zadania pracownikom i jak wykorzystać ten proces do rozwijania ich kompetencji.
Zarządzanie konfliktami 
– szkolenie e-learningowe

Przeprowadzimy Twoich menedżerów przez typowe fazy konfliktu oraz style ich rozwiązywania. Podpowiemy im, jak rozpoznać rodzący się konfliktów, postępować w jego obliczu i jak doprowadzić do rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony.
Zarządzanie projektami  
– pigułka wiedzy

Wprowadzimy Twoich menedżerów w cztery fazy efektywnego zarządzania projektami – od definiowania i planowania, przez wdrożenie po ocenę i zamknięcie. Podpowiemy im, jak powinna wyglądać struktura projektu i jakie narzędzia oraz techniki ułatwiające zarządzanie warto wykorzystać.
Zarządzanie projektami: spotkanie inicjujące projekt – pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów, jak wprowadzić zespół w realizację projektu, zmotywować ich do pracy, osadzić ich w konkretnych rolach oraz określić zasady współpracy, które pozwolą na sprawne działanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów.
Zarządzanie projektami: strategie obsługi ryzyka – pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak opracować skuteczną strategię, która pomoże im uniknąć niepowodzeń związanych z realizacją projektu lub zmniejszyć ich skalę.
Zarządzanie zmianą 
– szkolenie e-learningowe

Przeprowadzimy Twoich menedżerów przez kluczowe zagadnienia z obszaru zarządzania zmianą, w tym: identyfikowanie i definiowanie potrzeby zmiany, właściwe komunikowanie potrzeby, oczekiwanych rezultatów i korzyści, wdrażanie zmiany pomimo dużego oporu ludzi i skuteczne monitorowanie jej wdrożenia.
Zespołowe techniki rozwiązywania problemów – pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, w jaki sposób przygotować się do zespołowej pracy nad rozwiązaniem problemu, tak aby była ona najbardziej efektywna. Przedstawimy również cztery popularne techniki pracy zespołowej.
Zespołowe rozwiązywanie problemów: diagram Rybiej Ości – pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów, na czym polega praca z diagramem Ishikawy i jak wykorzystać go do identyfikowania i analizowania przyczyn problemów.
Zespołowe rozwiązywanie problemów: sześć kapeluszy de Bono – pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów, na czym polega technika sześciu kapeluszy de Bono i jak wykorzystać ją do uporządkowania sposobu myślenia, wypowiedzi lub dyskusji zespołowej.
ZPC – model zarządzania przez cele 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak usystematyzować cykl działań – od planowania, przez monitorowanie, po kontrolowanie i ocenianie, a także jak wyznaczać ambitne i precyzyjne cele, uzyskiwać określone rezultaty i wykorzystać stawianie celów do motywowania pracowników.
ZPC – spotkanie planistyczne 
– pigułka wiedzy

Podpowiemy Twoim menedżerom, jak zawrzeć kontrakt z pracownikami na realizację celu, zmotywować ich do jego osiągnięcia oraz doprowadzić do sytuacji, w której jednakowo rozumiecie stawiany cel.
ZPC – spotkanie monitorujące 
– pigułka wiedzy

Przygotujemy Twoich menedżerów do sprawdzania przebiegu realizacji celu, identyfikowania odchylenia od planu i wdrażania ewentualnych zmian oraz motywowania i rozwijania pracownika poprzez konstruktywny feedback i wspólne poszukiwanie rozwiązań.
ZPC – spotkanie weryfikujące i podsumowujące – pigułka wiedzy

Nauczymy Twoich menedżerów, jak podsumować osiągnięte wyniki i sposób ich realizacji, udzielić informacji zwrotnej pracownikowi oraz zidentyfikować dobre praktyki i czynniki otoczenia, które miały wpływ na realizację celu.
planują wdrożenie zmian w podległym obszarze,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
sami nie mają przekonania wobec zmian, które powinni promować wśród swoich pracowników,
mierzą się obecnie z poważnymi zmianami organizacyjnymi (np. fuzją, restrukturyzacją),
nie wiedzą, jak dobrze uargumentować konieczność zmiany w rozmowie z podwładnymi,
obawiają się, że opór pracowników zagrozi wdrożeniu zmiany,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
E-learningowa strefa demo - oferta Profes

Gotowe szkolenia e-learningowe? 
Zobacz strefę demo

Zastanawiasz się nad zakupem gotowych produkcji z obszaru zarządzania? Sprawdź, przetestuj i przekonaj się, jak ciekawy i wygodny może być rozwój w formie e-learningu.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać bezpłatny, czasowy dostęp do naszej strefy demo. Znajdziesz na niej niemal 60 gotowych szkoleń i pigułek wiedzy z obszaru kompetencji menedżerskich, a także sprzedażowych i własnych.

CHCĘ DOSTĘP DO STREFY DEMO

Zobacz, jak wyglądają nasze gotowe produkcje e-learningowe

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  Test Extended Disc czyli dla kogo jest?
  Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?
  Czytaj dalej
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram