Badanie kompetencji menedżerskich LEA 360

Menedżerowie, kierownicy projektów, dyrektorzy, członkowie zarządów… Uzyskaj wiarygodny feedback na temat umiejętności kluczowych osób w Twojej organizacji, realizując badanie kompetencji LEA – Leadership Effectiveness Analysis.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Badanie kompetencji menedżerskich LEA 360 - oferta Profes

Badanie LEA w formule 360 stopni

Badanie LEA 360 stopni - oferta Profes
Analiza efektywności przywódczej LEA opracowana przez Management Reaserch Group to badanie 360 stopni, realizowane z uwzględnieniem nie tylko perspektywy samego badanego (samoocena), ale i jego bezpośredniego otoczenia – przełożonego, współpracowników i podwładnych. Dzięki uzyskaniu panoramicznej informacji zwrotnej ze wszystkich kierunków oraz stron zaangażowanych w kontakt z pracownikiem, otrzymujemy kompletny, rzetelny obraz sytuacji.

W przypadku oceny kompetencji menedżerskich, obiektywność uzyskiwana poprzez badanie 360 stopni ma zasadnicze znaczenie. Osoby na stanowiskach kierowniczych realizują w organizacjach dwie role:
- na poziomie podstawowym wykonują zadania związane z zarządzanym przez siebie obszarem,

- a w dłuższej perspektywie ich zachowania i działania budują kulturę zarządzania całej organizacji.

Uzupełnienie wyników badania kompetencji menedżera o ocenę jego otoczenia daje więc szansę na weryfikację zarówno jego efektywności, jak i skuteczności stosowanych przez niego praktyk przywódczych. Większość z nas wykonuje działania z dobrymi intencjami, a nie zawsze wiemy, jak jest to odbierane przez innych. Dzięki badaniom LEA menedżer rozszerza pole swojej świadomości, bo może przejrzeć się w „lustrze” swojego otoczenia.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak przeprowadzamy badanie LEA?

Badanie kompetencji LEA jest realizowane za pomocą kwestionariuszy samodzielnej oceny. Spośród zawartych w nich stwierdzeń, Uczestnicy wybierają te zdania, które są im najbliższe. Przełożeni, współpracownicy i podwładni wypełniają natomiast kwestionariusz obserwacyjny. Choć tożsamość obserwatorów jest jawna (uczestnik sam dokonuje ich wyboru), ich oceny w finalnym raporcie są zaprezentowane w formie wartości uśrednionej, co gwarantuje anonimowość udzielanych przez nich odpowiedzi.

Przykładowe pytanie z arkusza samoooceny:
Badanie LEA przykładowe pytanie - oferta Profes
Przykładowe pytanie z arkusza obserwacji:
Badanie LEA pytanie z arkusza obserwacji - oferta Profes
Badanie kompetencji menedżerskich LEA 360 - oferta Profes

Jakie umiejętności może zweryfikować menedżer?

Badanie kompetencji LEA pozwala na ocenę 22 umiejętności przywódczych, które są opisane za pomocą zachowań oraz zgrupowane w sześć podstawowych funkcji lidera:

tworzenie wizji
wdrażanie wizji
osiąganie wyników
uzyskanie aprobaty i zaangażowania
realizowanie założeń
praca w zespole

Badanie LEA zestawia wyniki indywidualne uczestnika z wybraną bazą normatywną. W ten sposób menedżer dowiaduje się, jak często przejawia określone zachowania w porównaniu do grupy odniesienia, np. menedżerów z innych państw Europy.

Dlaczego badanie LEA poprawia wyniki menedżerów?

Analiza efektywności menedżerskiej LEA jest punktem wyjścia do opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).

IPR plan praktycznych działań, określonych w czasie i uzupełnionych o jasno sprecyzowany wynik, które pomogą menedżerowi rozwinąć wybrane umiejętności.

Ze względu na formułę – badanie 360 stopni – uczestnik opracowuje swój Indywidualny Plan Rozwoju, bazując nie tylko na własnej ocenie, ale i feedbacku ze strony najbliższego otoczenia.

W trakcie pracy nad wynikami, menedżer jest zachęcany, by porozmawiać z osobami, do których ma zaufanie, aby lepiej zrozumieć, jak odczytywane są jego zachowania.

Zestawienie wyników badania z bazą normatywną daje menedżerowi punkt odniesienia w kwestii poziomu kluczowych kompetencji, jakie wykorzystuje w swojej pracy.

Badanie LEA - najczęściej zadawane pytania

Dla kogo przeznaczone jest badanie LEA?

Badanie jest kierowane do osób na stanowiskach menedżerskich: właścicieli przedsiębiorstw, członków zarządu, dyrektorów pionów lub działów, menedżerów, kierowników projektów, które mają minimum półroczne doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządzającej.

W jakiej formie realizowane jest badanie?

Badanie kompetencji LEA realizowane jest w formie online, za pomocą elektronicznych kwestionariuszy. Każdy z uczestników otrzymuje link do badania razem z hasłem i indywidualnym kodem dostępu chroniącym prywatność. Dalsze działania związane z analizą wyników i opracowaniem Indywidualnych Planów Rozwoju mogą być realizowane zgodnie z preferencjami organizacji (onlinowo lub stacjonarnie).

Badanie 360 stopni wymaga doboru obserwatorów. Kto jest za to odpowiedzialny?

Wybór obserwatorów do badania jest suwerenną decyzją każdego uczestnika. Aby wesprzeć go w doborze, jeszcze przed podjęciem decyzji otrzymuje on od nas konkretne wskazówki i kryteria.

Czy badanie LEA można przeprowadzić w innym języku niż polski?

Tak, analiza LEA jest rozwiązaniem dostępnym w różnych wersjach językowych, które świetnie sprawdzi się w przypadku międzynarodowych organizacji. Przykładowo, nawet jeśli uczestnik badania wypełnia je w języku polskim, jego przełożony może wypełnić arkusz obserwacyjny w języku angielskim.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  5 najczęstszych wyzwań zarządczych mistrzów i brygadzistów
  Na pytanie „czym się zajmujesz?”, mistrzowie i brygadziści często odpowiadają „wszystkim” – od przestrzegania reżimu technologicznego przez zapewnienie pełnej obsady maszyn i raportowanie wyników po wdrażanie udoskonaleń. Jak pokazują jednak nasze doświadczenia, wciąż mało w tym „wszystkim” kierowania ludźmi. Jakie wyzwania należy więc wziąć pod uwagę, aby przygotować pracowników niższego…
  Czytaj dalej
  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram