hello world!

Akademia Brygadzisty i Mistrza

Pomóż mistrzom i brygadzistom poczuć się pełnoprawnymi menedżerami. Przygotuj ich na mierzenie się z trudnymi sytuacjami i zapewnij im maksymalnie praktyczny rozwój kierowniczy, dopasowany do ich zawodowej rzeczywistości.
ZAPYTAJ O AKADEMIĘ
Akademia Brygadzisty i Mistrza - oferta Profes

Dla kogo jest Akademia Brygadzisty i Mistrza?

Mistrzowie, brygadziści, kierownicy zmiany, gap leaderzy, mistrzowie zmiany, team leaderzy, supervisorzy, liderzy linii produkcyjnej – bez względu na przyjęte w organizacji nazewnictwo stanowisk Akademia Brygadzisty i Mistrza jest kompleksowym programem diagnozy kompetencji i rozwoju kierowanym do pracowników niższego dozoru w firmach produkcyjnych i logistycznych.

Choć jest to najniższy szczebel kierowniczy, jest on jednocześnie jednym z najbardziej wymagających, stąd głównym celem Akademii Brygadzisty i Mistrza jest zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności, uwzględniających specyficzne potrzeby, wyzwania i trudności na tych stanowiskach, np.:
odpowiedzialność za wyniki, 
wskaźniki i proces
odpowiedzialność za ludzi, 
ich motywowanie i rozwój
trudność w wypracowaniu 
autorytetu w zespole
pracę z trybie zmianowym, 
z niestałym zespołem pracowników
konieczność radzenia sobie 
z emocjami ludzi i „psychologią tłumu”
pracę w środowisku 
zróżnicowanym kulturowo
brak odpowiedniego przygotowania 
do roli kierowniczej
niejasny lub niespójny zakres obowiązków
słabą komunikację na linii 
mistrz-kierownik

Jaki jest zakres Akademii Brygadzisty i Mistrza?

Akademia Brygadzisty i Mistrza składa się z trzech etapów:

Diagnoza potrzeb i kompetencji

Co daje ten etap? Pozwala trafnie dopasować działania rozwojowe do potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji oraz specyfiki pracy mistrzów i brygadzistów.

Forma: ustalana indywidualnie z Klientem (możliwe źródła wiedzy to m.in. badanie kompetencji, wyniki oceny pracowniczej, warsztaty z przełożonymi i reprezentantami nadzoru, badanie potrzeb i oczekiwań wśród mistrzów i brygadzistów, grupy focusowe, badania ankietowe, rozmowy z podwładnymi)


Programu rozwoju umiejętności brygadzisty i mistrza

Co daje ten etap? Zapewnia maksymalnie praktyczny rozwój, oparty na realnych przykładach i case studies, przygotowujący mistrzów i brygadzistów do skutecznego realizowania funkcji kierowniczej i mierzenia się z trudnymi sytuacjami zarządczymi

Forma: zróżnicowany dobór form, w tym szkolenia dla mistrzów produkcji, szkolenia dla brygadzistów, warsztaty standardów, treningi umiejętności, wymiana dobrych praktyk, spotkania indywidualne, warsztaty z przełożonymi, sesje follow-up

Ewaluacja projektu

Co daje ten etap? Potwierdza nabycie wiedzy i rozwój umiejętności brygadzisty i mistrza oraz weryfikuje efekty wdrożenia w praktykę zawodową tak, aby wspierać realizację celów biznesowych organizacji

Forma: ustalana indywidualnie z Klientem (możliwe opcje to m.in. ankieta satysfakcji, ankieta narzędziowa, testy wiedzy i umiejętności (badanie kontekstowe) przed i po projekcie, prezentacja uzyskanych efektów, realizacja zadań wdrożeniowych, warsztaty podsumowujące z przełożonymi)

Akademia Brygadzisty i Mistrza - oferta Profes

Jakie kompetencje rozwija Akademia Brygadzisty i Mistrza PROFES?

Oferujemy projekty „szyte na miarę”, co oznacza, że punktem wyjścia do stworzenia szczegółowego zakresu Akademii Brygadzisty i Mistrza będzie rozmowa z Tobą na temat celów Twojej organizacji, Waszych potrzeb i oczekiwań.

Przykładowe tematy szkoleń dla brygadzistów i mistrzów, jakie proponujemy to m.in.:

Komunikacja w pracy
Ja jako menedżer/ lider 
Budowanie zespołu
Cele moje i mojego zespołu
Rozwiązywanie problemów, inicjowanie i wprowadzanie zmian 
Odwaga menedżerska i trudne sytuacje z pracownikami 
Rozwijanie kwalifikacji pracowników
Jak nie zwariować przy presji i trudnościach 
Treningi standardów kierowniczych 

Co mówią nasi Klienci o Akademii Brygadzisty i Mistrza?

Sprawdź opinie zawarte w ankietach poszkoleniowych i referencje naszych Klientów

"Uczestniczący (w projekcie) Mistrzowie podnieśli poziom swoich kompetencji, wykazują się obecnie większą samodzielnością, świadomością roli przywódczej i partnerskim podejściem we współpracy z przełożonymi. Efektywniej współpracują z podwładnymi i wpływają na zwiększenie ich satysfakcji z pracy, a ich zespoły osiągają wyższe wyniki."

Anna Sudnik Dyrektor Centrum HR i Usług Wsparcia MPWiK S.A.

„Spotkaliśmy się razem – różni Mistrzowie – każdy prezentuje inne podejście, rodzaj pracy, niektórzy pracują w systemie zmianowym, inni nie – dobrze było się temu przyjrzeć, poznać jak inni działają
i rozwiązują problemy”

Mistrz, uczestnik Akademii

„„Cały projekt można zapisać w kategoriach sukcesu, który ma „wielu ojców”. To był pierwszy projekt dla tej grupy, kompleksowo podchodzący do umiejętności zarządzania. Dało to efekty również w innych obszarach, jak współpraca z innymi działami” 

przełożony Mistrza uczestniczącego w Akademii

„Jestem dumny z tego, co robimy, z efektów pracy. W codziennej pracy widzę, że stosowane są narzędzia szkoleniowe. Dają one poprawę współdziałania na linii Menedżer-Mistrz, lepsze zarządzanie przez Mistrza podległymi mu pracownikami” 

przełożony Mistrza uczestniczącego w Akademii

„Zorientowałem się, że inni mistrzowie mają podobne problemy, co ja. Pomogło to w postawie poszukiwania rozwiązań, poprawiło samopoczucie, dodało pewności i swobody w tym, co robię” 

Mistrz, uczestnik Akademii

„Borykam się jako mistrz z wieloma problemami, szkolenie pokazało, że w innych obszarach mistrzowie stawiają czoła podobnym problemom” 

Mistrz, uczestnik Akademii

Zaufali nam

Dołącz do grona firm produkcyjnych i logistycznych, dla których mieliśmy przyjemność realizować projekty rozwojowe

W czym pomoże Akademia Brygadzisty i Mistrza?

Sprawdź trzy argumenty, dlaczego warto zdecydować się na naszą Akademię Brygadzisty i Mistrza.

Wzmocnienie pewności siebie w roli menedżera

Udział w Akademii i kompleksowe podejście do rozwoju umiejętności mistrza produkcji lub brygadzisty wzmacniają w nich poczucie bycia pełnoprawnymi menedżerami, odpowiedzialnymi nie tylko za wyniki, ale i za kierowanie, motywowanie i rozwój podwładnych. Uczestnicy zyskują pewność siebie i własnych kompetencji, co pomaga im w budowaniu autorytetu kierowniczego i podejmowaniu odważnych decyzji.

Uporządkowanie standardów kierowniczych

Realizacja Akademii Brygadzisty i Mistrza w wielu przypadkach staje się okazją do zweryfikowania czy w organizacji funkcjonują standardy kierownicze, a jeśli tak – na ile są one wykorzystywane i czy stosuje się je w prawidłowy sposób. Wypracowane od podstaw lub odświeżone standardy stają się następnie swego rodzaju „kręgosłupem” projektu, dzięki któremu jest on ściśle dopasowany do specyfiki branży i stanowisk produkcyjnych.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Uwzględnione w projekcie formy pracy grupowej, np. warsztat kierowniczy dla mistrza produkcji, grupy moderowane, trening standardów kierowniczych, warsztat „przygotuj-pokaż”, warsztat kierowniczy dla brygadzistów sprzyjają aktywnej wymianie doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami, jak również wzmacniają praktykę wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się Akademia Brygadzisty i Mistrza od szkoleń menedżerskich?

Akademia dla przedstawicieli niższego nadzoru została zaprojektowana w oparciu o specyfikę firm produkcyjnych i logistycznych tak, aby trafnie odpowiadała na ich szczególne potrzeby. Rozwój umiejętności mistrza produkcji i brygadzisty odbywa się przy wykorzystaniu przykładów, case studies czy standardów kierowniczych, dopasowanych do rzeczywistości zawodowej na tych stanowiskach.

W jakiej formie odbywa się projekt?

W zależności od ustaleń z Klientem i możliwości technicznych, aktywności rozwojowe w ramach Akademii mogą toczyć się na trzech różnych płaszczyznach: na sali szkoleniowej (np. stacjonarne szkolenie dla brygadzistów), online (np. indywidualna konsultacja z trenerem) i w miejscu pracy (np. trening standardów kierowniczych).

Czy Akademia Brygadzisty i Mistrza zakłada aktywny udział przełożonych?

Tak. Przełożeni uczestniczą zarówno na etapie diagnozy, realizacji projektu, jak i jego ewaluacji. Ze względu na fakt, że w wielu organizacjach produkcyjnych i logistycznych komunikacja na linii kierownik-mistrz ma charakter zadaniowy, dążymy do tego, aby uwzględniać formy, które wspierają jakość współpracy między tymi grupami.

Napisz do nas!

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Poczytaj więcej na temat rozwoju kompetencji niższego nadzoru:

  Efektywnościowe myślenie pracowników – to też można rozwijać
  Świadomość uczestniczenia w większym procesie, identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw, skuteczniejsze panowanie nad celami, odważne korzystanie z własnej sprawczości – to tylko kilka przykładów, jak w praktyce przejawia się efektywnościowe myślenie u pracowników. Dlaczego i jak warto je rozwijać? W ramach projektu rozwojowego, realizowanego dla dużej organizacji logistycznej, umiejscowiliśmy myślenie efektywnościowe…
  Czytaj dalej
  Rozwój mistrzów i brygadzistów - jakie kompetencje należy uwzględnić?
  Brygadziści i mistrzowie, awansowani ze stanowiska operatora, wchodzą w rolę zarządczą, mając zwykle do dyspozycji jedynie własną wiedzę specjalistyczną i intuicję. W ramach nowych obowiązków muszą natomiast zmierzyć się z szeregiem niełatwych wyzwań, np. przekazywaniem niepopularnych decyzji, utrzymywaniem efektywności zespołu, wdrażaniem zmian i reprezentowaniem interesu pracodawcy. Jak ich do tego…
  Czytaj dalej
  Rozwój brygadzistów i mistrzów – czy tylko szkolenia?
  Projekty rozwojowe zorientowane na podnoszenie kompetencji brygadzistów i mistrzów nie muszą ograniczać się wyłącznie do klasycznych szkoleń. Dużo lepsze rezultaty przynoszą zróżnicowane, uzupełniające się formy, bazujące na wspólnej pracy uczestników i wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Na które z nich warto zwrócić uwagę? Po jednym z projektów, mających na celu…
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram