Badanie Extended DISC

Dowiedz się, jak wzmocnić efektywność menedżera i zadbać o jakość współpracy w zespole dzięki analizie Extended DISC, identyfikującej naturalne style zachowania.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ
Badanie Extended Disc - oferta Profes

Style zachowania w badaniu Extended DISC

Badanie Exteded Disc to analiza behawioralna, która dzieli ludzkie zachowania na cztery kategorie - oferta Profes


Extended DISC to metoda analizy behawioralnej, opracowana na podstawie dokonań Carla G. Junga i Williama M. Marstona. 

Dzieli ona ludzkie style zachowań na cztery kategorie: D, I, S, C, zróżnicowane pod kątem zorientowania na ludzi, zorientowania na realizację zadań, powściągliwości i aktywności.

Celem badania Extended DISC jest zmierzenie, w jakim stopniu każdy z tych stylów przejawia się u osoby badanej. Raport pokazuje to natężenie na podstawie dwóch profili: 
- zachowań naturalnych, a więc takich, które są dla badanego najbardziej komfortowe,
 
- zachowań adaptowanych, czyli tych, które według badanego są od niego wymagane, by mógł się dostosować do otoczenia, w którym funkcjonuje.

 W ten sposób uwidacznia się różnica pomiędzy tym, co leży w naturze uczestnika badania, a tym, czego – w jego mniemaniu – oczekuje od niego organizacja.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Badanie Extended Disc - oferta Profes

Czego dowiaduje się menedżer przy badaniu Extended DISC?

Analiza Extended DISC w wariancie menedżerskim skupia się na czterech kluczowych obszarach: zarządzaniu, komunikacji, zarządzaniu zmianą i podejmowaniu decyzji. W każdym z tych obszarów identyfikowane są:

zadania, które są dla danej osoby komfortowe, a ich realizacja nie wymaga zbyt dużego wysiłku,
zadania, które są najmniej komfortowe i których menedżer może starać się unikać.

Na podstawie indywidualnego raportu, uczestnik badania Extended DISC dowiaduje się także:

co go motywuje,
czego się obawia, czego stara się unikać,
jaki jest jego naturalny styl komunikacji,
jakie są jego mocne strony,
jak reaguje na sytuacje stresowe.

Badanie Extended DISC
w rozwoju menedżera i jego zespołu

Badanie Extended DISC w samokształceniu menedżera

Wartością badania Extended DISC jest przede wszystkim pobudzenie do refleksji i zwiększenie samoświadomości. W ten sposób menedżer nie tylko dowiaduje się, skąd biorą się pewne jego zachowania i reakcje, ale i zyskuje wiedzę na temat tego, jak odbierają go inni. To daje mu podstawy do zidentyfikowania obszarów, które warto doskonalić, aby skuteczniej komunikować się z otoczeniem i świadomie kształtować swoje relacje z innymi ludźmi.
Badanie Extended DISC dla rozwoju zespołu zarządzanego przez menedżera

Menedżer może wykorzystać to badanie nie tylko do rozpoznania własnego stylu zachowań, ale i jako narzędzie do doskonalenia pracy zespołu. Przeprowadzenie analizy wśród członków zespołu pozwoli mu lepiej zrozumieć jak motywować danego pracownika, jak efektywnie rozdzielać zadania i obowiązki oraz jak konstruować sprawne zespoły projektowe.

Badanie Extended DISC - najczęściej zadawane pytania

Czy w badaniu mogą brać udział wyłącznie menedżerowie?

Nie, Extended DISC pozwala na wygenerowanie kilku rodzajów raportów w zależności od stanowiska osoby badanej i kontekstu. Mogą w nich więc uczestniczyć zarówno menedżerowie, którzy będą analizować wyniki w oparciu o raport „Mój styl zarządzania”, jak i np. uczestnicy procesu rekrutacyjnego, specjaliści (raport „Mój potencjał i talenty”, raport „Mój stres”) czy pracownicy sił sprzedaży (raport „Ja i sprzedaż”).

Czy któryś ze stylów zachowań jest najbardziej pożądany?

Nie, analiza Extended DISC nie wartościuje, który styl jest dobry, a który zły. Każdy z nich wyróżnia się pewnymi mocnymi stronami i jednocześnie – elementami wymagającymi doskonalenia. Do osiągnięcia skuteczności i efektywnego komunikowania się z otoczeniem ważna jest przede wszystkim świadomość własnego stylu zachowań, a nie posiadanie konkretnego wzorca, wedle którego należy działać.

Kiedy warto przeprowadzić badania Extended DISC w organizacji?

Zakres zastosowań jest spory: od procesu rekrutacji i planowania awansów wewnątrz organizacji, przez konstruowanie zespołów projektowych, po ustalanie ścieżek rozwojowych czy wzmacnianie współpracy w zespole. Extended DISC będzie także cennym rozwiązaniem w projektach zmierzających do zmiany kultury zarządzania w organizacji. Taka analiza da nam ciekawą informacją zwrotną na temat tego, ile wysiłku będzie wymagało od menedżerów dopasowanie się do nowej kultury, biorąc pod uwagę ich naturalne predyspozycje i potencjały.

Napisz do nas! 

  • oferowania produktów i usług PROFES sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym przesyłania informacji handlowych, dobierania ich pod kątem prezentowanych przeze mnie potrzeb, umożliwienia otrzymywania newslettera i wykorzystywania jego funkcjonalności, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji na stronach www oraz na przetwarzanie przez PROFES sp. z o.o. sp. k. pozyskanych w ten sposób moich danych osobowych (adres-email, imię i nazwisko, telefon, firma przedsiębiorcy, stanowisko służbowe) w tych celach.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej.
  • Więcej informacji w Klauzuli informacyjnej i Polityce Prywatności.

  Podnieś swoje kwalifikacje z nami

  5 najczęstszych wyzwań zarządczych mistrzów i brygadzistów
  Na pytanie „czym się zajmujesz?”, mistrzowie i brygadziści często odpowiadają „wszystkim” – od przestrzegania reżimu technologicznego przez zapewnienie pełnej obsady maszyn i raportowanie wyników po wdrażanie udoskonaleń. Jak pokazują jednak nasze doświadczenia, wciąż mało w tym „wszystkim” kierowania ludźmi. Jakie wyzwania należy więc wziąć pod uwagę, aby przygotować pracowników niższego…
  Czytaj dalej
  12 książek współczesnego menedżera
  W świecie kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym, potrzeba nam zdolności do adaptacji, odporności, dążenia do przejrzystości i zrozumienia. A nade wszystko – nastawienia na nieustanny rozwój. Uczestnikom naszego webinaru „Nowe wyzwania menedżerskie – jakich kompetencji potrzebują współcześni menedżerowie”, jak i wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, jak wzmacniać umiejętności przywódcze…
  Czytaj dalej
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu
  Poza cieniem sukcesu: Odkrywamy tajemnicę shadowingu, czyli czym jest mityczny shadowing i na co wpływa?
  Czytaj dalej
  pointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram