Przywództwo nie dotyczy wcale jednostek, ale relacji pomiędzy liderami a tymi, którym oni przewodzą.
Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russel (Przywództwo Alfa)

Wspierając organizacje w rozwoju przywódców na miarę XXI wieku, bazujemy na zróżnicowanych modelach przywództwa. Czerpiemy z nich to, co najlepsze, łącząc je w unikatowym know-how PROFES.

Model przywództwa The Leadership Pipeline

The Leadership Pipeline (metodologia opisana przez S. Drottera, J. Noela i R. Charana) zakłada, że istnieje  naturalna  hierarchia  przywództwa w organizacji, obejmująca 5 etapów (od zarządzania samym sobą, przez zarządzanie zespołem, procesem, działem, aż po zarządzanie całą organizacją):

Każdy etap wymaga od pracownika zmian w obszarze umiejętności, organizacji czasu i priorytetyzacji zadań, by mógł on konsekwentnie dążyć do samorealizacji i jednocześnie zarządzać efektywnym zespołem.

Model Przywództwa Sytuacyjnego

Model Przywództwa Sytuacyjnego to jeden z najbardziej skutecznych i powszechnie stosowanych modeli przywództwa. Opiera się na założeniu, że skuteczny i dobry lider powinien dostarczać swemu podwładnemu tego, czego co niezbędne, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania. Bazując na ocenie kompetencji oraz zaangażowaniu pracownika, lider dobiera sposób delegowania, kontroli wykonywania zadań, czy też osiągania celów przez pracownika.
Aby osiągnąć sukces, należy rzetelnie dopasować styl przywództwa do poziomu gotowości pracownika. W przeciwnym razie pracownik nie dostanie bodźców adekwatnych do swoich potrzeb, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia skuteczności i wzajemnej frustracji.

Aby osiągnąć sukces, należy rzetelnie dopasować styl przywództwa do poziomu gotowości pracownika. W przeciwnym razie pracownik nie dostanie bodźców adekwatnych do swoich potrzeb, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia skuteczności i wzajemnej frustracji.

Model Przywództwa Wszechstronnego

Model Przywództwa Wszechstronnego (The Leadership Versatility Model) opiera się na założeniu, że każdy lider powinien dążyć do ustalenia własnego profilu przywództwa, bazując na dwóch wymiarach posiadających po dwa przeciwstawne kierunki. W rezultacie otrzymujemy cztery kluczowe aspekty, w ramach których operuje lider. Świadome ustalenie równowagi pomiędzy poszczególnymi aspektami, jak również świadome dążenie do osiągnięcia najskuteczniejszej kombinacji gwarantuje maksymalizację efektywności działania i przewodzenia.

Każdy przywódca powinien rozpoznać i dobrać swoje podejście do osiągania celów, niezależnie od tego, czy przewodzi zespołami strategicznie czy operacyjnie, angażująco czy forsująco. Istotą osiągnięcia doskonałości nie jest nadużywanie poszczególnych aspektów, lecz wyważenie odpowiednich proporcji w ich stosowaniu. By zachować równowagę, warto kierować się kilkoma prostymi wskazówkami:

  • Jaki jest rodzaj celów, które chcemy osiągnąć?
  • Na jakim etapie jest dojrzałość zespołów, którymi kierujemy?
  • Czego oczekuje od nas przyjęta kultura organizacyjna?

Jak wdrażać modele przywództwa?

Przygotowywane przez nas programy doskonalenia, rozwoju i wymiany doświadczeń są z jednej strony oparte o najbardziej sprawdzone modele przywództwa, a z drugiej zaś – bazują na dokładnej analizie Twoich oczekiwań, celów, jakie zamierzasz osiągnąć, kultury organizacyjnej Twojej organizacji, a także stopnia zaawansowania kompetencji przywódczych liderów w Twoim zespole. Wzrost wiedzy i umiejętności, a także zmianę postaw osiągamy poprzez:

Poznaj naszą ofertę działań wspierających rozwój organizacji, menedżerów i przywództwa.