Test Extended Disc czyli dla kogo jest? - Blog Profes

Analiza behawioralna Extended DISC jest z powodzeniem stosowana w wielu krajach świata do diagnozy naturalnych stylów zachowań pracowników i zespołów. Kto może wziąć udział w badaniach i w jaki sposób wykorzystać ich wyniki w planowaniu rozwoju?

Jak przeprowadzić test Extended DISC?

 • Samoocena: badanie Extended DISC realizowane jest w formie samooceny, a więc uczestniczy w nim wyłącznie osoba, której styl zachowań chcemy zdiagnozować. Nie ma konieczności wyznaczania obserwatorów, jak w formule 360 stopni.
 • Test online: badanie wykonywane jest poprzez online’owy kwestionariusz pytań w języku polskim lub innej wersji językowej.
 • Czas trwania: wypełnienie testu nie zajmuje zwykle dłużej niż 30 minut.
 • Brak konieczności przygotowania: badanie nie wymaga od uczestnika żadnego przygotowania, odpowiada on na pytania dotyczące siebie i swoich zachowań.
 • Wyniki: wyniki badania generowane są w formie raportu zawierającego m.in. opis naturalnego i adaptowanego stylu zachowań, wskazanie zachowań najbardziej i najmniej komfortowych oraz indywidualne wskazówki rozwojowe dla uczestnika. Możliwe jest również wygenerowanie raportu grupowego, który pozwoli zobaczyć mozaikę stylów reprezentowanych w zespole, a tym samym – dać podstawę do podjęcia działań ulepszających współpracę.
Sprawdź „Badanie Extended DISC” - kliknij w baner reklamowy

Co osiągniesz poprzez test Extended DISC?

Test Extended DISC jest okazją do tego, by dowiedzieć się więcej na swój temat: określić własne predyspozycje, utwierdzić się w pewnych przekonaniach, uporządkować przemyślenia. W jednym miejscu uczestnik otrzymuje bowiem wgląd w analizę:

 • własnych atrybutów,
 • czynników, które go motywują,
 • tego, czego stara się unikać lub czego się obawia,
 • swoich mocnych stron,
 • sposobów, w jaki reaguje na sytuacje stresowe,
 • jaki jest jego styl komunikacji.

Raport z badania wskazuje jakie jest natężenie u osoby badanej każdego z czterech zidentyfikowanych stylów zachowań (D-I-S-C). Więcej o tym, czym charakteryzują się uwzględnione w Extended DISC typy osobowości, dowiesz się z artykułu „Co to jest badanie Extended DISC?

Dla kogo jest Extended DISC?

Extended DISC służy do diagnozowania zarówno indywidualnych osób, jak i całych zespołów. Dzięki możliwości wygenerowania kilku różnych wariantów raportów, w badaniu tym mogą uczestniczyć m.in.:

 • pracownicy, członkowie zespołów (raport „Mój potencjał i talenty”)
 • menedżerowie, dyrektorzy, team leaderzy, brygadziści, mistrzowie, kierownicy projektów, osoby pełniące rolę zarządczą (raport „Mój styl zarządzania”),
 • osoby wytypowane do udziału w programach talentów, uczestnicy Assessment Centre (raport rekrutacyjny).

W jakim celu warto go zrobić?

1. Wsparcie zmiany kultury zarządzania

Jeden z naszych Klientów podjął decyzję o zmianie kultury zarządzania. Extended DISC posłużyło w tym przypadku do przeprowadzenia diagnozy sytuacji wyjściowej. Miała ona na celu sprawdzenie, jakie są naturalne style zachowań kadry kierowniczej i czy są one spójne z tym, który chce wprowadzić organizacja. Innymi słowy – jaką drogę będą musieli przejść menedżerowie, aby zaadaptować się do nowego stylu zarządzania.

2. Zarządzanie talentami

W innym projekcie badanie Extended DISC były podstawą Assesment Centre, realizowanego na wejściu do procesu zarządzania talentami. Nasz Klient wytypował kompetencje, które chciał zweryfikować u swoich pracowników, nakreślając jednocześnie, jaki jest oczekiwany przez organizację poziom tych umiejętności. Korzystając z rekrutacyjnego wariantu Extended DISC test, który wypełnili pracownicy, posłużył do określenia ich potencjału, dając informację zwrotną, w jakich obszarach organizacja powinna wesprzeć ich rozwój.

3. Usprawnienie współpracy w zespole

Diagnoza Extended DISC była także jednym z elementów kompleksowego projektu rozwoju kompetencji menedżerskich, jaki realizowaliśmy dla grupy mistrzów firmy produkcyjnej. W tym przypadku wyniki badań posłużyły do zwiększenia efektywności współpracy w zespole pomiędzy mistrzami, a szefem działu. Po zapoznaniu się z raportem, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z trenerem, w ramach której mogli omówić rezultaty i upewnić się, że prawidłowo je interpretują. Następnie – już grupowo – wzięli udział w warsztacie z przełożonym, który stał się podstawą do przedyskutowania potrzeb i preferencji poszczególnych członków zespołu i rozmowy na temat sposobu komunikacji.

Podsumowanie

Analiza metodą Extended DISC ma szerokie zastosowanie, bez względu na branżę, specyfikę zespołu czy obejmowanych przez uczestników stanowisk. Różnice w typach osobowości są naturalnym zjawiskiem - im szybciej organizacja zauważy w tym potencjał i nauczy się czerpać z nich wartość, tym lepiej. Badanie Extended DISC może być ku temu pierwszym krokiem.