W nowym cyklu „Rozwój outside the box” przyglądamy się nieszablonowym formom rozwojowym, skupiającym się na maksimum praktyki, wykorzystującym maksimum rzeczywistości Twojej organizacji i generującym maksimum zaangażowania Menedżerów. Część druga: Warsztat „Przygotuj, pokaż”.

Na jaki Twój problem odpowie warsztat „Przygotuj, pokaż”? 

„Menedżerowie mają trudność w mierzeniu się z problematycznymi, złożonymi sytuacjami. Często reagują na nie ad hoc, obsługując jedynie pewien wycinek, nie poświęcając wystarczającej ilości czasu na przeanalizowanie problemu i dobór odpowiedniego rozwiązania. W efekcie zwalczają negatywne skutki danej sytuacji, a nie jej przyczynę lub też działają pochopnie, nie zauważając całego kontekstu.”

Jaki jest cel warsztatu „Przygotuj, pokaż”?

Analizując problem z kategorii „miękkich”, np. trudną sytuację w zespole, Menedżerowie bardzo często dość pobieżnie zapoznają się z jego okolicznościami. Jeśli analizują dane ekonomiczno-finansowe, wiedzą, że muszą „wgryźć się” w temat, ale w przypadku obszaru zarządzania ludźmi, wiele kwestii im umyka. Warsztat „Przygotuj, pokaż” ma więc na celu pokazanie, jaką wartość niesie ze sobą uważna analiza sytuacji i wybór rozwiązania. Menedżerowie uczestniczący w tej formie rozwijają się w kierunku celowego doboru sposobu działania, a także uargumentowania i obrony swojego stanowiska. Forma warsztatu „Przygotuj, pokaż” pozwala im także uświadomić sobie, że dany problem może być obsłużony za pomocą kilku rozwiązań, wynikających z różnych perspektyw patrzenia na daną sytuację.

Na czym polega warsztat „Przygotuj, pokaż”?

Ta forma rozwojowa składa się z dwóch elementów. Element „Przygotuj” przybiera formę aktywności preworkowej i jest realizowany jeszcze przed sesją warsztatową. Uczestnicy dobierają się w 2-3 osobowe grupy, a następnie otrzymują case study do przeanalizowania. Każda grupa dostaje opis innej sytuacji, a ich zadaniem jest przeprowadzenie analizy, zaproponowanie na jej podstawie sposobu obsłużenia danego problemu oraz uzasadnienie, dlaczego zdecydowano się właśnie na taki sposób. Uczestnicy sami dobierają taktykę postępowania i narzędzia.

Element „Pokaż” dzieje się już podczas sesji warsztatowej. Każda grupa prezentuje otrzymane case study i efekt swojej pracy w dowolnie przyjętej formie pisemnej (np. plansza z opisem, kilka slajdów PowerPoint, itp.). Po przedstawieniu wniosków z analizy, zaproponowanego rozwiązania i argumentacji. Następnie cała grupa warsztatowa (a więc pozostali Uczestnicy) dyskutują na temat przedstawionej sytuacji, dzieląc się wnioskami czy zrozumieli ją w podobny sposób i czy to rozwiązanie jest w ich przekonaniu właściwe. Po zakończeniu dyskusji przyjęte rozwiązanie jest symulowane w ramach scenki. Nie zawsze symulowane jest pierwotne rozwiązanie proponowane przez grupę, która pracowała nad case study, ponieważ w toku dyskusji może się okazać, że inni uczestnicy zasugerowali właściwsze rozwiązanie.   

Podobnie, jak w przypadku treningu sytuacyjnego, ta forma nie jest realizowana na początku projektu rozwojowego, a w jego trakcie. Dzieję się tak, ponieważ Uczestnicy muszą posiadać pewien zasób wcześniej nabytych umiejętności, aby móc wykorzystać je w praktyce i na ich podstawie dokonać wyboru sposobu postępowania.

Taka forma świetnie może się sprawdzić również w sytuacjach, kiedy menedżerowie posiadają wiedzę i umiejętności, ale warto je odświeżyć, wzmocnić. Case studies mogą być przygotowane na podstawie trudnych sytuacji, które im się przydarzyły lub do których obsłużenia chcieliby się przygotować.

Co o tej formie sądzą Menedżerowie?

Warsztat „Przygotuj, pokaż” niesie ze sobą wartość dla Uczestników na obydwóch etapach. Na poziomie przygotowań, bardzo ważny jest moment dyskusji w 2-3 osobowej grupie. Menedżerowie muszą dojść do porozumienia w sprawie najlepszego rozwiązania, które na początku może wcale nie być oczywiste, bo każdy członek grupy inaczej czyta daną sytuację. To także moment, w którym porządkują swoje argumenty, co przygotuje ich do obrony wybranego przez siebie sposobu działania w przyszłości.

Etap „pokaż” daje natomiast wartość w postaci zderzenia różnych perspektyw i uświadomienia, że inne osoby, patrzące na tę samą sytuację, biorąc pod uwagę inne czynniki, mogą zaproponować odmienny, choć równie skuteczny sposób postępowania.

„Byliśmy tacy dumni z naszych przygotowań, a dyskusja w całej grupie pokazała nam, że kilka istotnych kwestii umknęło nam, a to zmienia obraz sytuacji”

„To ciekawe doświadczenie. Do tej pory trenowaliśmy konkretne narzędzia, trener wskazywał które z nich zastosować.  W tym przypadku sami musieliśmy zdecydować jak postąpić, co zastosować”

„Największą wartością było to, że case study to były sytuacje bardzo realne – nawet jak się z nimi jeszcze nie spotkaliśmy, to możemy znaleźć się w takiej sytuacji. Te ćwiczenia dodają pewności siebie, aby w praktyce zachować się właściwie.” 

Jakie ciekawe sytuacje zdarzają się na warsztacie „Przygotuj, pokaż”?

W momencie, w którym prezentowane przez grupę rozwiązanie poddawane jest dyskusji przez wszystkich Uczestników warsztatu, zaczyna się dopiero - można by napisać – cała zabawa. Wartością warsztatu „Przygotuj, pokaż” jest nie tylko to, że grupa poświęciła czas na analizę problemu, ale również to, że zderzane są różne punkty widzenia Uczestników. W toku dyskusji może okazać się, że sposób przyjęty przez grupę zostaje skorygowany przez innych Uczestników warsztatu. Dlaczego tak się dzieje? Case studies, które otrzymują Menedżerowie uczestniczący w tej formie, to nieoczywiste sytuacje, o wiele bardziej złożone niż case studies wykorzystywane w przypadku, np. treningu sytuacyjnego. Zwykle nie ma jednej, trafnej odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić. To daje przestrzeń na konstruktywną dyskusję, porównywanie różnych opcji i poszerzanie wachlarza dostępnych rozwiązań. Podczas warsztatu „Przygotuj, pokaż” zdarza się również tak, że dany Uczestnik zwraca autorom rozwiązania uwagę: „Słuchajcie, nie wzięliście pod uwagę tego, że…” – taki głos, odkrywający nową perspektywę jest niezwykłą wartością, wpływającą na to, jak Menedżerowie patrzą na dany problem.


Sprawdź także: 

  • „Rozwój outside the box” – obejrzyj animację, aby poznać ideę stojącą za nowym podejściem do rozwoju Menedżerów
  • Trening sytuacyjny – sprawdź, jak wesprzeć Menedżerów w nabywaniu umiejętności wykorzystania narzędzi menedżerskich w praktyce
  • Wzajemne obserwacje - dowiedz się, jak wesprzeć wymianę wiedzy i umiejętności menedżerskich w organizacji
  • Grupa moderacyjna - sprawdź, w jaki sposób Menedżerowie mogą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami
  • Zadania prework - sprawdź nasz sposób na przygotowanie Menedżerów do praktycznej pracy na sali szkoleniowej
  • Video-podsumowania - poznaj formę, dzięki której przełożeni mogą łatwo zaangażować się w rozwój Menedżerów
  • Warsztat standardów kierowniczych – sprawdź, jak przygotować Menedżerów do skutecznej realizacji działań kierowniczych zgodnie ze standardami