Kierowanie ludźmi jest jedną z najtrudniejszych umiejętności. O czym zatem powinien pamiętać świeżo upieczony menedżer, aby skutecznie pełnić swoją rolę?

Przykazanie nr 1: Kolega, ekonom, czy … człowiek w roli menedżera

Jeżeli młody menedżer pochodzi z wewnętrznej rekrutacji lub rekrutuje się spośród członków zespołu, którym ma następnie kierować, bardzo ważne jest przemyślenie swojej relacji z zespołem. Pozostanie w roli kolegi rodzi niebezpieczeństwo braku dyscypliny, a co za tym idzie braku efektywności w realizacji zadań. Ustawienie swojej osoby z dnia na dzień w roli bezwzględnego szefa rodzi z kolei ryzyko buntu i utraty motywacji. Zawsze warto więc pamiętać, że powinniśmy pozostać człowiekiem… w roli menedżera.

Przykazanie nr 2: Jeżeli chcesz zbudować okręt, naucz ludzi tęsknoty za bezkresnym morzem  (A. de Saint-Exupery)

Po objęciu nowego stanowiska powinniśmy zrobić spotkanie z zespołem, przedstawić swoją wizję funkcjonowania działu, a przynajmniej prezentację najważniejszych zagadnień – co chcemy zachować/ utrzymać w dotychczasowym porządku, co udoskonalić lub zmienić. Dzięki temu zredukujemy lęk przed zmianą, sprawimy, że ludzie nie będą działali po omacku, lecz wykonując poszczególne zadania dążyli do realizacji szerszej wizji.

Przykazanie nr 3: Spontaniczność jest pozytywna, ale chaos nie

Jeżeli planujemy jakieś konkretniejsze zmiany, powinny one przebiegać w formule mniejszych lub większych projektów. Związane jest to z każdorazowym zdefiniowaniem zmiany, zaplanowaniem działań, terminów, oczekiwanych efektów oraz osób odpowiedzialnych, a także z bieżącym monitorowaniem i, na koniec, podsumowaniem rezultatów, podziękowaniem zespołowi i uczczeniem sukcesu.

Przykazanie nr 4: Wykorzystuj mądrość ludzi, zadbaj o konsensus tam gdzie można

Pamiętajmy by pytać ludzi kluczowych dla rozwiązania danego zagadnienia – zyskamy  nie tylko dodatkowe spojrzenie, ale też motywację i identyfikację z wykonywanymi zadaniami. Nie zawsze warto angażować wszystkich, których dana sytuacja, problem czy decyzja dotyczy – czasem rozwiązanie problemu lub podjęcie decyzji w mniejszym gronie jest prostsze. Trzeba jednak pamiętać, by wszystkich informować o sposobie działa i wyjaśnić motywy decyzji.

Przykazanie nr 5: Obserwacja, ocena i feedback – codzienne narzędzia w pracy menedżera

Znajdź zzas na obserwację pracy i zachowania członków zespołu. Docenianie to podstawa motywacji. Bieżąca informacja zwrotna na temat wykonywanej pracy kształtuje relacje między menedżerem i członkami zespołu. Ważne jest bieżące korygowanie sposobu wykonywania pracy realizowane w formule neutralnej rozmowy, prośby. Gdy nie akceptujemy określonego zachowania, które demotywuje lub pogarsza efektywność zespołu, musimy zdobyć się na rozmowę korygującą. Wymaga ona solidnego przygotowania: fakty, plan jej poprowadzenia.

Przykazanie nr 6: Rozwiązywanie trudnych sytuacji, konfliktów, ocena

Przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zarówno konfliktowych, jak również zawikłanych, gdzie trzeba pobawić się w detektywa, nie szczędźmy czasu na dotarcie do prawdziwej przyczyny, na wysłuchanie stron, na obserwacje, na zrozumienie. Następnie podejmujmy decyzje, wprowadzajmy nowe zasady, korygujmy postępowanie, pamiętając przy tym, że zbyt pochopne działanie może zepsuć coś co działało dobrze, rodzić bunt i zniszczyć motywację.

Przykazanie nr 7: Pozwolenie na działanie

Pozwólmy swoim ludziom działać. Kontrolujmy tylko to co musimy. Monitorujmy dokładnie pracę nowych osób na danym stanowisku lub pracę dotychczasowych osób w nowej roli tylko tak długo, aż nie przekonamy się do ich kompetencji i zaangażowania – potem pozwólmy im działać swobodnie i samodzielnie podejmować coraz większe decyzje. Wspierajmy i zachęcajmy do zwracania się o pomoc, tak aby wiedzieli, że mogą na nią liczyć. Pamiętajmy, że nadmierna kontrola odbiera motywację i redukuje pomysły na dobre zmiany.