W nowym cyklu „Rozwój outside the box” przyglądamy się nieszablonowym formom rozwojowym, skupiającym się na maksimum praktyki, wykorzystującym maksimum rzeczywistości Twojej organizacji i generującym maksimum zaangażowania Menedżerów. Część piąta: zadania prework.

Na jaki Twój problem odpowiedzą zadania prework?

„Menedżerom z przepełnionymi kalendarzami trudno jest wygospodarować dzień czy dwa na szkolenie. Zależy mi więc, aby czas spędzany „na sali”  był wykorzystany maksymalnie efektywnie, np. na praktyczny trening umiejętności, tak aby dostrzegli oni realną wartość proponowanych działań rozwojowych.”

Jaki jest cel zadań prework?

Celem zadań typu prework jest przygotowanie uczestników do udziału w szkoleniu i wejście na salę (stacjonarną lub wirtualną), będąc już o krok dalej – z konkretną dawką wiedzy, z refleksją i własnymi przemyśleniami na dany temat. W przypadku zróżnicowanego poziomu wiedzy uczestników, prework może być sposobem na przekazanie im teoretycznych podstaw dotyczących danego zagadnienia. Tym samym, podczas sesji szkoleniowej, grupa nie potrzebuje już wprowadzenia w tematykę szkolenia, ale skupia się wyłącznie na wykorzystaniu nabytej wiedzy w praktyce, np. biorąc udział w symulacjach, scenkach, dyskusjach.

Na czym polegają zadania prework?

Prework to krótkie aktywności, zadawane uczestnikom przez Trenera jeszcze przed rozpoczęciem sesji szkoleniowej czy warsztatowej. Mogą one przybrać formę materiału, z którym należy się zapoznać lub zadania, które należy wykonać. Prework jest zwykle działaniem fakultatywnym, dlatego niezwykle ważne jest, aby odpowiednio motywować uczestników do jego realizacji.

Jakie są rodzaje zadań prework?

Wyróżniamy trzy rodzaje zadań typu prework, wykorzystywanych w projektach rozwojowych dla Menedżerów:

1. Zadania inspirujące

Czy to rozwiązanie dobre dla Twojej organizacji? Tak, jeśli celem jest pobudzenie uczestników do refleksji, umożliwienie im, aby przed szkoleniem na spokojnie zaczęli eksplorować dany temat i przyszli na salę z pewnymi przemyśleniami i wnioskami.

Przykład: przed szkoleniem na temat przywództwa uczestnicy mają za zadanie zapoznać się z krótkim wystąpieniem TED Talk i odpowiedzieć na pytanie „Kogo z poznanych/ spotkanych w życiu osób traktujesz jako lidera i dlaczego?”. Wykonanie tych dwóch zadań da podstawę, aby zacząć szkolenie od dyskusji i na podstawie zidentyfikowanych w ten sposób atrybutów lidera, zbudować jego profil.

2. Zadania wiedzowe

Czy to rozwiązanie dobre dla Twojej organizacji?  Tak, jeśli celem jest wyrównanie poziomu wiedzy uczestników i wprowadzenie ich w tematykę szkolenia, po to by na sali poświęcić maksymalnie dużo czasu na trening umiejętności.

Przykład: przed szkoleniem na temat udzielania informacji zwrotnej uczestnicy mają za zadanie zapoznać się z e-learningowymi pigułkami wiedzy dotyczącymi feedbacku i przeczytać artykuł o budowaniu kultury feedbacku w organizacji.

3. Zadania przygotowawcze

Czy to rozwiązanie dobre dla Twojej organizacji?  Tak, jeśli celem jest, aby uczestnicy pracowali na szkoleniu w oparciu o własne wnioski i obserwacje, a nie jedynie pewne przypuszczenia.

Przykład: przed szkoleniem na temat stylów zarządzania uczestnicy mają za zadanie dokonać oceny poziomu kompetencji i motywacji poszczególnych członków swojego zespołu; przed szkoleniem na temat efektywnej współpracy z osobami o różnych typach osobowości uczestnicy mają za zadanie wypełnić test identyfikujący ich własny styl osobowości i test identyfikujący ich styl rozwiązywania konfliktów.

Co o tej formie sądzą Menedżerowie?

W ramach jednego z projektów rozwoju kompetencji menedżerskich wyższej kadry zarządzającej, zadania preworkowe stosowaliśmy kilkukrotnie, najczęściej w formie materiałów do zapoznania się przed szkoleniem. Przyjmowały one formę wystąpień TED Talk, podcastów lub artykułów.

Przykładowo, przed jednym ze szkoleń uczestnicy przesłuchiwali autorski podcast nagrany przez Trenera dotyczący trudnych sytuacji z podwładnymi. Dzięki realizacji tego zadania, mogli wykorzystać uzyskane informacje, by przyjrzeć się sytuacjom zawodowym, z którymi sami się mierzą. Każdy z nich przyszedł na salę z przygotowanymi wnioskami. Możliwość wcześniejszego przemyślenia tematu, pozwoliła im podczas szkolenia w większym stopniu skupić się na tym, jak reagować na tego typu trudne sytuacje.


Sprawdź także: 

  • „Rozwój outside the box” – obejrzyj animację, aby poznać ideę stojącą za nowym podejściem do rozwoju Menedżerów
  • Trening sytuacyjny – sprawdź, jak wesprzeć Menedżerów w nabywaniu umiejętności wykorzystania narzędzi menedżerskich w praktyce
  • Warsztat „Przygotuj, pokaż” – poznaj formę, która pozwala Menedżerom zmierzyć się z trudnymi, złożonymi sytuacjami
  • Wzajemne obserwacje - dowiedz się, jak wesprzeć wymianę wiedzy i umiejętności menedżerskich w organizacji
  • Grupa moderacyjna - sprawdź, w jaki sposób Menedżerowie mogą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami