Zarządzanie kompetencjami pracowników - zwinne zarządzanie zespołem to klucz do sukcesu - blog Profes

Zwinne zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie zespołem, zwinne… Zwinność jest w cenie. Ale czym właściwie jest zwinność? Zwinne metodyki uwzględniają zmienność oczekiwań wobec produktu i jego funkcjonalności w trakcie trwania prac nad nim. Trzymaj rękę na pulsie i zastanów się czym jest idealne zarządzanie kompetencjami pracowników!

Czym jest zarządzanie kompetencjami pracowników?

Zarządzanie kompetencjami pracowników to strategia i proces zarządzania. Celem jest identyfikowanie, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników w celu osiągnięcia celów organizacji.

Kompetencje pracowników odnoszą się do zestawu umiejętności, wiedzy, doświadczenia i cech osobowych, które posiadają i mogą wykorzystać w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Zarządzanie tymi kompetencjami ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności pracowników oraz organizacji jako całości.

Przygotowaliśmy szeroką ofertę, która łączy zakres szkoleń i warsztatów menedżerskich, również w obszarze zarządzania kompetencjami.

Jak odpowiednio zarządzać kompetencjami pracowników?

Określenie kompetencji pracowników oraz wydajne ich wykorzystanie to podstawa, dzięki której możliwe staje się takie zarządzanie kompetencjami, aby można było czerpać z nich maksymalne korzyści. Każdy z pracowników ma bowiem pewien potencjał, który najpierw należy dokładnie rozpoznać i odnieść go do zadań zespołu. Zarządzanie kompetencjami pracowników oparte na ich zdolnościach, umiejętnościach i predyspozycjach to najlepszy sposób na optymalizację metod działania.

Zarządzanie kompetencjami powinno uwzględniać cechy i umiejętności, które pozwolą na lepszą realizację zadań podczas wykonywania stałych i przyszłych obowiązków. Właśnie dlatego powinno się dokonywać okresowej oceny zasobów oraz w razie potrzeby rozwijać portfel kompetencji.

Sprawne zarządzanie kompetencjami ma duże znacznie w dążeniu do realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa. Stawiając na wzrost najcenniejszego kapitału jakim są umiejętności zawodowe pracowników, dbasz o właściwy kierunek rozwoju firmy. Obecnie, każda wartościowa polityka personalna opiera się na odpowiednim zarządzaniu kompetencjami. Jeśli jest to rozwiązanie wpisujące się w potrzeby Twojej firmy, zachęcamy do kontaktu.

Co daje zarządzanie kompetencjami w organizacji?

  • wspiera osiąganie celów organizacyjnych i strategicznych
  • ułatwia przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych i wdrożeniowych
  • pozwala na identyfikowanie luk kompetencyjnych w organizacji i precyzyjny dobór rozwiązań rozwojowych
  • ułatwia przeprowadzenie przejrzystej i wiarygodnej oceny kompetencji pracownika, w tym identyfikacji jego mocnych i słabych stron oraz potencjału

Nasza koncepcja zarządzania kompetencjami opiera się przede wszystkim na uwzględnieniu kontekstu, a więc specyficznej dla danej organizacji sytuacji. Każda firma znajduje się w konkretnej sytuacji, specyfice pracy oraz różnorodności stanowisk. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że współczesnym organizacjom trudno opierać się na jednym, uniwersalnym zestawie kompetencji. Ciężko określić zatem które będą kluczowe dla każdego pracownika bez względu na zakres obowiązków i stawiane przed nim cele.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty szkoleń i warsztatów z umiejętności własnych.

Nasze postrzeganie zarządzania kompetencjami na miarę XXI wieku wiąże się z ich zróżnicowaniem dla poszczególnych segmentów, działów, zespołów i stanowisk. Dzięki takiemu podejściu zawsze szukamy odpowiedzi na pytanie „Na ile ta różnorodność sprawia, że jesteśmy gotowi do realizacji naszych celów?”. Dopiero taka analiza, precyzyjnie identyfikująca luki i mocne strony firmy, pozwala na opracowanie działań rozwojowych i szkoleniowych. Kolejnym krokiem jest wprowadzanie zmian organizacyjnych i systemowych w firmie Klienta.

Uzupełnienie tematu znajdą Państwo we wpisie Zarządzanie kompetencjami - omówienie różnych podejść