Pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, kluczowym dla wzrostu konkurencyjności

Sukces przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od optymalnego wykorzystania zasobów, jakimi ono dysponuje. Jednym z decydujących zasobów każdej firmy są jej pracownicy, stąd tak ważna jest ocena ich kompetencji oraz właściwa polityka kadrowa. Bez wątpienia, trudno jest zidentyfikować potencjał pracowników bez odpowiednich szkoleń HR. To właśnie one są dziś motorem napędowym wszelkich pozytywnych zmian zachodzących w organizacjach.

Profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi w każdej firmie przynosi pozytywne rezultaty, dlatego szukając sposobu na to, by rozwój przedsiębiorstwa nabrał rozpędu, warto postawić właśnie na takie działanie. Jednym ze sprawdzonych sposobów na odkrycie pełnego potencjału organizacji są szkolenia HR, które dają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących łączenia interesów pracodawcy oraz pracownika. Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi, stworzą Państwo pracownikom idealne warunki do rozwoju oraz zyskasz zyskają pewność, że kluczowe role w Państwa przedsiębiorstwie są pełnione przez osoby o właściwych kompetencjach i umiejętnościach.

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi ma znaczenie i powinno współgrać ze strategią rozwoju firmy. Prowadzone przez nas szkolenia HR przeznaczone są zarówno dla działów personalnych, jak i kadry zarządzającej. Poprzez uczestnictwo w takich zajęciach można w krótkim czasie zwiększyć efektywność i zyskać umiejętność modelowania procesów personalnych. Odpowiednia polityka kadrowa pozwala zwiększyć świadomość pracowników na temat roli, jaką pełnią oni w przedsiębiorstwie. To z kolei daje podstawy do budowania z nimi pozytywnej relacji opartej na lojalności oraz zaufaniu.

Trzeba pamiętać, że zarządzanie zasobami ludzkimi to zadanie trudne, wymagające posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Dla wielu firm takie szkolenia HR mogą stać się wyraźnym bodźcem do stworzenia prężnie funkcjonującego, profesjonalnego działu HR, którego działalność pozwoli lepiej wykorzystać posiadane zasoby ludzkie. Służymy Państwu naszymi najlepszymi praktykami w wyborze i wdrożeniu zgodnej z wartościami firmy strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Zacznijmy od spotkania i rozmowy. Jesteśmy przekonani, że wiedza jaką przekazujemy w ramach naszych szkoleń HR pomoże rozwinąć Państwa organizację.

Przykładowa tematyka szkoleń HR w ofercie PROFES

  • Zarządzanie projektami – w ramach szkolenia HR uczestnicy będą mieli szansę przetrenować swoje umiejętności w roli kierownika projektu – zarówno dzięki pozyskaniu kompleksowej wiedzy na temat planowania, definiowania, harmonogramowania i wdrożenia zróżnicowanych projektów, jak i dzięki możliwości przećwiczenia każdego z etapów na praktycznych kejsach. Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in. jak wygląda struktura organizacyjna projektu, jak powołać zespół projektowy i zastosować strukturę podziału pracy, jak zarządzać ryzykiem i jak dokonać końcowej oceny projektu. Nasze szkolenie HR prowadzone jest według autorskiej metodologii zarządzania projektem, zawierającej w sobie kompilacje metody PM Bok, PRINCE 2 oraz AGILE PM.

  • Profesjonalna rekrutacja – nasze szkolenia poświęcone zagadnieniu rekrutacji zostały opracowane z myślą o osobach stojących przed ważnym wyzwaniem wzbogacania zespołów o najbardziej kompetentnych kandydatów. Wspólnie przejdziemy przez cały proces doboru personelu, trenując zarówno analizowanie CV, jak i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak korzystać z takich narzędzi jak: profil kandydata, pytania otwarte, parafraza czy sondowanie, jak podejmować decyzję na podstawie indywidualnej oceny każdego kandydata oraz o czym pamiętać, planując wdrożenie nowego pracownika na stanowisko.

  • Prowadzenie rozmów oceniających – szkolenie poświęcone prowadzeniu rozmów oceniających jest stworzone z myślą o działach HR i przełożonych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje rozwijania podwładnych m.in. poprzez dokonywanie oceny okresowej oraz udzielanie feedbacku. Uczestnicy dowiedzą się jak unikać powszechnych błędów w procesie oceny, jak przygotować się do jej przeprowadzenia oraz jak wspierać pracownika w realizacji jego potrzeb rozwojowych.

  • Rozwój pracownika z elementami coachingu – w ramach tego szkolenia HR poznasz ideę coachingu i dowiesz się w jaki sposób możesz wykorzystać go w procesie rozwoju podwładnych. Otrzymasz kompleksowe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działań coachingowych, w tym m.in. ustalania kontraktu z rozmówcą oraz kierowania pracownikami w zależności od fazy ich rozwoju. Przetrenujesz również wykorzystanie praktycznych narzędzi pracy, np. kart obserwacji oraz Planu Rozwoju Osobistego pracownika.