Jak wykorzystać innowacje w zarządzaniu, a jednocześnie rozwijać firmę w kierunku organizmu zbudowanego z efektywnie działających zespołów? Od tego właśnie jest team coaching. O ile większość z nas z grubsza wie, co oznacza i z czym się wiąże coaching, o tyle team coaching nie jest aż tak oczywisty. O jego definicji, roli i korzyściach, które może przynieść firmie przeczytacie w poniższym artykule.

Jeden z najbardziej uznanych światowych ekspertów ds. zarządzania, Gary Hamel, twierdzi, że w dzisiejszym świecie, wymagającym ciągłych zmian, przy stale rosnących oczekiwaniach klientów, zarządzanie powinno opierać się na wykorzystaniu innowacji. Wymaga to, zarówno od organizacji jako całości, jak i poszczególnych zespołów i ich przełożonych, elastyczności, kreatywności i natychmiastowego reagowania na pojawiające się szanse rynkowe.

Z kolei Jim Collins, amerykański ekspert ds. biznesu, w swoich wypowiedziach i pracach często zwraca uwagę na to, jak ważne jest połączenie talentu, pasji i wiedzy o tym, co przynosi najlepszy efekt współpracujących ze sobą osób. Mówiąc krócej, zdaniem Collinsa  sukces organizacji jest możliwy do osiągnięcia poprzez efektywność działania zespołów.

Definicja team coachingu

Team coaching to proces obejmujący dwa wymiary: budowanie dojrzałego zespołu przy jednoczesnym osiąganiu celów biznesowych. Mówiąc inaczej: to wspieranie zespołu poprzez odkrywanie i wykorzystywanie jego potencjału. Dzięki podejściu systemowemu członkowie zespołu uczą się dostrzegać, że stanowią część problemu, a następnie uczą się, jak stać się częścią jego rozwiązania.

Jakie korzyści może dać team coaching?

W zależności od specyfiki organizacji i dojrzałości podejścia, dzięki team coachingowi można min.:

  • wzmocnić relacje i otwartość pomiędzy członkami zespołu,
  • zmienić nawyki i rutynowe rozwiązania w pracy zespołu,
  • zbudować odpowiedzialność za realizację celów zespołu i firmy wśród wszystkich członków zespołu.
  • podnieść zaangażowanie i dbałość o wyniki u wszystkich członków zespołu,
  • ulepszyć jakość komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu,
  • określić wizję i wypracowanie reguł funkcjonowania zespołu zgodnie z założonymi wartościami,
  • podnieść motywację do podejmowania wyzwań i inicjowania rozwiązań,
  • wesprzeć kreatywność i zespołowe rozwiązywanie problemów.

Podsumowując, zmiana funkcjonowania całego zespołu zdecydowanie przyczyni się do osiągania lepszych wyników działania zespołu.

Dla jakich zespołów jest team coaching?

Odpowiadając w skrócie: dla wszystkich zespołów, których członkowie współpracują ze sobą na co dzień i realizują wspólne cele. Mogą być to zespoły sprzedażowe, zarządzające, projektowe i zadaniowe, dojrzałe lub dopiero co formułujące się. Team coaching sprawdzi się zarówno w przypadku zespołów, które chcą poprawić współpracę w zespole bądź też wydobyć innowacyjność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb rynkowych; jest też świetnym wsparciem dla zespołów, które podlegają przeobrażeniom lub znaczącym zmianom.