Szkolenia dla menedżerów organizowane przez Profes - blog Profes

Szkolenia dla menedżerów pomogą Ci rozwinąć wszechstronnie kompetencje menedżerskie. Uczestnicząc w nich, nauczysz się jak stawiać oczekiwania pracownikom, budować zespół oraz motywować i rozwijać jego członków. Dzięki sprawdzonym i rozwijanym przez wiele lat metodom szkoleniowym, udział w naszych szkoleniach znacząco zwiększy Twoją skuteczność menedżerską.

Szkolenia dla menedżerów, czyli dla kogo?

Nasze szkolenia dla managerów są tworzone przez specjalistów o bogatym doświadczeniu oraz wiedzy wyniesionych ze współpracy z przedstawicielami rozmaitych branż. Takie rozwiązanie pozwala zdobyć kompleksową wiedzę, gotową do wykorzystania niemal w każdej organizacji. Rezultaty osiągane przez naszych kursantów są dla nas priorytetem, dlatego staramy się, aby szkolenia menedżerskie uwzględniały ich potrzeby oraz pozwalały wdrożyć skuteczną strategię zarządzania personelem.

Skupiamy się na tym, aby uczestnicy szkoleń mieli możliwość nie tylko pozyskać wiedzę, ale przede wszystkim przetrenować konkretne narzędzia i praktycznie przygotować się do ich stosowania w pracy. Menedżerowie mają również dostęp do elektronicznych pigułek, które umożliwiają ugruntowanie wiedzy o zasadach i strukturze narzędzi.  

Szkolenia dla menedżerów to kolejny krok do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Oferowane przez nas szkolenia dla menedżerów dedykowane są dla osób, które kierują zespołami pracowników, bez względu na szczebel zarządzania. Z założenia programy i scenariusze szkoleń przygotowujemy na podstawie diagnozy problemów i wyzwań, przed którymi stoi firma i jej menedżerowie. Za pomocą idealnie dopasowanych szkoleń dla menedżerów, można uzyskać wyjątkowo satysfakcjonujące efekty w postaci lepszej organizacji pracy podległych pracowników, poprawy efektywności działu i firmy, wzrostu motywacji, zmniejszenia fluktuacji czy wreszcie osiągnięcia celów stawianych przed zespołem. Nasze szkolenia menedżerskie pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich organizacji, co stanowi pierwszy krok ku odniesieniu upragnionego sukcesu.

Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzane przez nas szkolenia dla menedżerów odpowiadały potrzebom współczesnych organizacji. Proponując zajęcia o szerokim wachlarzu tematycznym jesteśmy w stanie zwiększyć wydajność pracy przedsiębiorstw z różnych branż.

Co wyróżnia nasze szkolenia dla menedżerów?

PRAKTYKA MENEDŻERSKA / ODNIESIENIE DO KONTEKSTU ORGANIZACJI / PRZYDATNE NARZĘDZIA / TRENING UMIEJĘTNOŚCI

 • Kierowanie ludźmi – w ramach szkoleń menedżerskich poświęconych kierowaniu ludźmi dowiesz się, jak budować swój autorytet wśród przełożonych oraz jak wykorzystywać w praktyce przydatne narzędzia menedżerskie: feedback kierowniczy, stawianie zadań, rozmowy korygujące z podwładnym.
 • Trudne sytuacje w pracy menedżera – dzięki szkoleniu poświęconemu trudnym sytuacjom dowiesz się jak reagować w obliczu zawodowych wyzwań, wykazując asertywność, przekazując trudne decyzje, rozwiązując konflikty czy prowadząc rozmowę nastawioną na współpracę.
 • Zarządzanie zmianą – w ramach szkoleń dla menedżerów poświęconych wdrażaniu zmian dowiesz się, jak przygotować zarówno siebie, jak i swoich podwładnych do efektywnego funkcjonowania w sytuacji zmian w Twojej organizacji. Przetrenujesz umiejętność komunikacji w obliczu zmiany oraz otrzymasz narzędzia ułatwiające planowanie działań wspierających wdrażanie zmian.
 • Coachingowy styl zarządzania – w ramach tego szkolenia dla menedżerów dowiesz się jak stosować coaching w procesie kierowania i rozwijania podwładnych, by maksymalnie spożytkować potencjał zespołu. Poznasz podstawowe narzędzia coachingu i przetrenujesz ich wykorzystanie w codziennej praktyce menedżerskiej.
Szkolenia dla menedżerów organizowane przez Profes - blog Profes

Inne przykładowe tematy naszych szkoleń dla menedżera

 • Trudne sytuacje w pracy menedżera
 • Skuteczny menedżer
 • Stres w pracy menedżera
 • Budowanie zespołu
 • Workshop jako metoda pracy z zespołem
 • Zarządzanie przez cele jako metoda osiągania wyników
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Rola komunikacji w osiąganiu zamierzonych celów
 • Zarządzanie projektem
 • Równość szans w miejscu pracy
 • Zarządzanie wiekiem, zarządzanie różnorodnością

Sprawdź naszą pełną ofertę działań wspierających rozwój organizacji, menedżerów i przywództwa.