Ocena pracownicza czyli System ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych to strukturalny proces, który ma na celu ocenę wydajności i osiągnięć pracowników w miejscu pracy. Jest to narzędzie zarządzania, które umożliwia organizacjom ocenę i monitorowanie postępów pracowników w osiąganiu celów, a także dostarcza podstawę do podejmowania decyzji związanych z awansami, wynagrodzeniem, szkoleniami i rozwojem zawodowym.

Ocena pracownicza bez negatywnych elementów motywuje do rozwoju.

System ocen pracowniczych czyli zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszego systemu oceniania

Zespół Profes

Pozytywnie, czyli jak? Korzyści z pozytywnego projektowania Systemu Oceny dostrzegamy szczególnie w aspekcie rozwoju kompetencji, które umożliwiają realizację celów biznesowych.

Jeśli firma posiada system Zarządzania Przez Cele to pracownicy wiedzą, jakie rezultaty powinni osiągnąć w swojej pracy. Natomiast w ramach Systemu Oceny Pracowniczej przełożeni z pracownikami ustalają jak działać, jak się zachowywać, żeby te cele osiągnąć.

Ocena pracownicza - jaka jest kluczowa funkcja systemu wg. Profes?

Jedną z kluczowych funkcji SOP (System Ocen Pracowniczych) jest motywowanie pracowników do osiągania wyznaczonych im celów. Chodzi tu jednak o rozwój kompetencji, które to umożliwiają. Kiedy nie wiążemy oceny pracowniczej z gratyfikacjami finansowymi, w pełni skupiamy się na rozwoju, a nie finansach. Zbudowane pozytywnie komunikaty w ocenie kompetencji angażują pracowników, wspierają aktywną i odpowiedzialną postawę pracowników w realizacji wyznaczonych im zadań.

Źródłem pozytywnego Systemu Ocen jest katalog pozytywnych zachowań opisujących daną kompetencję. Skala oceny zachowań w wybranej kompetencji (strategicznej, hierarchicznej lub funkcjonalnej) pełni funkcję weryfikacyjną.

Zachęcamy do sprawdzenia szerokiej oferty szkoleń i warsztatów menedżerskich.

Przykładowy opis zachowań w kompetencji „Aktywne sprzedawanie” (opracowanie PROFES®)

AKTYWNE SPRZEDAWANIE
Przejawianie inicjatywy w pozyskiwaniu i utrzymywaniu KlientaNIGDYCZASAMICZĘSTOZAWSZE
1. Wykorzystuję zebrane informacje rynkowe o Kliencie do przygotowania oferty i rozmowy    
2. Opracowuję wstępne korzyści dla Klienta wynikające z oferty i odpowiedzi na potencjalne zastrzeżenia    
3. Rozmawiam na tematy pozabiznesowe    
4. Okazuję werbalnie i pozawerbalne zainteresowanie rozmówcą    
5. Ustalam zasady i przebieg spotkania    
6. Komunikuję cele spotkania    
7. Stosując parafrazę sprawdzam zrozumienie Klienta (jego potrzeby, obiekcje)    
8. Prezentuję produkty i rozwiązania językiem korzyści wynikającym z potrzeb Klienta    
9. Docieram do rzeczywistych powodów zastrzeżeń Klienta. Odróżniam zastrzeżenia merytoryczne od emocjonalnych.    
10. Identyfikuję sygnały zakupu wysyłane przez Klienta i na nie reaguję    

Ocena pracownicza - jak zacząć ocenianie wg. naszego systemu?

  1. Na początku określamy cele systemu oceniania – czemu ma służyć? Do czego będzie wykorzystywany? Odpowiedzi na te pytania ukierunkują pracę.
  2. Jeśli w firmie jest model kompetencji oparty o zachowania, to stanowi on podstawę do tego, aby pracować nad systemem oceniania. Wykorzystanie go umożliwi utrzymanie spójności w podejściu do kompetencji i ich rozwoju. Jeśli nie ma profili, zaczniemy od ich wypracowania, aby stały się one fundamentem SOP (przeczytaj o pracy nad profilami kompetencji).
  3. W Systemie Oceny Pracowniczej trzeba zdecydować, które kompetencje będą przedmiotem oceny na poszczególnych stanowiskach oraz zastosować właściwą skalę oceny.
  4. Dla poszczególnych stanowisk ustalamy oczekiwania dotyczące poszczególnych kompetencji.
  5. Kluczowym elementem jest zdefiniowanie procesu oceny pracowniczej  - kto, kiedy, co robi w tym procesie? Co się dzieje, gdy ocena kompetencji pracownika jest poniżej oczekiwań? 
  6. Kiedy wszystkie elementy systemu są zaprojektowane i przedyskutowane, czas na wdrożenie.    

Co oferujemy naszym Klientom w ramach systemu oceniania pracownika Profes?

Oferujemy naszym Klientom wdrożenie profesjonalnych kryteriów oceny pracowniczej tj. Systemów Ocen Pracowniczych:

  • Opracowanie Systemu Ocen Pracowniczych na podstawie wymagań Klienta
  • Wdrożenie opracowanego systemu do struktury funkcjonowania firmy  
  • Przygotowanie pracowników do uczestniczenia w ocenie
  • Przygotowanie przełożonych do prowadzenia ocen okresowych

Z naszego doświadczenia doradczego wynika, że ocena bez elementu negatywnego skutecznie motywuje do rozwoju. Dlatego nasz system ocen pracowniczych to doskonałe narzędzie na początek oceny pracownika. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty, która wzmacnia rozwój sprzedaży i obsługi Klienta.