Asertywność, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, odporność na stres – posiadane przez kandydata kompetencje z jednej strony bywają jedynie deklaracją w jego CV, a z drugiej – nierzadko rozmijają się z tym, czego faktycznie szuka pracodawca. Ale skąd mam wiedzieć, na czym zależy rekruterowi i na jakie kompetencje zwróci uwagę? – jeśli właśnie zadajesz sobie to pytanie, odpowiedź na nie znajdziesz w tym artykule.

Na co zwracają uwagę pracodawcy, szukając nowego pracownika? Wykształcenie, doświadczenie i kompetencje – to pierwsze i najważniejsze aspekty oceniane w trakcie rekrutacji. Wykształcenie potwierdza dyplom, doświadczenie – świadectwo pracy. A co z kompetencjami? Jak je przedstawić, by były wiarygodne, a przede wszystkim – jakie kompetencje wskazać?

Kompetencje - ale jakie?

Aby zwrócić uwagę rekrutera kompetencjami, których na danym stanowisku szuka, trzeba wiedzieć jaki jest profil kompetencyjny stanowiska, które starasz się zdobyć. Być może profil ten jest szczegółowo opisany – wtedy najprawdopodobniej znalazł się w ogłoszeniu o pracę. Oczywista oczywistość? W teorii tak, w praktyce – sporo osób czytając ogłoszenia o pracę skupia się przede wszystkim na wymaganiach twardych (wykształcenie, doświadczenie, język obcy, znajomość konkretnych programów etc.), bagatelizując umiejętności miękkie. Czasem wystarczy uważnie zapoznać się z ofertą pracy, ewentualnie informacjami zawartymi w zakładce „Praca” czy „Kariera” na stronie potencjalnego pracodawcy, aby dowiedzieć się, jakie kompetencje w danym miejscu pracy są szczególnie ważne i pożądane.

Co jeśli jednak opisu kompetencyjnego nie ma? W takim przypadku możesz spróbować dowiedzieć się czegoś więcej na temat firmy i stanowiska w kontekście cenionych w niej umiejętności miękkich – np. nawiązując kontakt z pracownikami. Pewne kompetencje można również intuicyjnie przypisać do niektórych stanowisk – każdy się zgodzi, że np. handlowiec powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności związane z komunikacją czy budowaniem relacje, dobry asystent czy asystentka to ktoś świetnie zorganizowany, a marketingowca powinna charakteryzować kreatywność i otwartość.

Jeśli te sposoby zawiodą możesz odwołać się do tych kompetencji, które są przydatne i pożądane niemal w każdej branży i na większości stanowisk. Oto cztery najważniejszych spośród takich uniwersalnych kompetencji:

  • KOMUNIKATYWNOŚĆ czyli umiejętność zrozumiałego i konkretnego formułowania swoich pomysłów, stanowiska czy oczekiwań, ale też dopasowanie się w komunikacji i skuteczne porozumiewanie się z różnymi typami osobowości.
  • ELASTYCZNOŚĆ rozumiana przede wszystkim jako zdolność dopasowania się do zmiennego otoczenia i sytuacji oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia i znajdowania rozwiązań; to także radzenie sobie z nieoczekiwanymi problemami czy zmianami.
  • WSPÓŁPRACA W ZESPOLE czyli przede wszystkim zdolność budowania dobrych relacji, otwartość na pomysły, opinie i kompetencje współpracowników, a także umiejętność ich wykorzystania w realizacji zadań; to także umiejętność motywowania i budowania zaangażowania.
  • ORGANIZACJA PRACY czyli zarządzanie swoim czasem, tak aby efektywnie i skutecznie realizować założone cele; organizacja pracy wiąże się z umiejętnością wyznaczania priorytetów, ale też pracą pod presją czasu, stresu czy wielu różnorodnych zadań.

Kompetencje - jak je zaprezentować?

Wiesz już jakie kompetencje chcesz wpisać do swojej aplikacji. Wpisać – wydaje się, że to oczywiste zadanie: prócz doświadczenia i wykształcenia dodasz „inne umiejętności” albo „umiejętności dodatkowe” i gotowe. Tylko czy zwróci to uwagę rekrutera? Może tak, jeśli jednak chcesz przyciągnąć jego zainteresowanie wystarczą drobne zmiany. Przykładowo,  umieść kluczowe kompetencje w podsumowaniu swojego CV – będą widoczne już na samym początku i skutecznie wyróżnione. Jeśli wolisz wpisać je w formie listy, odpowiednio zatytułuj tę część aplikacji – zamiast powtarzanych niemal w każdym CV „umiejętności dodatkowych” wskaż np. „to co wyróżnia mnie na tle innych”, „moje silne strony” czy „co wniosę do Waszej firmy”. Drobna zmiana dzięki której Twoje szanse na zwrócenie uwagi osoby rekrutującej znacząco wzrosną.

Poza tym możesz nie tylko zadeklarować posiadanie danej kompetencji, ale też poprzeć ten fakt przykładem. Może być to wynik testu kompetencyjnego albo krótki opis zrealizowanego przez Ciebie projektu czy zadania, które wymagało posiadania i wykorzystania konkretnej kompetencji. Zabrzmi to bardziej wiarygodnie i rzeczowo niż zwykła lista wymieniająca kompetencje, jakie posiadasz.

Kompetencje miękkie – niegdyś niedoceniane i marginalizowane, dziś coraz częściej stają się jednym z kluczowych elementów profilu zawodowego, dzięki któremu łatwiej wyróżnić się na tle konkurencji i odnaleźć na trudnym i dynamicznym rynku pracy. Warto zadbać zarówno o ich rozwój, jak i odpowiednią prezentację w czasie rekrutacji – wymienione w artykule wskazówki z pewnością będą w tym zakresie pomocne.