Co to jest wellbeing? Wellbeing co to? Jakie niesie za sobą korzyści dla Twojej firmy? - blog Profes

Co to jest wellbeing?

Wellbeing to znacznie więcej niż troska o zdrowie psychiczne pracowników. Odpowiedź na pytanie „co to jest wellbeing” powinna uwzględniać 5 różnych obszarów życia:

  1. Rozwój zawodowy – doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników, stawianie ambitnych i satysfakcjonujących zadań, zapewnienie możliwości awansu;
  2. Relacje – wsparcie w tworzeniu zdrowych i pełnych zaufania relacji z przyjaciółmi, rodziną oraz współpracownikami;
  3. Finanse – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa związanego z wysokością zarobków oraz stabilnością zatrudnienia;
  4. Zdrowie psychiczne – pomoc i edukacja dotycząca zarządzania emocjami i zmniejszania stresu w miejscu pracy;
  5. Kultura organizacyjna – tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, równości i szacunku.

Co to znaczy „wellbeing”? Jest to osiągnięcie równowagi i poczucia spełnienia pracownika w każdym z wyżej wymienionych aspektów.

Dlaczego warto zainteresować się wprowadzeniem wellbeingu w swojej firmie? Stres jest nieodłącznym elementem życia. Z jednej strony pomaga pracownikom podejmować nowe wyzwania i przezwyciężać trudności. Z drugiej strony jednak długotrwały stres może powodować wypalenie zawodowe, impulsywność, depresję, zaburzenia snu, czy dolegliwości bólowe.  Te symptomy wpływają na zwiększenie rotacji, napięć  między pracownikami oraz absencję w pracy. Zła wiadomość jest taka, że najprawdopodobniej skutki stresu odczuwa większości Twoich pracowników.  Nic dziwnego, że z roku na rok z roku na rok obserwujemy wzrost liczby organizacji oferujących pakiety wellbeingowe. Dzięki nim pracownicy zachowują zdrowie, a pracodawcy czerpią korzyści z posiadania zmotywowanych i zaangażowanych zespołów.

Jak wprowadzić zasady w swojej organizacji?

Tworzenie dobrego planu wellbeingowego należy zacząć od zdefiniowania potrzeb firmy oraz jej pracowników. Poniżej znajdziesz przykłady najczęściej pojawiających się problemów oraz ich rozwiązania dla poszczególnych branż.

CeleRozwiązania
Firma produkcyjna - zmniejszenie absencji chorobowej
- zmniejszenie dolegliwości bólowych pleców i szyi
- zmniejszenie rotacji pracowników
- polepszenie wizerunku firmy
- budowanie trwałych zespołów międzykulturowych
- szkolenia z zakresu zarządzania stresem
- szkolenia z zakresu budowania zdrowego zespołu międzykulturowego
- programy promujące zdrowy tryb życia, karta Multisport
- konsultacje fizjoterapeutyczne
Punkt dealerski- zmniejszenie liczby pracowników odczuwających wypalenie zawodowe
- wzrost motywacji i zaangażowania
- wzrost poziomu satysfakcji z pracy
- spotkania coachingowe z zakresu równowagi psychicznej
- warsztaty z budowania kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zrozumieniu
- warsztaty menedżerskie z zakresu zarządzania i motywowania różnych pokoleń
Sieć
sprzedaży
- zmniejszenie dolegliwości bólowych szyi i pleców
- zwiększenie zaangażowania pracowników
- budowanie trwałych zespołów międzypokoleniowych
- coachingi motywacyjne
- szkolenia z zakresu tworzenia zespołów międzypokoleniowych
- programy promujące zdrowy tryb życia, karta Multisport

Trzeba pamiętać, że wellbeing nie jest jednorazowym projektem, a elementem większej strategii firmy. Powyższe działania powinny być więc nieustannie weryfikowane i dostosowywane do bieżących potrzeb pracowników.

Jakie korzyści dla firmy niesie za sobą wellbeing?

Dobrze zaplanowany plan wellbeingowy może przynieść przedsiębiorcom realne i  mierzalne korzyści, takie jak:

Zwiększenie wydajności oraz redukcja absencji[1]. Według badań Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi programy wellbeingowe znaczącą zmniejszają absencję w pracy (średnio o 11%) oraz wykorzystanie urlopu lekarskiego (średnio aż o 28%).

Zmniejszenie rotacji[2]. Dobre samopoczucie pracowników skutkuje spadkiem liczby konfliktów
w zespołach i zwiększeniem satysfakcji z pracy. Dzięki temu zmniejsza się rotacja, a co za tym idzie – koszty pracodawcy.

Poprawa wizerunku firmy. Dbanie o wellbeing pracowników to jeden z kluczowych elementów budowania pozytywnego wizerunku firmy. To świetny sposób na włączenie pracowników w życie firmy i zachęcenie przyszłych kandydatów do aplikowania na wolne stanowiska.

Korzyści z wprowadzenia planu wellbeingowego jest oczywiście znacznie więcej. To nie tylko inwestycja, ale  przyszłość, która przynosi zyski zarówno pracownikom, jak i firmie przyczyniając się do budowania trwałego sukcesu organizacji.


Źródła:

[1] Gallup, "State of the Global Workplace", 2017

[2] Ajay, „Employee wellbeing, control and organizational commitment”, 2009