Cel polegający na stworzeniu silnego biznesu nie wyklucza się z celem budowania lepszego świata – obydwa stanowią podstawowe elementy decydujące o długofalowym sukcesie. / William Clay Ford Jr.

„Doskonalić biznes, otoczenie i siebie” – nasza misja, ujęta tymi kilkoma słowami, nigdy nie była pustą frazą. To realny drogowskaz, który wskazuje zarówno całej organizacji, jak i każdemu pracownikowi z osobna, z jaką odpowiedzialnością wiążą się nasze codzienne działania. Działania realizujące koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu są tego naturalną konsekwencją.

Strategia CSR 

PROFES posiada opracowaną i spisaną Strategię CSR oraz Politykę Środowiskową firmy, będące deklaracją Zarządu i wszystkich pracowników do podejmowania decyzji biznesowych i operacyjnych z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności, a w szczególności z troską o środowisko naturalne. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego podejścia i wdrażanych inicjatyw, zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów:

  • Strategia CSR – dowiesz się, jakie są strategiczne cele naszej strategii CSR i jakie praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizujemy na naszej firmie.
  • Polityka Środowiskowa PROFES – dowiesz się, w jaki sposób staramy się eliminować marnotrawstwo i realnie ograniczać negatywny wpływ biznesu na środowisko.
  • Plakat projektu "Lean Green – z troską o środowisko” – poznasz kilka ciekawostek dotyczących wpływu naszych codziennych działań na środowisko naturalne i dowiesz się, jak z pomocą prostych kroków, funkcjonować bardziej ekologicznie.

„Tak!” dla zrównoważonego rozwoju

Aby propagować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, wydaliśmy także raport na temat zrównoważonego rozwoju. Dokument ilustrujący założenia naszej strategii CSR był pierwszą tego typu polską publikacją opracowaną przez firmę szkoleniowo-doradczą i - co jest naszym szczególnym powodem do dumy – brał udział w konkursie „Raporty Społeczne” organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W naszym raporcie dzielimy się kluczowymi działaniami i inicjatywami z zakresu strategii CSR, w jakie angażowaliśmy się w ostatnich latach. Był to dla nas czas dedykowany głównie obszarowi rozwoju i umacniania ładu organizacyjnego, zaangażowania społecznego oraz ochronie środowiska naturalnego. 

Zachęcamy do lektury naszego raportu. Mocno liczymy, że zawarte w nim dobre praktyki będą stanowić dla Ciebie i Twojej organizacji inspirację do podejmowania własnych działań społecznie odpowiedzialnych.