Badanie Kompetencji osadzone w kontekście branży automotive - case study Profes

Badanie Kompetencji osadzone w kontekście branży automotive

Branża motoryzacyjna
Rozwój sprzedaży i obsługi Klienta
180
Liczba uczestników (TMD) 22
22
Liczba dni szkoleniowo - doradczych

Choć badanie kompetencji pracowników to dość powszechna praktyka w wielu organizacjach, większość istniejących obecnie metod pomiaru kompetencji wykorzystuje jednakowe, zestandaryzowane arkusze oceny dla każdego stanowiska. Aby zwiększyć wiarygodność analizy kompetencji zespołu Doradców Handlowych i Kierowników jednego z naszych Klientów reprezentujących branżę automotive, zaproponowaliśmy przeprowadzenie Kontekstowego Badania Kompetencji uwzględniającego specyficzne, osadzone w rzeczywistości firmy kejsy.

Wyzwanie

Określenie poziomu kompetencji Doradców Handlowych i Kierowników w odniesieniu do specyfiki rynku samochodowego oraz realnych wyzwań, z jakimi mierzą się w swojej zawodowej rzeczywistości. Wytypowanie obszarów dalszego rozwoju na podstawie wyników badania 180° (udział uczestników badania oraz ich przełożonych).

Kontekst

W pierwszym etapie Projektu określono pożądane profile kompetencji niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu sprzedaży na różnych jego etapach w Punkcie Dealerskim (Doradcy Handlowi) oraz efektywnego zarządzania, zarówno Punktem, jak i sprzedażą oraz podwładnymi (Kierownicy). Badanie opierało się na dedykowanych kejsach osadzonych w kontekście pracy badanego – czyli sytuacjach z życia zawodowego uczestników, w których dana kompetencja powinna się przejawiać. Mechanizm ten pozwolił badanym w pełni utożsamić się z opisywanymi wydarzeniami, a co za tym idzie zmaksymalizować trafność udzielonych odpowiedzi. Uczestnik nie musiał mierzyć się z wyobrażaniem siebie w danej sytuacji – zapoznał się z dobrze znaną sytuacją i określił jak się w niej zachowuje.

Wsparcie PROFES

W ramach Projektu opracowane zostały treści merytoryczne badania, czyli sytuacyjne kejsy dopasowane do specyfiki pracy Doradcy Handlowego oraz pracy Kierownika wraz z opcjami wyboru oraz komentarzami do udzielanych przez uczestników odpowiedzi. Aby ułatwić badanym utożsamienie się z opisanymi zdarzeniami, każdy kejs wzbogacony został animacją, prezentującą w tle przestrzenie Punktów Dealerskich oraz zawierającą profesjonalny podkład lektorski (głos lektora znanego w reklamach branży automotive), co dodatkowo wpłynęło na podniesienie atrakcyjności badania.

Gdy etap merytoryczny Projektu został zakończony, do realizacji badania wykorzystany został nasz autorski system badania kompetencji skillspot.pl. Zespół PROFES na bieżąco administrował badaniem i weryfikował postępy uczestników, aby tuż po jego zakończeniu wygenerować raporty indywidualne oraz zbiorcze.

Rezultaty

  • identyfikacja luk w kluczowych dla organizacji kompetencjach sprzedażowych
  • identyfikacja obszarów problematycznych, wpływających na efektywność realizowanych procesów sprzedażowych
  • stworzenie ścieżek szkoleniowych dla pracowników organizacji, zawierających zidentyfikowane obszary problematyczne oraz luki kompetencyjne

Kluczowa wartość

Niewątpliwie największą wartością Projektu była szeroko rozumiana i wykorzystana kontekstowość. Osadzenie treści badania w kontekście realnych sytuacji ze środowiska zawodowego uczestników pozwoliło na weryfikację, jak w rzeczywistości uczestnicy badania zachowaliby się w obliczu dobrze znanych im wyzwań. To z kolei przełożyło się na wiarygodność wyników i możliwość trafnej identyfikacji obszarów wymagających dalszej pracy i rozwoju.

Natalia Strzelecka, Konsultant Zarządzający, Menedżer Zespołu Nowoczesnych Technologii PROFES

Zobacz nasze inne Case Studies:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram