„Witaj w naszej paczce!” – onboarding do Hermes Fulfilment - case study Profes

„Witaj w naszej paczce!” – onboarding do Hermes Fulfilment

Branża logistyczna
Rekrutacja i onboarding
3000
Docelowa liczba uczestników
93
Dotychczasowa liczba dni szkoleniowo - doradczych

Otwarcie pierwszej lokalizacji Hermes Fulfilment w Polsce wiąże się nie tylko z imponującą budową największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego firmy w Europie, ale również z inwestycją w odpowiednie powitanie i przygotowanie do pracy kilkuset (a docelowo nawet 3000) zatrudnionych osób. Aby zapewnić, jak największą skuteczność w tym zakresie, opracowaliśmy dla polskiego oddziału Hermes Fulfilment ścieżkę wdrożenia nowego pracownika, w tym angażujący event onboardingowy, szkolenia stanowiskowe oraz aktywności rozwojowe dla team leaderów i trenerów wewnętrznych.

Wyzwanie

Wdrożenie dużej liczby osób do organizacji i przygotowanie ich do efektywnego wykonywania zadań na stanowiskach, tak aby przybliżyć im wartości ważne dla Hermes Fulfilment, sprawić, by poczuli się częścią firmy i zbudować w nich poczucie odpowiedzialności za jakość i terminowość wspólnie realizowanego procesu.

Kontekst

Kluczowe w opracowaniu procesu wdrożenia było utrzymanie spójności z założeniami kultury organizacyjnej firmy, która bazuje na takich wartościach, jak: duch zespołu czy poszanowanie różnorodności. Skupienie się na integrującym charakterze onboardingu okazało się być ważnym elementem budowania poczucia wspólnotowości i bezpieczeństwa pracowników w nowym miejscu pracy.

Z drugiej zaś strony, inwestycja Hermes Fulfilment zakłada powstanie najnowocześniejszego i najszybszego centrum logistycznego spośród wszystkich lokalizacji firmy w Europie. Wiąże się to więc z konkretnymi oczekiwaniami wobec jakości pracy, w tym wykształcenia w pracownikach myślenia efektywnościowego, kierowania się uważnością, jak również wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wypracowane rezultaty.

Wsparcie PROFES

Pierwszym etapem zaprojektowanej ścieżki wdrożenia jest event onboardingowy, opracowany z myślą o wszystkich nowych pracownikach rozpoczynających pracę w Hermes Fulfilment Polska.

Interaktywne zaproszenie w formie krótkiej produkcji e-learningowej do onboardingu - case study Profes
Interaktywne zaproszenie na event onboardingowy w formie e-learningu

Od interaktywnego zaproszenia w formie krótkiej produkcji e-learningowej, przez zespołową grę onboardingową, wycieczkę po firmie i odkrywanie wartości firmy, po prześledzenie kompletnego procesu i wspólne tworzenie emblematu grupy – każdy z elementów onboardingu angażuje nowych pracowników, budując ich pozytywne doświadczenia w pierwszych dniach pracy i wzmacniając poczucie bycia zaopiekowanymi i oczekiwanymi przez firmę. Szczególną uwagę przyłożyliśmy również do zaprojektowania materiałów komunikacyjnych (np. mapy organizacji, spisu ważnych kontaktów, wskazówek, jak przygotować się na pierwszy dzień w firmie), dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do wszelkich informacji, niezbędnych w pierwszych dniach i tygodniach zatrudnienia.

Przykładowe materiały wdrożeniowe w onbordingu pracowników - case study Profes
Przykładowe materiały wdrożeniowe

Kolejnym elementem ścieżki było przygotowanie i realizacja 6-modułowego programu „Niezbędnik menedżerski”, wspierającego Team Leaderów i Shift Managerów we wzmocnieniu kluczowych kompetencji zarządczych, w tym m.in.: kierowania ludźmi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi czy pracy z celami i zadaniami. Cykl praktycznych szkoleń wieńczy certyfikacja kierownicza, potwierdzająca nabytą wiedzę i umiejętności.

Materiały edukacyjne „Niezbędnik dla Team Leaderów i Shift Managerów - case study Profes
Materiały edukacyjne „Niezbędnik menedżerski” dla Team Leaderów i Shift Managerów

Ostatnim z etapów pracy nad ścieżką było określenie założeń szkoleń stanowiskowych, a następnie przygotowanie grupy Trenerów Wewnętrznych do ich realizacji. W trakcie sesji TTT zapoznawali się z metodami nauczania osób dorosłych, sposobami prowadzenia instruktażu, przekazywania instrukcji czy udzielania informacji zwrotnej i oceniania postępów nauce.

Rezultaty

  • opracowanie angażującego, spójnego kulturą organizacyjną Hermes Fulfilment procesu wdrożenia nowych pracowników do organizacji
  • wsparcie organizacji w budowaniu pozytywnych doświadczeń nowych pracowników i integrowaniu ich z firmą i jej wartościami
  • opracowanie kierowniczej ścieżki rozwojowej „Niezbędnik menedżerski” dla Team Leaderów i Shift Managerów wraz z kompletnymi materiałami edukacyjnymi
  • przygotowanie kadry menedżerskiej do skutecznego zarządzania podwładnymi i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zarządczymi
  • opracowanie założeń szkoleń stanowiskowych
  • opracowanie ścieżki rozwojowej Trenerów Wewnętrznych wraz z kompletnymi materiałami edukacyjnymi
  • przygotowanie Trenerów Wewnętrznych do samodzielnego wdrażania pracowników do pracy na stanowisku i przeprowadzenia instruktażu

Kluczowa wartość

Wasze zaangażowanie w dostosowanie programu onboardingu do naszych indywidualnych potrzeb i wplecenie w całą tematykę naszych wartości i historii, okazały się niezwykle cenne w całym procesie, bo już na starcie dają każdemu pracownikowi wgląd w naszą organizację. Dzięki Waszemu wsparciu, nasi trenerzy i liderzy zostali wyposażeni w niezbędne umiejętności i narzędzia, które umożliwiły im skuteczne prowadzenie szkoleń i kierowanie zespołami, a efekty tych działań są widoczne w codziennej pracy naszego zespołu. Dziękujemy raz jeszcze za Waszą doskonałą pracę i za to, że byliście partnerem, który naprawdę słuchał i zrozumiał nasze potrzeby.

Julita Wawro, HR Business Partner Hermes Fulfilment Polska

Możliwość opracowania procesu wdrożenia do organizacji przy inwestycji na tak dużą skalę, jak w przypadku Hermes Fulfilment Polska to wyzwanie zarówno od strony koncepcyjnej, jak i logistycznej. Z jednej strony zaprojektowanie przebiegu onboardingu i wszelkich jego narzędzi „od zera”, a z drugiej strony szybkie tempo przyjmowania nowych osób, wiązało się z dużą odpowiedzialnością, by jak najlepiej przygotować pracowników do realizowania ambitnych planów firmy. Dzięki dużej otwartości zespołu Hermes Fulfilment Polska i zaangażowaniu na każdym etapie projektu, proces wdrożenia doskonale spełnia swoje cele – angażuje i integruje pracowników, wzmacnia ich przywiązanie do pracodawcy, a także uczy, jak z uważnością, odpowiedzialnością i nastawieniem na rezultaty, realizować codziennie zadania.

Magdalena Pióro, Konsultantka Zarządzająca PROFES

Zobacz nasze inne Case Studies:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram