Wartości w służbie efektywnego onboardingu

Branża sprzedażowa
Rekrutacja i onboarding
1325
Liczba uczestników (TMD)
95
Liczba dni szkoleniowo - doradczych

Personel sprzedażowy to grupa, w której zwyczajowo rotacja kadr jest dość wysoka. Aby zbudzić zaangażowanie pracowników sieci dyskontów już na początku ich ścieżki w organizacji oraz ułatwić im wzmocnienie kluczowych kompetencji na ich stanowiskach, opracowaliśmy program wsparcia procesów onboardingowych kadry kierowniczej i kasjerów.

Wyzwanie

Efektywne wdrożenie kasjerów i kadry kierowniczej sklepów w oparciu o unikatowe założenia kultury organizacyjnej.

Kontekst

Jednym z podstawowych założeń procesów wdrożenia było zestawienie aktywności, dzięki którym pracownik zapoznawał się ze specyfiką stanowiska z zadaniami budującymi Employee Experience i poczucie przynależności do organizacji. Treści wdrożeniowe odwoływały się więc do takich zagadnień jak wartości, filary kultury organizacyjnej oraz wizja i misja firmy.

Wsparcie PROFES

Projekt rozpoczęły działania doradcze poprzedzone kompleksową analizą standardów i systemów pracy w obszarze wdrożenia nowego pracownika. Opracowano modele ścieżek rozwojowych dla każdej z grup pracowników, obejmujące np. zadania delegowane przez przełożonych. Wypracowany proces onboardingu został uzupełniony o podręczniki - praktyczne narzędzia codziennej pracy nowego pracownika, które wprowadzają go w założenia kultury organizacyjnej i ułatwiają przejście przez poszczególne aktywności wdrożeniowe. Zadbano również o wsparcie procesu rekrutacji poprzez zaprojektowanie narzędzi do wykorzystania podczas rozmów z kandydatami.

Rezultaty

  • opracowanie unikatowego, spójnego z wartościami i kulturą organizacyjną procesu wdrożenia nowych pracowników
  • ustandaryzowanie ścieżek rozwojowych dla nowych pracowników
  • narzędzie pracy wspierające proces wdrożenia kasjera
  • narzędzie pracy wspierające proces wdrożenia kierownika sklepu
  • narzędzie wspierające dla osoby rekrutującej do wykorzystania podczas rozmów z kandydatami
Zobacz nasze inne Case Studies:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram