Rozwój pracowników i szkolenia dla firm w 4 tezach - blog Profes

Lubimy wyzwania, mówiliśmy Ci to już?

Jeśli więc:

 • postrzegasz szkolenia jako działanie, które zwykle nie generuje takiego rezultatu biznesowego, jakiego wszyscy by oczekiwali,
 • uważasz, że to praktycznie niemożliwe, by przenieść to, czego uczestnicy uczą się na sali, w ich codzienną rzeczywistość zawodową,
 •  obawiasz się, że szkolenia w firmie zdezorganizują pracę uczestników,
 • unikasz szkoleń dla pracowników firmy z obawy na fakt, że trudno je spersonalizować i dopasować do potrzeb konkretnego uczestnika…

… to wiedz, że stawiamy sobie za punkt honoru, by zmienić Twój sposób myślenia o szkoleniach i rozwoju pracowników. Posłużymy się w tym celu 4 tezami:

Teza #1: Szkolenia pracowników w firmie powinny być traktowane jak każda inna inwestycja.

Czy mi się to opłaci?”, „Kiedy zauważę efekty?”, „Jaki będę mieć zwrot z inwestycji?” – w niemal każdym obszarze działalności firmy, każda nowa inwestycja czy projekt rodzą właśnie tego typu pytania. Nie inaczej powinno być w przypadku szkolenia w firmie.

W PROFES wspieramy naszych Klientów w monitorowaniu postępów dzięki wdrożeniu  efektywnościowego podejścia do szkoleń dla pracowników firm. Podstawą jest identyfikacja KPI i wpływu, jaki poszczególne działania rozwojowe mają na wybrane wskaźniki. Z naszego punktu widzenia kluczowe jest wypracowanie z Klientem relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Wpływa to bowiem na ułatwienie wspólnej analizy wskaźników, opracowanie wniosków i stworzenie planu udoskonaleń.

Teza #2: Aby szkolenia w firmach stały się efektywną inwestycją… trzeba nauczyć się dobrze mnożyć.

Rozkładając efektywność szkoleń na czynniki pierwsze, przedstawiamy zależność pomiędzy nimi następującym wzorem:

E = W x U x S 

(gdzie E= efektywność; W= wiedza, U= umiejętności; S= stosowanie w praktyce).

Na pierwszy rzut oka widać, że oczekiwanie efektywności szkolenia w firmie wyłącznie na podstawie elementów, które mają miejsce na sali szkoleniowej (zdobywanie wiedzy i umiejętności), jest niewłaściwe. Brakuje bowiem jednego istotnego składnika, jakim jest wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. Mówiąc wprost - szkolenie nie kończy się wraz z wyjściem z sali, ale jest kontynuowane w ramach praktyki zawodowej. W wielu przypadkach ten „ciąg dalszy” nie ma miejsca, ponieważ pracownik nie otrzymuje w tym obszarze właściwego wsparcia: organizacja nie chce inwestować z dalsze formy pracy z uczestnikiem, jak Training on the Job czy coaching, a przełożony nie rozlicza go z udziału w szkoleniu i nie motywuje do wykorzystania nowych umiejętności.

Teza #3: Szkolenie i rozwój pracowników mają sens, jeśli wierzy w nie przełożony.

Zarzut, że szkolenia dezorganizują pracę uczestników formułowany jest najczęściej ze strony przełożonych, którzy tego typu działania postrzegają jako bezcelowe, nieprzydatne, swego rodzaju „fanaberię działu HR”. Z tego też powodu, staramy się angażować przełożonych w aktywności rozwojowe ich podwładnych tak, aby uświadomić im, jak ważne jest ich zainteresowanie wobec tego, czego nauczył się pracownik w ramach szkolenia i postawienie oczekiwań wobec stosowania nowych umiejętności. Rolą przełożonego jest docenianie wysiłków pracownika i motywowanie do dalszych działań, poprzez obserwację jego prób i udzielanie mu bieżącego feedbacku.

Teza #4: Szkolenia i rozwój pracowników to inwestycja zarówno po stronie Klienta, jak i naszej.

Jedna z naszych wartości mówi wprost „Inwestujemy w Klienta zanim Klient zainwestuje w nas”. Oznacza to, że zamiast zdejmować produkty z półki, wolimy szyć je na miarę potrzeb danej organizacji. Rozumiemy jak ważna dla efektywności działań rozwojowych jest ich zgodność z kontekstem firmy, kontekstem danego stanowiska, obowiązkami zawodowymi Uczestników, rzeczywistością w której funkcjonują i wyzwaniami, z jakimi się zmagają. Każdy nasz projekt jest więc poprzedzony głęboką analizą sytuacji  i Dniem Konsultanta, w ramach którego Trener prowadzi uważne rozmowy z pracownikami i obserwuje ich rzeczywistość. Wszystko to, by szkolenia były maksymalnie dopasowane do specyfiki firmy i potrzeb uczestników, a w efekcie – przyniosły jak największą wartość.

I jak? Udało nam się choć trochę przekonać Cię do zmiany postrzegania szkoleń i rozwoju pracowników?

Pamiętaj też, że posiadamy duże doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących rozwoju pracowników firm o zróżnicowanym profilu działalności (w tym firm produkcyjnych, motoryzacyjnych, usługowych, sieci sprzedaży czy reprezentujących branżę finansową). Szkolenia polecamy wszystkim, bez względu na treść pracy i stanowisko w strukturze organizacyjnej. Zawsze można bowiem podnieść swoje umiejętności i zwiększyć efektywność działania. Nasze szkolenia dla firm to szansa na poznanie nowych technik pracy i zarządzania.

Zgodnie z koncepcją „learning culture”, naszym celem jest także pomoc w stworzeniu idealnych warunków, w których rozwój pracowników stanie się łatwiejszy, naturalny. Należy pamiętać, że kluczem do sukcesu jest współpraca, a profesjonalne szkolenia dla firm sprzyjają integracji pracowników.

Przykładowe tematy naszych szkoleń:

 • Komunikacja i asertywność
 • Trudne sytuacje w pracy Mistrza
 • Zarządzanie doświadczeniem Klienta (Customer Experience Management)
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Zespołowe techniki rozwiązywania problemów
 • Spotkania biznesowe online - profesjonalnie przed monitorem
 • Design Thinking w pracy Handlowca
 • Budowanie wartości dla Klienta VIP
 • Radzenie sobie ze stresem

Postawienie na rozwój pracowników to jedna z najlepszych inwestycji. Dzięki naszej pomocy możesz nie tylko zdecydowanie podnieść jakość współpracy w firmie, ale również poprawić organizację pracy własnej każdego z zatrudnionych. Nasze szkolenia mają na celu stymulować rozwój pracowników w wielu aspektach ich aktywności. Napisz do nas, aby otrzymać ofertę szkoleń dedykowanych Twoim pracownikom.