Co jeśli odwrócimy standardową sytuację i zatrudniając pracowników postawimy na  ich indywidualny rozwój i partnerstwo w kontaktach wewnątrz organizacji. Odpowiedź być może znajdziemy w „Turkusowych organizacjach” Frederica Laloux.  

„Pracować inaczej” Frederica Laloux pokazuje świat zarządzania organizacjami, których celem nadrzędnym jest działanie oparte o partnerstwo. Laloux przypisuje im symbolicznie kolor turkusowy. „Turkusowe organizacje” dbają o obszar społeczny, a działający w nich pracownicy są dla siebie partnerami, współpracującymi ze sobą a nie konkurującymi. Dzięki temu osiągają doskonałe wyniki. Jak? Zespół jest tak dobrany, a praca jest tak zorganizowana by pozwalała na rozwój indywidualny pracowników. Oferowana jest przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności. Każdy w zespole realizuje się indywidualnie i czuje doskonale sens swojej pracy. Decyzje w organizacji podejmowane są przez tych pracowników, którzy najlepiej się znają na danym obszarze. Dzięki temu działania zarządcze i operacyjne są realizowane efektywnie i optymalnie. Prowadzenie działalności opierające się na silnych stronach pracowników sprawia, że robią oni to co lubią, co potrafią i wtedy kiedy jest to potrzebne. Co więcej, „turkusowe organizacje” wyszukują pracowników z mocnymi stronami, które wpisują się w potrzeby organizacji i są brakującym ogniwem w procesie decyzyjnym. Nie skupiają się na wyszukiwaniu pracowników, których przypiszą do ról z doświadczeniem, wiedzą w danym obszarze  oraz ze słabymi cechami wymagającymi  wzmocnienia poprzez proces edukacyjny lub doświadczenie rozłożone w czasie. W „turkusowej organizacji” nie ma stanowisk, są funkcje. Pracownicy przydzielają sobie role dostosowane do umiejętności indywidualnych. Czy jest to utopia? Nie, Laloux podaje przykłady 12 „turkusowych organizacji”, które osiągają sukcesy i rozwijają się dynamicznie.

A co z rozwojem pracowników? Oczywiście w miarę zdobywania doświadczenia umiejętności się rozwijają. Rotacja pracowników pozostaje na bardzo niskim poziomie. Kto nie chce pracować w firmie, która pozwala na czerpanie wysokiego zadowolenia z wykonywanych zadań? Płace zatrudnionych w organizacji określają „turkusowe zespoły” w zależności od poziomu kompetencji, od wpływu na realizację zadań i od skutecznej realizacji prognoz finansowych, ustalanych wspólnie przez wszystkich pracowników zatrudnionych w organizacji.

Dzięki temu w organizacji wzrasta element odpowiedzialności, rozłożonej na cały zespół i wszystkie jego elementy z osobna. W turkusowej organizacji następuje odwrócenie przyczyny i skutku w stosunku do tradycyjnych metod zarządzania. Celem jest dobre życie a dzięki temu uzyskiwane są korzyści i dynamiczny rozwój organizacji.