Ekologia - zielone biuro PROFES - blog Profes

W grudniu 2014 roku biuro PROFES otrzymało Certyfikat Zielonego Biura (o szczegółach dotyczących certyfikacji można przeczytać na dole tej strony). Równolegle z myśleniem w kategoriach ekonomicznych, czyli optymalizacji kosztów funkcjonowania, myślimy o ochronie środowiska. Taka troska o środowisko pozwala nam odkrywać kolejne obszary do doskonalenia i oszczędności. 

Oto kilka przykładów konkretnych działań, które podejmujemy w zakresie: zużycia papieru, zużycia energii elektrycznej, redukcji szkodliwego wpływu podróży służbowych i transportu oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko pozostałych aktywności PROFES.

Papier

 • Korzystamy z papieru pochodzącego w 100% z makulatury.
 • Materiały szkoleniowe drukujemy tylko 2-stronnie, a od kiedy większość działań szkoleniowej przenieśliśmy w sferę wirtualną, przydatne dla Uczestników materiały przygotowujemy głównie w wersji online.
 • Nasze drukarki są wyposażone w opcję duplex - druku 2-stronnego.
 • Jednostronnie zapisany papier służy nam do notatek i zapisywania kreatywnych myśli.
 • Każda z drukarek jest wyposażona w zestaw podajników (w celu uniknięcia błędów w poborze odpowiedniego papieru).
 • Jeśli drukujemy materiały szkoleniowe - stosujemy ekologiczne, lekkie okładki.
 • Papierowy biuletyn zastąpiliśmy elektronicznym newsletterem (trafiającym obecnie do ponad 2000 odbiorców).
 • Regularnie zbieramy makulaturę (każda osoba w biurze ma przy specjalny biurku pojemnik na papier).
 • Wiele procesów biurowych zamknęliśmy w wirtualnej formie, dzięki czemu nastąpiła dalsza redukcja druku, m.in. obieg druków delegacji służbowych, pozostałych dokumentów rozliczeniowych; wewnętrzne ankietowanie, zatwierdzenie i akceptacja dokumentów odbywają się w specjalnych programach wspierających zarządzanie.

Energia

 • Oznaczyliśmy i opisaliśmy wszystkie włączniki światła.
 • Korzystamy z czujek ruchu, wyłączników czasowych i zmierzchowych.
 • Opracowaliśmy „krótkie lekcje” dotyczące obsługi sprzętu (one point lessons).

Podróże służbowe i transport

 • Samochody służbowe myjemy w ekologicznej, mobilnej myjni. Auta myte są na parkingu PROFES przy pomocy sprężonej pary. Myjnia zużywa 4 l wody zamiast 100 l na umycie jednego samochodu. 
 • Przenieśliśmy się w sferę online! Korzystamy ze zróżnicowanych programów do spotkań wirtualnych, dzięki którym ograniczyliśmy ilość wyjazdów do Klienta, utrzymując bliskie relacje na odległość. 
 • Zmiana dotyczy także zespołu Trenerów i Konsultantów, którzy dotychczas przebywali miesięcznie setki kilometrów w drodze z jednej sali szkoleniowej na drugą. Obecnie większość szkoleń i warsztatów prowadzona jest online, a swoje zadania wdrożeniowe uczestnicy szkoleń omawiają z trenerem, korzystając z wirtualnego spotkania.
 • Przed biurem postawiliśmy stojaki na rowery, które zachęcają do przyjazdu rowerem do pracy. 

Inne rozwiązania

 • Segregujemy pozostałe odpady m.in. szkło, plastik.
 • Pracownicy, którzy przebywają znaczną część czasu pracy poza biurem, korzystają z mobilnych biurek.

Korzyści dla firmy

 • Ograniczyliśmy koszty paliwa i zużycia samochodów służbowych dzięki wprowadzeniu spotkań wirtualnych.
 • Zmniejszyliśmy ogólną ilość zużywanego papieru o 30% (przy czym całość papieru zamieniliśmy na pochodzący w 100% z makulatury).
 • Zmniejszyliśmy wagę o 53% i objętość o 45% typowego zestawu przygotowywanego na szkolenie. Osiągnęliśmy to dzięki drukowi dwustronnemu oraz zastosowaniu lekkich opraw materiałów. 
 • Zaoszczędziliśmy powierzchnię biurową dzięki wprowadzeniu mobilnych biurek dla konsultantów i pracowników biura, pracujących  w trybie „home office”.
 • Zmniejszyliśmy ilość kupowanych segregatorów, szaf i regałów dzięki regularnym audytom oraz dzięki przechowywaniu znacznej części dokumentów jedynie w wersji elektronicznej.
 • Zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej dzięki zastosowaniu czujek ruchu oraz wyłączników czasowych i zmierzchowych.
 • Szacujemy, że zastosowane rozwiązania przyniosły oszczędności na poziomie 10% w obszarach, w których zostały wdrożone: np. zużycie artykułów biurowych, energii, kosztów podróży, itp.
 • Budujemy pozytywny wizerunek w oczach pracowników i Klientów. Wyzwalamy dodatkowe zaangażowanie pracowników, którzy organizują oddolne inicjatywy w zakresie ekologii, jak np. zbieranie zakrętek plastikowych na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci, wieszanie na lodówce apeli dotyczących nie marnowania jedzenia itp.

Wyzwania

Największym wyzwaniem podczas wprowadzania opisanych rozwiązań było z pewnością zaangażowanie wszystkich pracowników. Nie każdy jest systematyczny, wykazuje się wysoką świadomością kosztów, czy wpływu poszczególnych aktywności na środowisko. Zastosowaliśmy więc z jednej strony system audytów połączony z systemem motywacyjnym, a z drugiej - system szkoleń, które uświadamiają i kształtują kreatywne podejście do codziennej organizacji pracy.

Pomysłodawcami wielu bardzo ciekawych rozwiązań są sami pracownicy, a wśród inicjatyw ich autorstwa, które wzbogaciły innowacyjny wymiar naszego Zielonego Biura, są np:. ekologiczna myjnia, zastosowanie czujek ruchu czy też wprowadzenie lekkich, ekologicznych okładek do materiałów szkoleniowych.

Kilka słów o certyfikacie Zielone Biuro dla PROFES

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów poświadczających proekologiczny charakter organizacji, odnoszący się kompleksowo do wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Certyfikacja jest efektem działań podjętych w ramach realizacji projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki projektowi podjęliśmy szereg „zielonych” akcji i inwestycji usprawniających środowiskowo nasze biuro i całą organizację, a także budujących świadomość ekologiczną wśród pracowników, współpracowników, Klientów i dostawców. Pozwoliły one otrzymać pozytywną ocenę podczas audytów środowiskowych przeprowadzonych przez ekspertów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z bardzo dobrym wynikiem - 100/100%.

Podczas audytów weryfikowano proekologiczne aspekty w takich obszarach jak:

 • wdrożenie polityki środowiskowej
 • ekologiczne zarządzanie energią elektryczną, wodą, odpadami, materiałami eksploatacyjnymi i surowcami 
 • monitorowanie emisji CO2, zużycia zasobów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru i materiałów eksploatacyjnych) oraz wytwarzania odpadów
 • tworzenie przyjaznego środowiska pracy
 • prowadzenie polityki zielonych zakupów
 • edukacja ekologiczna pracowników i Klientów

Dbanie o otaczające nas środowisko naturalne i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju jest dla nas ważne i stanowi nieodłączny element codziennej pracy. Ma to odzwierciedlenie w przyjętej przez firmę Strategii CSR. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie możemy potwierdzić już nie tylko na drodze deklaracji, ale też realnie podejmowanych działań, dających konkretne, wymierne efekty dla środowiska naturalnego.

Zachęcamy wszystkich z Was do podejmowania własnych zielonych działań i inicjatyw.