O motywacji powiedziano i napisano wiele, mimo to – jako najważniejszy bodziec do wszelkiego działania – jej temat jest wciąż żywy. Jak motywować – dzieci do nauki, domowników do obowiązków domowych a pracowników do realizacji zadań? Nie ma jednej recepty, prócz tej dość ogólnej, lecz istotnej: skoncentrowania się na emocjach.

Charyzma wpływowych osób jest po prostu nabytą umiejętnością i, podobnie jak wszystkich innych umiejętności, można się jej nauczyć, a następnie ją udoskonalić – jeśli mamy odpowiednie informacje i zapał do nauki. (A. Pease)

Potęga inspiracji

Osoby posiadające ogromną umiejętność wydobywania z innych tego, co w nich najlepsze, często pełnią w życiu rolę pedagogów, trenerów czy liderów zespołów. Wiedzą w jaki sposób zmobilizować ludzi do dodatkowego wysiłku. Nie muszą posiadać atrakcyjnego wyglądu czy nieprzeciętnej inteligencji, mają bowiem talent do inspirowania i dzięki temu odnoszą ogrom sukcesów w wielu dziedzinach życia.

Niewykorzystany potencjał

W każdej sferze egzystencji występuje tzw. próżnia czyli niewykorzystany potencjał. Próżnię tę może wypełnić ten, kto posiada zdolności do tworzenia wizji oraz ukierunkowania energii ludzkiej ku wzniosłym celom. Wielu naukowców twierdzi, że człowiek jest z natury leniwy i nie chce żadnej zachęty. Taką opinię często podzielają na przykład osoby kierujące handlem, twierdząc, że nic nie jest w stanie rozniecić ognia w zespołach sprzedażowych. Czy przypadkiem ci sami „leniwi” sprzedawcy nie odjeżdżają potem spod firmy zdecydowanie, z werwą i zapałem by oddać się swoim wieczornym zajęciom? Czy nieprawdą jest, że wiele z tych zajęć wymaga od nas większego wysiłku niż praca zawodowa? Odpowiedzi na te pytania pozwalają zrozumieć, że wcale nie cechuje nas lenistwo.

Sprawdź szkolenie „Kierowanie i motywowanie pracowników” - kliknij w baner reklamowy

Przywódca inspiruje

Rola dobrego przywódcy nie polega na zmianie ludzi leniwych w tych pracowitych, polega na skierowaniu ich istniejącej energii ku wyznaczonym celom. Bezczynność i nuda męczy. Pracownicy są przeważnie zadowoleni z takiego szefa, który pokaże im jak cieszyć się wykonywaną pracą, co powoduje, że każdy kolejny dzień w firmie upływa w miłej atmosferze. To jest właśnie umiejętność inspirowania innych. Nie mylić z manipulacją, ponieważ manipulatorem jest ten, kto „nakłania” ludzi do zrobienia tego, co jest dla niego najkorzystniejsze. Inspiruje się natomiast do celów korzystnych dla obu stron oraz łączy wspólne wysiłki w partnerstwie, by te cele osiągnąć.

Zarządzanie umiejętnościami

Sukces finansowy każdego przedsiębiorstwa jest w dużej mierze uzależniony od umiejętności kierowania ludźmi. Olbrzymia wiedza fachowa człowieka pozwala mu na osiągnięcie spektakularnej kariery, lecz gdy osiągnie on poziom, w którym dalsze sukcesy zależą od pracy i wysiłku innych, zwyczajnie grzęźnie, ponieważ nie zdobył umiejętności pomnażania sukcesu poprzez wykorzystanie motywacji. I tu dochodzimy do tego, co opisał Allan Pease: Charyzma wpływowych osób jest po prostu nabytą umiejętnością i, podobnie jak wszystkich innych umiejętności, można się jej nauczyć, a następnie ją udoskonalić – jeśli mamy odpowiednie informacje i zapał do nauki.

Sztuka motywacji

Jak zatem sprawić by innym chciało się chcieć? Nie ma jednej recepty, każdy z nas jest inny, ma inną osobowość, staż pracy, stanowisko, nastawienie, potrzeby, temperament czy zainteresowania. Na każdego z nas działa zupełnie co innego. Kluczem nie są wyszukane techniki lecz doświadczane emocje. Emocje są pobudzeniem, które koncentruje się na jakimś wydarzeniu ważnym dla danej jednostki. Pomagają skierować uwagę na istotne dla człowieka sytuacje i reagować na nie, jednocześnie informując innych o naszych intencjach. To właśnie emocje wykorzystywane są przez najprostszy, bardzo uczciwy mechanizm zwany modelowaniem. Polega on na wykorzystywaniu własnych zasobów pozytywnej energii, zapału oraz głębokiego przekonania do wykonywanych zadań, co odpowiednio przekazane udziela się podczas pracy innym. Przykład: jeżeli ktoś kocha gotować to najprawdopodobniej będzie w stanie zarazić tym zapałem innych. Może to zrobić na przykład poprzez wybór prostych przepisów na dania, które na pewno im zasmakują, przekazanie cennych wskazówek oraz stworzenie wokół tych czynności odpowiedniej atmosfery, tak aby mogli poczuć to co on sam gdy oddaje się kulinarnej pasji. Takie same prawa działają w świecie biznesu. Jeżeli lider zespołu czuje i wierzy w rozwój firmy jaki zapewni jej wprowadzenie na rynek nowego produktu, to zrobi wszystko aby zmotywować swoich ludzi do działań na rzecz tego przedsięwzięcia. Nie są tu wymagana żadne triki. Jego prawdziwa energia wystarczy jeżeli tylko jest autorytetem dla ludzi, którzy mu ufają oraz gdy potrafi się z nimi komunikować.

Co może zrobić lider?

  • opowiedzieć o nowym projekcie czy produkcie, jego zapotrzebowaniu na rynku z entuzjazmem, charyzmą i zaangażowaniem,
  • przedstawić, jakie korzyści będą mieli jego ludzie z tego przedsięwzięcia (podkreślając tu ich korzyści, nie jego),
  • doceniać, chwalić, podkreślać rolę poszczególnych członków zespołu w projekcie.

Metoda kija i marchewki?

Awans, przydzielanie trudniejszych zadań, zwiększanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności, odnoszenie się z kulturą, udzielanie feedbacku, sprawiedliwe i regularne ocenianie to jedne z wielu tzw. motywatorów pozafinansowych. Niestety są one tylko pochodnymi i drugorzędnymi elementami motywowania. Metoda kija i marchewki jest bardzo skuteczna ale działa krótkofalowo. Jeżeli zamiarem przełożonego jest motywowanie tak naprawdę, na długo, musi on zacząć od siebie. Musi odkryć w sobie własną motywację, charyzmę w pracy z ludźmi oraz pewność siebie. W celu wywołania rzeczywistej, wewnętrznej motywacji człowieka do wykonywania powierzonych mu zadań i osiągania wyznaczonych celów, powinien skupić się nie bezpośrednio na jego zachowaniu, ale na postawie, która warunkuje owo zachowanie. Trzeba działać za pośrednictwem emocji i nie bać się ich. Trzeba kochać to co się robi aby móc tą miłością zarażać innych.