Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działamy na rzecz polskich przedsiębiorstw i instytucji już ponad 28 lat (od 1993 roku). Wszystko to, czego nauczyliśmy się w tym czasie pozwala nam świadczyć usługi doradztwa dla firm spełniające najwyższe standardy jakościowe i co najważniejsze – realizować tego typu procesy zgodnie z dewizą „praktycy dla praktyków”.

Profesjonalne doradztwo dla firm według PROFES:

1. Specjalizacja, czyli w czym możemy wesprzeć Twoją organizację?

Zakres realizowanego przez nas doradztwa dla firm jest bardzo szeroki, istnieje jednak kilka tematów, które szczególnie chcemy polecić Twojej uwadze. Specjalizujemy się w obszarach: doskonalenia i zarządzania organizacją, zarządzania sprzedażą i obsługą Klienta, zarządzania doświadczeniem Klienta, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. 

2. Realizacja, czyli jak doradztwo dla firm wygląda w praktyce?

Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów doradczych PROFES są szkolenia i warsztaty, a także zaangażowanie nowoczesnych technologii, umożliwiające uczestniczenie w aktywnościach rozwojowych on the job – w miejscu pracy osoby uczącej się, gdzie przeplatają się one z obowiązkami zawodowymi. Mowa tu np. o lekcjach e-learningowych, wirtualnych pigułkach wiedzy, podcastach, videoshotach czy animacjach.

Rozwiązania wdrażane przez PROFES to połączenie twardych elementów zarządzania, takich jak doskonalenie procesów, standaryzacja działań, wdrażanie rozwiązań opartych o nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, z obszarami miękkimi: praktycznymi umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem pracowników, które firma osiąga głównie dzięki szkoleniom i warsztatom. Tak rozumiane doradztwo dla firm stanowi kompleksowe wsparcie i jest gwarancją trwałości oraz skuteczności wdrożeń.

3. Unikalny model doradztwa dla firm, czyli na czym się opieramy?

Model doradztwa opracowany przez PROFES opiera się na trzech głównych elementach:

Pierwszy z nich to…poznanie

Współpracę w zakresie doradztwa dla firm rozpoczynamy od dogłębnej analizy organizacji i sytuacji w jakiej się obecnie znajduje. Istotne jest dla nas poznanie różnych perspektyw – od zarządu i kadry kierowniczej, przez opinie pracowników poszczególnych zespołów, po dział HR. Jesteśmy dociekliwi i konsekwentni w działaniu, dochodzimy do sedna. Aby doradztwo dla firm, z którymi współpracujemy, przyniosło jak najlepsze rezultaty, poświęcamy tyle czasu, ile to konieczne, by zyskać pewność, że poznaliśmy wszelkie obszary wymagające dalszej pracy, jak i mocne strony organizacji.

Drugi z nich to… zrozumienie

Kluczowym etapem przygotowania do realizacji działań z zakresu doradztwa dla firm jest synteza zebranych informacji oraz opracowanie na ich podstawie listy rekomendacji. Istotnym elementem jest tutaj zbudowanie wzajemnego zaufania pomiędzy Konsultantem a organizacją, które ułatwi planowanie działań i podejmowanie nierzadko trudnych decyzji. Tak rozumiane doradztwo dla firm jest bowiem procesem długotrwałym, który odpowiada na powszechne, a przy tym kluczowe dla organizacji wyzwania jak: identyfikacja kierunków rozwoju firmy, spadek zaangażowania pracowników czy problemy w zakresie komunikacji między zespołami.

Trzeci z nich to… wsparcie

Doradztwo dla firm to proces każdorazowo projektowany według indywidualnych potrzeb organizacji. W zależności od założeń i sytuacji firmy, może składać się m.in. zarówno z sesji coachingowych i doradztwa indywidualnego, jak i opracowania i wdrożenia modelu sprzedaży czy Dobrych Praktyk oraz działań szkoleniowych podnoszących poziom kompetencji różnych grup pracowników. W takiej sytuacji – często radykalnych zmian – organizacja może zachowywać się niczym żywy organizm, dynamicznie reagując na pojawiające się bodźce. Projekt doradztwa dla firm jest więc koordynowany przez dedykowanego Konsultanta, który monitoruje jego przebieg, wprowadza niezbędne udoskonalenia i utrzymuje właściwy kierunek.

4. Silny zespół specjalistów, czyli jakimi siłami realizujemy projekty doradcze?

Zespół PROFES to ponad 40 osób – konsultantów, trenerów, specjalistów oraz pracowników biura, co pozwala nam prowadzić doradztwo dla firm na szeroką skalę. Jesteśmy pasjonatami swoich dziedzin, a każde z naszych działań bazuje na wieloletnim doświadczeniu i autentycznym zaangażowaniu. Pracujemy zgodnie z dewizą „praktycy dla praktyków”, wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę i kompetencje tak, aby dawały maksymalną realną wartość Klientom.

Z naszych usług doradztwa dla firm mogą skorzystać organizacje z całej Polski. Dzięki partnerstwu z międzynarodowymi instytucjami szkoleniowo-doradczymi, wybrane projekty – zgodnie z oczekiwaniami Klientów – realizujemy również zagranicą.

5. Stały rozwój to podstawa, czyli… szewc w butach chodzi!

Dlaczego warto nam zaufać w kwestii doradztwa dla firm? Bo oprócz współpracy z wiodącymi organizacjami w Polsce, sami od lat skutecznie mierzymy się w praktyce z podobnymi wyzwaniami, co nasi Klienci. Wieloletni i konsekwentny rozwój PROFES jest możliwy dzięki zastosowaniu i doskonaleniu w naszych własnych strukturach takich rozwiązań, jak:

 • projektowy system pracy w organizacji,
 • system rozwoju know-how i pracowników, wspierający konsekwentne budowanie przewagi konkurencyjnej PROFES na rynku
 • system controllingu
 • system komunikacji wewnętrznej,
 • koncepcja Społecznej Odpowiedzialności oraz przedsięwzięcia, które stale doskonalą kulturę organizacyjną PROFES.

6. Wybrany zakres działań, czyli sprawdź, czy przypadkiem nie potrzebujesz naszego wsparcia.

Stoisz przed ważnym dla Twojej organizacji wyzwaniem i zastanawiasz się, czy nie skorzystać z zewnętrznego wsparcia? Spójrz na poniższą listę przedstawiającą wybrany zakres działań w obszarze doradztwa dla firm, jakie proponujemy:

 • wprowadzanie zmian,
 • identyfikacja i rozwiązywanie problemów organizacyjnych i systemowych,
 • usprawnianie komunikacji między zespołami,
 • wdrażanie rytmów zarządczych,
 • budowanie i wdrażanie modelu sprzedaży i obsługi Klienta,
 • identyfikacja, opracowanie i wdrożenie Dobrych Praktyk,
 • doradztwo indywidualne,
 • doradztwo organizacyjne,
 • definiowanie i planowanie przedsięwzięć (np. w obszarze Customer Experience).

Widzisz wśród tych tematów interesujący Cię obszar? Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o szczegółach wsparcia, jakie możemy Ci zagwarantować.