Coaching indywidualny i coaching biznesowy - czym jest, na czym się koncentruje i jaki ma wpływ? - blog Profes

Coaching biznesowy nie jest jednorazowym spotkaniem, ale osadzoną w procesie pracą 1:1, w ramach której realizuje się ok. 6-10 sesji coachingowych oraz aktywności (swego rodzaju „zadania domowe”) pomiędzy nimi. Choć wsparcie Coacha dla menedżera dążącego do osiągnięcia swojego celu biznesowego jest niezwykle ważna, w coachingu biznesowym duża odpowiedzialność leży również po stronie uczestnika. Powinien on dokładać wszelkich starań, by otrzymane od Coacha konkretne narzędzia przyczyniły się do rozwoju nie tylko jego własnych kompetencji, ale i kompetencji jego podwładnych.

Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest rodzajem coachingu skierowanego do przedsiębiorców, kadry zarządzającej i kierowniczej. Absolwenci dążą do rozwoju własnych kompetencji przywódczych i menedżerskich przy jednoczesnej realizacji celów biznesowych. Coaching biznesowy ułatwia kreowanie tego typu celów zgodnie z wizją i strategią firmy, wspomagając przy tym efektywne zarządzanie ludźmi.

Jakie cele realizujemy w ramach coachingu biznesowego?

Realizowane przez nas coachingi biznesowe są zawsze idealnie dopasowane do wymagań Klientów. Podczas pierwszych sesji określamy cele coachingu, definiujemy kontrakt coachingowy, który uwzględnia przedział czasowy, harmonogram i rodzaj podejmowanych działań. Są to kroki, które gwarantują, że coaching biznesowy przyniesie rezultaty.

Na czym skupiamy się realizując coaching indywidualny?

Coaching indywidualny to proces, w którym coach wspiera Klienta w osiągnięciu jego celów i rozwijaniu potencjału. Jest to interakcyjne partnerskie związanie, które koncentruje się na rozwoju osobistym i zawodowym Klienta. Coach to inaczej trener, który pomaga w identyfikacji i zrozumieniu jego celów, wyzwań oraz potencjału. Wspiera podopiecznego w opracowaniu strategii i działań, które prowadzą do osiągnięcia tych celów. Poniżej zamieszczamy punkty realizacji treningu:

  • poszerzeniu perspektywy Klienta, nadaniu nowego znaczenia zdarzeniom, działaniom, postawom, wyborom i decyzjom
  • poszukiwaniu źródeł postawy, która często charakteryzuje się wykorzystywaniem wiedzy w sposób niesatysfakcjonujący dla Klienta
  • niwelowaniu negatywnych barier (np. przekonań) utrudniających stawianie celów i realizację ich w życiu zawodowym i pozazawodowym
  • odkrywaniu potencjału Klienta i wewnętrznej siły napędowej, za którą stoją wartości. To one pozwalają uznać za „swoje” nowe zachowania, nowe metody
  • funkcjonowania, które chce wprowadzić w swoje życie Klient
  • odnalezieniu odpowiedzi na kluczowe dla Klienta pytania np.: Jakiej zmiany potrzebuję? Co mogę zmienić w dotychczasowym działaniu? Jakie mam nowe możliwości? Jak mogę je rozwinąć? Gdzie oddaję kontrolę, gdzie jej potrzebuję?

Bardzo ważny jest rozwój sfery wewnętrznej człowieka, do czego dążymy poprzez coaching indywidualny. Osiąganie sukcesów w biznesie, wymaga umiejętności wykorzystywania wszystkich swoich atutów i eliminacji słabości. Coaching biznesowy ma sprzyjać rozwojowi cech, które są niezbędne w przypadku nastawionego na sukces przedsiębiorcy. Zróżnicowane typy osobowości ludzi tworzących kadry zarządzające, które warunkują potrzebę realizacji coachingów indywidualnych są bardzo ważne. Dzięki nim zakres podjętych działań odpowiada specyficznym potrzebom współpracujących z nami osób.

Jakie są korzyści wynikające z coachingu biznesowego dla klienta indywidualnego?

W ramach coaching indywidualnego coach pracuje z Klientem nad różnymi aspektami życia, takimi jak kariera zawodowa, rozwój umiejętności przywódczych, zdrowie, relacje międzyludzkie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, i wiele innych. Celem coachingu indywidualnego jest zwiększenie samoświadomości Klienta, pomaganie mu w odkrywaniu własnych mocnych stron i wartości, identyfikowanie i przezwyciężanie blokad czy ograniczeń, rozwijanie umiejętności i strategii, oraz motywowanie do działania.

  • Większa elastyczność i efektywność działania – precyzyjniej formułowane są cele i wyznaczane kierunki działania niezbędne do osiągania celów zawodowych
  • Podlegając ciągłemu procesowi rozwoju, niwelowane są przeszkody czy zahamowania utrudniające bardziej efektywne uczenie się
  • Wzmocnienie pewności siebie w podejmowaniu decyzji czy rozwiązywaniu pojawiających się problemów
  • Wzbudzenie potrzeby ciągłego samodoskonalenia, motywacji do zmiany przekłada się na postęp w pracy i budowanie własnej ścieżki rozwoju w szerszej perspektywie

Jakich coachów biznesowych znajdziesz w naszym team?

W naszym zespole znajdziecie Państwo certyfikowanych coachów z dużym doświadczeniem, których wsparcie ceni sobie wielu Klientów PROFES. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że coaching indywidualny i uzyskiwane efekty są bezpośrednio zależne od wiedzy i umiejętności coacha. W związku z tym stawiamy tylko na najlepszych, dla których ścieżki rozwoju personalnego są obszarem doskonale rozpoznanym.

Oferowany coaching biznesowy jest skierowany dla osób, które w swojej codziennej pracą pełnią funkcję lidera. Dbając o rozwój zawodowy menedżera lub właściciela firmy, znacznie zwiększasz szansę na osiągnięcie sukcesu. Coaching indywidualny jest doskonałym sposobem na rozwój swoich kompetencji, ale także na uzyskanie większej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Coaching indywidualny to sztuka, w której staliśmy się mistrzami. Sprawdź także inne działania z zakresu wsparcia rozwoju organizacji, menedżerów i przywództwa, jakie oferujemy.