Proces team coachingu wydobywa i wzmacnia to, co w członkach zespołu najlepsze. Doskonali organizację nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.

Jakie korzyści może przynieść coaching grupowy?

 • Zbudowanie odpowiedzialności za realizację celów zespołu i firmy wśród wszystkich członków zespołu
 • Wzrost zaangażowania i dbałości o wyniki przez wszystkich członków zespołu
 • Podniesienie jakości komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu
 • Określenie wizji i wypracowanie reguł funkcjonowania zespołu zgodnie z wartościami
 • Wzrost motywacji do podejmowania wyzwań i inicjowania rozwiązań
 • Wzrost kreatywności i zespołowego rozwiązywania problemów
 • Wzmocnienie relacji i otwartości pomiędzy członkami zespołu
 • Zmianę nawyków i rutynowych rozwiązań w pracy zespołu

Dla jakich zespołów jest coaching grupowy?

Dla wszystkich zespołów, których członkowie współpracują ze sobą na co dzień, realizując wspólne cele:

 • zespołów sprzedażowych i zarządzających
 • zespołów projektowych i zadaniowych
 • zespołów dojrzałych i dopiero co formułujących się
 • dla tych, którzy chcą poprawić współpracę w zespole lub też wydobyć innowacyjność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb rynkowych
 • gdy zespół ulega przeobrażeniom lub znaczącym zmianom

Sytuacje, w których zespoły korzystają z team coachingu:

 • Zespół dopiero powstaje i niezbędne jest wypracowanie reguł oraz zasad współpracy i komunikacji
 • Zespół ma trudności w funkcjonowaniu, które przejawia się ograniczeniach dotyczących sprawnego podejmowania decyzji, przyjmowania feedbacku i otwartej komunikacji, obecne są wewnętrzne konflikty, nie realizowane są cele, niedostatecznie dba się o wyniki, istnieje brak zaangażowania, ewentualnie pozorna harmonia
 • Zespół potrzebuje wyznaczyć sobie wizję i cele biznesowe, które pozwolą wykorzystać potencjał zespołu, dadzą wzrost biznesowy
 • Zespół zna cele a potrzebuje wypracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania i działania
 • Przed zespołem stoją ambitne cele i wyzwania czy zmiana, której nie da się wdrożyć przy dotychczasowym sposobie funkcjonowania
 • Zespół potrzebuje uruchomienia własnej kreatywności i innowacyjności, przełamania schematycznego działania i myślenia.