/Oferty_pracy.html Oferty pracy

Kariera

Oferty pracy

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska: 

Specjalista ds. innowacji

 

Jakiej osoby szukamy?

 • z pasją do e-learningu: takiej, która lubi to, co robi i wykazuje się inicjatywą w poszukiwaniu nowych, ambitnych rozwiązań e-learningowych,
 • z umiejętnością wizualizowania treści: takiej, która ma w sobie nieskończone pokłady kreatywności, ma poczucie estetyki i wie, jak tworzyć wizualizacje „ miłe dla oka”,
 • sprawnej i efektywnej: osoby, która przykłada dużą wagę do jakości, a na pytanie „w terminie, ale średniej jakości czy wysokiej jakości, ale w terminie?” odpowie „nie mam czasu na takie dyskusje, właśnie kończę projekt życia”,
 • samodzielnego „ducha zespołu”: takiej, która jest nastawiona na pracę zespołową, ale jednocześnie potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i zarządzać czasem,
 • z pakietem kompetencji metodyka e-learningu: osoby ze znajomością programu Articulate Storyline oraz umiejętnością pracy z treścią (a jeśli masz jeszcze do tego doświadczenie w pisaniu scenariuszy e-learningowych, to kradniesz nasze serca!),
 • dobrego współpracownika: kogoś z poczuciem humoru, pozytywnym nastawieniem i chęcią do rozwoju.

 

 Atuty (*jeśli posiadasz) lub obszary, które będziemy chcieli rozwijać (*jeśli nie posiadasz):

 • znajomość platform LMS (Moodle, Joomla),
 • znajomość Crazy Talk Animator/ Videoscribe lub innego programu do animacji,
 • doświadczenie w produkcjach audio/ video.

 

Jaka będzie Twoja rola?

 • finalnym efektem Twojej pracy będą pigułki i lekcje e-learningowe, ale aby ten rezultat osiągnąć, będziesz musiał/-a m.in.:
  • przeanalizować kontent dostarczony przez Klienta lub wesprzeć Konsultanta merytorycznego, który go opracuje,
  • zaprojektować scenariusz lekcji przy wykorzystaniu technik kreatywnej pracy z tekstem,
  • opracować koncepcję ekranów e-learningowych w estetyce zgodnej z CI Klienta.
 • uczestniczenie w spotkaniach z Klientami w celu doprecyzowania założeń projektu i pojedynczych lekcji,
 • udział w spotkaniach projektowych dotyczących realizacji kompleksowych projektów rozwojowych typu blended,
 • dostarczanie inspiracji i pomysłów dla rozwoju oferty produktów e-learningowych.

 

Co o tym stanowisku mówi Twoja przyszła przełożona?

„Przewodzę zespołowi, którego najmocniejszą stroną jest chęć ciągłego poszukiwania i testowania nowych rozwiązań, przy jednoczesnym pilnowaniu najwyższej jakości realizowanych przez nas projektów. Szukam osoby, która wykaże się dużym zaangażowaniem i inicjatywą – nie tylko sprawnie zrealizuje zlecone zadania, ale również stanie się ważną postacią wspierającą definiowanie nowych kierunków naszego rozwoju obszaru e-learningu w naszej firmie. Szukam osoby, którą polubi nasz zespół. Szukam osoby, która polubi nas.”

Natalia Strzelecka, Menedżer Zespołu Nowoczesnych Technologii 

 

Co chcemy Ci zaoferować?

 • rozwój: potrafimy identyfikować mocne strony pracownika i wspierać go w tym, aby wykorzystywał je w codziennej pracy. Potrafimy też słuchać tego, co mówi pracownik i dawać mu możliwości, by pracował nad tymi obszarami, które wymagają lub które chce udoskonalić
 • różnorodność: nasi Klienci wiedzą, że wszelkie oferowane przez nas działania są projektowane z myślą o ich indywidualnych potrzebach i z wykorzystaniem możliwie najatrakcyjniejszych form. Twoje pomysły będą więc dużym wsparciem przy projektowaniu działań z różnych obszarów dla Klientów rozmaitych branż
 • nowe narzędzia: stale poszukujemy systemów i narzędzi, które pozwalają podnosić jakość realizowanych projektów. Będziesz więc swobodnie uczyć się obsługi przydatnych rozwiązań, z którymi nie miałaś/-eś dotychczas do czynienia
 • pracę z najlepszymi: współpracujemy z firmami, które są liderami swoich rynków. Realizacja projektów dla nich to szansa na poznanie praktyk i standardów pracy najlepszych organizacji w Polsce
 • stabilizację: myślimy o naszych pracownikach długofalowo. Z każdą nową osobą w zespole wiążemy duże nadzieje na to, by została z nami na dłużej
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę / b2b.

 

Czego potrzebujemy, żeby rozpatrzyć Twoją aplikację?

 • Twojego CV oraz (opcjonalnie) portfolio realizowanych projektów, przesłanych na adres biuro@profes.com.pl 
 • Dopełnienia kwestii formalnych, tj.: zapoznania się z poniższą klauzulą rekrutacyjną oraz zawarcia w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (treść poniżej)

 

Jakie są kolejne kroki procesu rekrutacyjnego?

 1. Analiza przesłanych aplikacji – na tym etapie sprawdzamy czy Twoje zgłoszenie spełnia warunki formalne.
 2. Spotkanie online – krótkie spotkanie z Zespołem Nowoczesnych Technologii PROFES, w ramach którego będziemy chcieli dowiedzieć się więcej na temat Twojego doświadczenia, ale i poznać Twoją osobowość.
 3. Krótkie zadanie rekrutacyjne – wybrane osoby, które otrzymają pozytywną rekomendację zespołu po spotkaniu online, otrzymają od nas krótki tekst z prośbą o przygotowanie krótkiej aktywności e-learningowej (animacja lub 2-3 ekrany e-learningowe). Naszej ocenie będzie podlegać kreatywność i atrakcyjność Twojego pomysłu.
 4. Podsumowanie rekrutacji – na tym etapie podejmiemy finalną decyzję, jednak niezależnie od  niej - każdy kandydat otrzyma od nas informację zwrotną.  

 

Klauzula rekrutacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest  PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 71 341 29 51; adres e-mail: rodo@profes.com.pl Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko „Specjalista ds. innowacji”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 • Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko „Specjalista ds. innowacji”.

 • Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”
 

"W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizowanego w naszej międzynarodowej grupie."

Adam Jankowski
Controller Prokurent Zehnder Group Bolesławiec

"Działania szkoleniowo-doradcze PROFES przyczyniły się do wzrostu kompetencji pracowników Dr. Max i usystematyzowania procesu opieki nad Pacjentem dzięki wdrożeniu Dobrych Praktyk."

Ilona Kidawa-Wysocka
Dyrektor Personalny Dr. Max

"Projekt cechował się dobrym rozeznaniem firmy PROFES® i trenerów w specyfice pracy naszych handlowców. (...) poznane techniki są do zastosowania przez Pracowników "od razu"."

Henryk Pohl
National Sales Manager IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.