Trener automotive

Jakiej osoby szukamy?

 • Trenera z praktycznym doświadczeniem w pracy w automotive: osoby pełniącej w przeszłości funkcję Kierownika lub Sprzedawcy/Doradcy (min. 3 lata) w działach: sprzedaży samochodów nowych, sprzedaży samochodów używanych, serwisie oraz z doświadczeniem w prowadzeniu działań rozwojowych i szkoleń

lub

 • Trenera z doświadczeniem w projektach automotive: osoby o min. 5-letnim doświadczeniu w prowadzeniu działań rozwojowych na rzecz Dealerów lub Importerów automotive

Czego oczekujemy?

 • gotowości do pracy na wyłączność
 • pasjonata rynku automotive: szukamy osoby, która z niecierpliwością czeka na premierę nowych „elektryków”, a obudzona w środku nocy wyrecytuje zalety Lane Assist; takiej, która śledzi kierunki rozwoju branży oraz chętnie zidentyfikuje wyzwania, z jakimi zmierzą się Punkty Dealerskie w modelu agencyjnym
 • mobilności w każdym tego słowa znaczeniu: szukamy osoby gotowej do pracy w różnych miastach Polski / efektywnej pomimo kilkugodzinnej jazdy samochodem / potrafiącej realizować działania rozwojowe w modelu hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie) / elastycznie dopasowującej się do nagłych zmian w scenariuszu / dostępnej pod telefonem dla współpracowników
 • wszechstronności: szukamy osoby, która lubi zawodową różnorodność i poradzi sobie z opracowaniem i realizacją zróżnicowanych działań rozwojowych: zarówno na sali, jak i w przestrzeni online oraz przede wszystkim – w Punkcie Dealerskim
 • wnikliwości i spostrzegawczości: szukamy uważnego obserwatora, który wzbogaci uczestników o „spojrzenie z zewnątrz” i wesprze ich rozwój, zwracając uwagę na kwestie, których dotychczas nie dostrzegali
 • łatwości w nawiązywaniu relacji: szukamy osoby o wysokiej kulturze osobistej i otwartej na innych, która stworzy uczestnikom przyjazną i zachęcającą do rozwoju atmosferę oraz będzie ich mobilizować do działania

Jaka będzie Twoja rola?

 • dołączysz do merytorycznego zespołu Konsultantów i Trenerów, realizujących działania rozwojowe dla naszych Klientów z branży automotive, w którego zakresie odpowiedzialności leży:
  • badanie potrzeb rozwojowych uczestników działań rozwojowych
  • projektowanie w oparciu o nie działań obejmujących trzy przestrzenie (aktywności na sali, aktywności digitalne, aktywności on the job – w Punktach Dealerskich)
  • realizacja działań rozwojowych i celów określonych dla danego projektu
  • przeprowadzenie ewaluacji działań wraz z opracowaniem dalszych rekomendacji rozwojowych dla uczestników i rekomendacji doskonalących projekt
  • wsparcie w poszerzaniu know-how PROFES w zakresie rozwoju branży automotive

Co o tym stanowisku mówi Twój przyszły przełożony?

Od kilku lat konsekwentnie budujemy zespół Trenerów i Konsultantów automotive, których najmocniejszą stroną jest praktyczna znajomość wyzwań, z jakimi mierzy się rynek. Szukamy osób, których ciekawość i śledzenie dynamicznych zmian na tym rynku wspomogą tworzenie działań rozwojowych w pełni odpowiadających ewoluującym potrzebom naszych Klientów, a dzięki osobistym doświadczeniom w tym obszarze – będą dla uczestników wsparciem merytorycznym, mówiącym ich własnym językiem.

Artur Olszewski, Prezes Zarządu PROFES

Co chcemy Ci zaoferować?

Rozwój

każdemu praktykowi rynku, wzbogacającemu nasz zespół, dostarczamy konstruktywny feedback i precyzyjnie wskazujemy obszary do dalszej pracy w zakresie wzrostu kompetencji trenerskich, co pozwoli mu efektywniej dzielić się swoją wiedzą ekspercką oraz realizować działania zgodnie z naszymi wewnętrznymi standardami

Pracę z liderami rynku

w gronie naszych Klientów znajdują się marki, będące liderami polskiego rynku automotive. Współpraca z nimi umożliwia poznanie praktyk, które zapewniają im pozycję na podium branży

Know-how

28 lat aktywności PROFES na rynku szkoleniowo-doradczym przyczyniło się do zgromadzenia bogatej wiedzy na temat efektywnego rozwoju organizacji. „Co nasze – to Twoje”, więc w ramach współpracy poznasz nasze najskuteczniejsze praktyki i model pracy, dzięki którym zaufały nam najprężniejsze organizacje w Polsce

Aktywną pracę z branżą

jednym z rozwijanych przez nas obszarów współpracy z sektorem automotive jest praca on the job – w Punktach Dealerskich, dzięki której będziesz blisko ich problemów i wyzwań, śledząc trendy motoryzacyjne i projektując inspirowane nimi rozwiązania

Stabilizację

myślimy o naszych Trenerach długofalowo – proponując współpracę, wiążemy nadzieję na jej kontynuację w dłuższej perspektywie

Czego potrzebujemy, żeby rozpatrzyć Twoją aplikację?

 1. CV dokumentującego Twoje doświadczenie zawodowe oraz portfolio realizowanych projektów w branży automotive, przesłanych na adres kariera@profes.com.pl
 2. Dopełnienia kwestii formalnych, tj.: zapoznania się z poniższą klauzulą rekrutacyjną oraz zawarcia w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (treść poniżej)

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko „nazwa stanowiska”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez PROFES sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Administratorem Danych Osobowych jest  PROFES Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 71 341 29 51; adres e-mail: rodo@profes.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Aplikuj na 
stanowisko

  Dopuszczalny typ plików: .pdf, .doc, .docx


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram